Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021

Zurich Global Placement Support: Η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα που διευκολύνει την ασφάλιση σε χώρες με διαφορετική νομοθεσία

Το Zurich Insurance Group δημιούργησε μια καινοτόμα διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία σχεδιάστηκε με σκοπό να απλοποιήσει τη διαδικασία διάρθρωσης διεθνών ασφαλιστικών προγραμμάτων.

Σύμφωνα με τον ασφαλιστικό κολοσσό, το νέο εργαλείο Zurich Global Placement Support (GPS) παρέχει σε μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις πολύτιμες πληροφορίες που διευκολύνουν το σχεδιασμό διεθνών προγραμμάτων, περιορίζοντας την αβεβαιότητα και την πολυπλοκότητα κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η συγκεκριμένη διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχει επίσης στους πελάτες πρόσβαση σε ανεξάρτητα και ακριβή νομοθετικά και κανονιστικά δεδομένα αλλά και πληροφορίες, επιτρέποντάς τους να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις όταν επιλέγουν ασφαλιστική κάλυψη σε διαφορετικές δικαιοδοσίες.

«Οι πολυεθνικές εταιρείες λειτουργούν σε ένα ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένο και περίπλοκο περιβάλλον, όπου ο κανονισμός ασφάλισης διαφέρει από χώρα σε χώρα», δήλωσε ο Vinicio Cellerini, επικεφαλής εμπορικών ασφαλιστικών πελατών και διανομής στη Ζυρίχη. «Η συμμόρφωση με τη τοπική ασφαλιστική νομοθεσία και η κατανόηση της διεθνούς νομοθεσίας είναι κρίσιμης σημασίας κατά τη διάρθρωση διεθνών ασφαλιστικών προγραμμάτων.»

Το Εργαλείο GPS της Ζυρίχης είναι μια επέκταση της Πολυεθνικής Ασφαλιστικής Εφαρμογής (Multinational Insurance Application) που καθιερώθηκε ως παγκόσμιος ασφαλιστής όντας μέρος της Πολυεθνικής Ασφαλιστικής Πρότασης (Multinational Insurance Proposition).

Χρησιμοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία, επιτρέπει στους χρήστες να επιβλέπουν αλλά και να διαχειρίζονται την ασφαλιστική τους κάλυψη σε ένα ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον, καθώς και να εφαρμόζουν τη σωστή προστασία για το εργατικό δυναμικό και τα περιουσιακά τους στοιχεία. Οι πελάτες του ασφαλιστή μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό εργαλείο μέσω της πλατφόρμας πελατών της Ζυρίχης, ενώ και οι μη πελάτες μπορούν να ζητήσουν ανεξάρτητη πρόσβαση στο εργαλείο.

Διαβάστε Ακόμα

Θα το ασφάλιζα…

Του Αριστείδη Βασιλειάδη, Γενικός Διευθυντής Ιnsurance Innovation Το περιστατικό συνέβη την προηγούμενη Τετάρτη και ενώ βρισκόμουν στο γραφείο μου. Το