Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021

17 ασφαλιστικές εταιρείες ενώνονται κατά της κλιματικής αλλαγής

Η Geneva Association πραγματοποιεί μία νέα πρωτοβουλία με στόχο την ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών και εργαλείων αξιολόγησης του κλιματικού κινδύνου στον ασφαλιστικό κλάδο, με τη συμβολή εμπειρογνωμόνων από 17 ασφαλιστικές εταιρείες.

Το εν λόγω πρόγραμμα υποστηρίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο τομέα της ασφάλισης παγκοσμίως, με την ομάδα εργασίας να απαρτίζεται από εκπροσώπους των Achmea, Aegon, AIG, Allianz, Aviva, AXA, Chubb, Daichi Life, Hannover Re, Intact Financial, Manulife, MetLife, Munich Re, Prudential Financial, SCOR, Swiss Re, Tokio Marine. Οι δράσεις της ομάδας θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τις ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές, τους οργανισμούς αξιολόγησης και το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας, προκειμένου να προσδιοριστούν οι στόχοι αλλά και οι προσεγγίσεις για τη διαχείριση και τον περιορισμό του κλιματικού κινδύνου.

Η πρώτη έκθεση των εμπειρογνωμόνων, με τίτλο ««Αξιολόγηση Κινδύνου για την Ασφαλιστική Βιομηχανία», προωθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο λήψης αποφάσεων για την εκτίμηση του κλιματικού κινδύνου, υπογραμμίζοντας ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει σημαντικά τις ασφαλίσεις περιουσίας και τις ασφαλίσεις ζωής, θέτοντας διαφορετικά επίπεδα φυσικών και μεταβατικών κινδύνων τόσο στον ενεργητικό, όσο και στον παθητικό ισολογισμό. Για την εκτίμηση του κινδύνου χρήσιμες είναι τόσο οι ποιοτικές, όσο και οι ποσοτικές προσεγγίσεις σε βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους χρονικούς ορίζοντες.

Κοινός στόχος των εταιρειών αποτελεί η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των εταιρειών για τις προκλήσεις που επιφέρει η κλιματική αλλαγή, αξιοποιώντας τις γνώσεις της επιστημονικής κοινότητας για την πρόληψη και αντιμετώπισή τους.

Ο Jad Ariss, Διευθύνων Σύμβουλος της Geneva Association, δήλωσε σχετικά: «Μόνο το 2020, ο κόσμος γνώρισε τεράστιες πυρκαγιές στην Καλιφόρνια και την Αυστραλία, ιστορικές πλημμύρες στην Κίνα και έναν μεγάλο αριθμό τυφώνων στον Ατλαντικό. Οι κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής έχουν γίνει πανταχού παρούσες και τόσο τα άτομα όσο και τα θεσμικά όργανα πρέπει άμεσα να δεσμευτούν πλήρως για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Οι ασφαλιστές προφανώς, ηγούνται της παγκόσμιας δράσης για το κλίμα, λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές τους λειτουργίες -διαχείριση κινδύνων και επενδύσεις- και η πρωτοβουλία της βιομηχανίας μας αποδεικνύει ότι δρούμε προληπτικά για την περίσταση».

Διαβάστε Ακόμα