Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024

Ξεκινά από σήμερα η διαδικασία πληρωμής αποζημιώσεων για τους δικαιούχους της City Insurance! Το link για να ελέγξετε την πορεία του φακέλου της ζημίας σας

Δημοσίευση: 29/11/2021
City Insurance

Νέα ανακοίνωση εξέδωσε η εποπτική αρχή της Ρουμανίας (FGA) για τους δικαιούχους αποζημίωσης από την εκκαθάριση της City Insurance. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, από την Δευτέρα 29/11/2021 ξεκινάνε οι διαδικασίες για την καταβολή των αποζημιώσεων. Μάλιστα στην εν λόγω ανακοίνωση η εποπτική αρχή παραθέτει το παρακάτω link στο οποίο μπορούν οι δικαιούχοι να ελέγξουν την πορεία του φακέλου της ζημιάς τους.

https://www.fgaromania.ro/status-cereri-nou

Ειδικότερα, η ανακοίνωση του FGA αναφέρει:

“Το Ταμείο Εγγύησης Ασφαλισμένων (FGA) θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021, τις πρώτες πληρωμές αποζημιώσεων από την Ασφαλιστική-Αντασφαλιστική Εταιρεία City Insurance Α.Ε.

Σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις, το δικαίωμα των ασφαλιστικών πιστωτών να ζητήσουν την πληρωμή των οφειλόμενων ποσών από το Ταμείο ξεκινά κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ της απόφασης ASF για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Societatea de Asigurare – Reasigurare City Insurance SA στις 27.09.2021.

Προκειμένου να αναλύσει τα αιτήματα πληρωμής που έχουν υποβληθεί, το FGA ανέλαβε τα πλήρη αρχεία των φακέλων ζημιών καθώς και τα τεχνικά-λειτουργικά και λογιστικά αρχεία από τον ασφαλιστή, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της εταιρείας και τις βάσεις δεδομένων που διαθέτει, εξετάζοντας τα αρχεία που συμπληρώθηκαν εντός της προθεσμίας που προβλέπει η νομοθεσία, των 30 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας της απόφασης ASF για ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Societatea de Asigurare – Reasigurare City Insurance SA, αντίστοιχα, στις 27.10. 2021.

Η διαδικασία ανάλυσης των αιτημάτων πληρωμής για την πραγματοποίηση των πληρωμών ξεκίνησε μετά την ολοκλήρωση της ανάληψης των βάσεων δεδομένων, μια πολύπλοκη διαδικασία, δεδομένου του μεγάλου αριθμού αιτημάτων πληρωμής που ελήφθησαν.

Η διαχείριση της διαδικασίας καταχώρισης των αιτημάτων για άνοιγμα των φακέλων ζημιών-παράρτημα 7 / αιτήματα πληρωμής-παραρτήματα 9 και 10, αλλά και για τη διερεύνηση των φακέλων που άνοιξε ή ανέλαβε το Ταμείο από την Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance Α.Ε., περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αύξηση της δομής του προσωπικού από περ. 75 έως 175 εργαζόμενους, τόσο στην κεντρική δομή του Ταμείου όσο και στην επικράτεια. Η αλλαγή μεγέθους του αριθμού των εργαζομένων έρχεται ως υποστήριξη στις δραστηριότητες της FGA στην περίπτωση της Insurance-Reinsurance Company City Insurance SA, με σκοπό την ικανοποίηση των εξαιρετικά πολυάριθμων αιτημάτων που υποβλήθηκαν από τους ασφαλιστικούς πιστωτές της εταιρείας αυτής.

Υπό τις παρούσες συνθήκες, με τη νέα δομή, το Ταμείο θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει σταθερό ρυθμό ανάλυσης και πληρωμής των αιτήσεων, με στόχο την επίλυση αιτημάτων πληρωμής που έχουν καταχωρηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αρχή της δικαιοσύνης σε σχέση με όλους τους αιτούντες ασφάλιση, η FGA καταχωρεί και αναλύει τις αιτήσεις με βάση τη σειρά παραλαβής τους στο Ταμείο. Η κατάσταση των αιτημάτων πληρωμής μπορεί να παρακολουθηθεί διαδικτυακά, στον ιστότοπο της FGA: https://www.fgaromania.ro/status-cereri-nou

Υπενθυμίζουμε στους πιθανούς ασφαλιστικούς πιστωτές της Ασφαλιστικής-Αντασφαλιστικής Εταιρείας City Insurance Α.Ε. ότι, σύμφωνα με το άρθ. 13 παράγρ. (1) του Νόμου αριθ. 213/2015, η FGA δικαιούται να πραγματοποιεί πληρωμές από τα μετρητά της για την πληρωμή των οφειλόμενων ποσών στους ασφαλιστικούς πιστωτές, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις, αφού ο ασφαλιστικός πιστωτής έχει περάσει από τη διοικητική διαδικασία πληρωμής που ρυθμίζεται από τον Νόμο αριθ. 213/2015. Η καταβολή των αποζημιώσεων γίνεται εντός του ορίου των 500.000 λέι για κάθε ασφαλιστική απαίτηση που οφείλεται βάσει ασφαλιστικής σύμβασης που συνάπτεται με τον ασφαλιστή σε κατάσταση αφερεγγυότητας, σύμφωνα με το ανώτατο όριο εγγύησης που ρυθμίζεται από τον Νόμο αριθ. 213/2015 ενημερώθηκε.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 του Ν. 213/2015: «Η έγκριση ή, κατά περίπτωση, η απόρριψη των ποσών που διεκδικούν οι αναφέροντες εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ειδικής Επιτροπής» της FGA.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου 213/2015 που τροποποιήθηκε με το GEO 102/2021 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας στις 27 Σεπτεμβρίου 2021, κάθε πρόσωπο που διεκδικεί δικαίωμα ασφαλιστικής απαίτησης έναντι του ασφαλιστή σε κατάσταση αφερεγγυότητας μπορεί να υποβάλει αξίωση για πληρωμή με κίνητρο, που απευθύνεται στο Ταμείο υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθ. 12 1 και παράγρ. (4), αλλά όχι αργότερα από 90 ημέρες από την ημερομηνία οριστικοποίησης της απόφασης για την έναρξη της πτωχευτικής διαδικασίας ή από την ημερομηνία γέννησης του δικαιώματος απαίτησης , όταν γεννήθηκε αργότερα, υπό την κύρωση της κατάπτωσης.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

Αύριο Σάββατο 21/01/2023 στις 11:30π.μ. στο Valis Resort & Spa στην Αγριά του Βόλου, πρόκειται να πραγματοποιηθεί η Εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. της ΠΟΑΔ. 

Οι οκτώ τρόποι με τους οποίους θα συμβάλει η ΠΟΑΔ στην εφαρμογή του Νέου Νόμου 5116/2024 για την ασφάλιση των μεγάλων επιχειρήσεων έναντι των φυσικών καταστροφών

Με ποιον τρόπο θα συμβάλει η ΠΟΑΔ στην εφαρμογή του Νέου Νόμου 5116/2024 για την ασφάλιση των μεγάλων επιχειρήσεων έναντι

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»