Σάββατο, 13 Απριλίου 2024

Ν.4990/2022 – Whistleblowing: Μια ολιστική προσέγγιση από την Experto Crede Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Δημοσίευση: 27/03/2024

Η πρόσφατη νομοθεσία για την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου (Whistleblowing) δημιουργεί μία νέα κανονιστική πραγματικότητα για όλες τις χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις μετά την ψήφιση του Ν.4990/2022 και την πολυαναμενώμενη ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2019/1937 στο εθνικό δίκαιο.

Στον νόμο Ν.4990/2022 (Whistleblowing) υποχρεούνται να συμμορφωθούν όλες οι επιχειρήσεις και οι φορείς/οργανισμοί δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που ασκούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (financial services) καθώς και όλες οι επιχειρήσεις και φορείς που απασχολούν άνω των 50 υπαλλήλων.

Κάθε επιχείρηση, εταιρεία, σωματείο ή υπηρεσία του δημοσίου που ασκεί χρηματοοικονομικές εργασίες υποχρεούται να διατηρεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου, εξασφαλίζοντας παράλληλα την εμπιστευτικότητα της ταυτότητας, δηλαδή την ανωνυμία του αναφέροντα.

H νομοθεσία εισάγει την υποχρέωση καθιέρωσης εσωτερικών διαύλων αναφοράς, υποχρεώνοντας έτσι όλους τους φορείς που απασχολούν ταυτόχρονα 50 ή περισσότερους εργαζομένους/υπαλλήλους να ορίζουν Υπεύθυνο Παραλαβής & Παρακολούθησης Αναφορών. Για τους φορείς που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους/υπαλλήλους ο ορισμός Υ.Π.Π.Α παραμένει προαιρετικός. Ωστόσο, όλοι οι φορείς Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (Τράπεζες & Ασφαλιστικές), ο ορισμός Υ.Π.Π.Α είναι υποχρεωτικός ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων/υπαλλήλων .

Η Experto Crede ανταποκρινόμενη στις νέες κανονιστικές απαιτήσεις σχεδίασε ένα ειδικά διαμορφωμένο συμβουλευτικό πακέτο κανονιστικής προσαρμογής το οποίο περιλαμβάνει:
 • Διαγνωστικό Έλεγχο της υφιστάμενης κατάστασης των διαδικασιών για την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου
 • Δημιουργία των απαιτούμενων πολιτικών και διαδικασιών για την προστασία της ταυτότητας των προσώπων που αναφέρουν τις παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου
 • Παροχή ειδικής ανώνυμης πλατφόρμας για την αναφορά των παραβιάσεων
 • Τήρηση αρχείου αναφορών της επιχείρησης
 • Επιμόρφωση του προσωπικού
Επιπρόσθετα, με την υπηρεσία Υπεύθυνου Παραλαβής & Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ), η εταιρεία μας αναλαμβάνει:
 • Την ενημέρωση των υπαλλήλων της επιχείρησης σας σχετικά με την δυνατότητα υποβολής αναφοράς
 • Την παραλαβή των αναφορών σχετικά με τις παραβιάσεις
 • Την διενέργεια των απαραίτητων ενεργειών προκειμένου να επιληφθούν της αναφοράς τα αρμόδια όργανα της επιχείρησης σας
 • Την περάτωση της διαδικασίας, την αρχειοθέτηση των αναφορών και την κοινοποίηση σχετικής απόφασης στον αναφέροντα
 • Τη διασφάλιση της προστασίας της εμπιστευτικότητας της ταυτότητας του αναφέροντος και κάθε τρίτου που κατονομάζεται στην αναφορά
 • Την παροχή σαφών και εύκολα προσβάσιμων πληροφοριών για όλες τις διαδικασίες υπό τις οποίες οι αναφορές μπορούν να υποβληθούν στην ΕΑΔ ή σε δημόσιους φορείς και θεσμικά όργανα
 • Το σχεδιασμό και την εκτέλεση επιμορφωτικών δράσεων σχετικά με την δεοντολογία και την ακεραιότητα
 • Τη συμμετοχή στη διαμόρφωση εσωτερικών πολιτικών για την ενίσχυση της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της εταιρικής κουλτούρας της εταιρίας σας

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο info@expertocrede.gr ή στο τηλέφωνο 213 041 4963

Experto Crede:

Ως μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, η Experto Crede κατάφερε στα τέσσερα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της να αναλάβει και να ολοκληρώσει ένα μεγάλο αριθμό συμβουλευτικών έργων αυξάνοντας σημαντικά το πελατολόγιο της στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η Experto Crede προσφέρει μία ευρεία γκάμα συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance) και του Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit) σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και στην προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες του Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). 

Με ειδίκευση στον ασφαλιστικό κλάδο και τις κανονιστικές του ιδιαιτερότητες προσφέρει τις παραπάνω υπηρεσίες ειδικά διαμορφωμένες για ασφαλιστικές επιχειρήσεις του Ν.4364/2016 (ασφαλιστικές εταιρίες) & του Ν.4583/2018 (επιχειρήσεις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης).

Παράλληλα, η εμπειρία της εταιρίας μας εκτείνεται και στον τομέα της Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ) στην ιδιωτική ασφάλιση καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ασφαλιστικούς συνεταιρισμούς, συλλόγους και σωματεία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Η Experto Crede αναλαμβάνει, επίσης, το Επιχειρηματικό Πλάνο (Business Plan) για τις επιχειρήσεις καθώς και ειδικές μελέτες που αφορούν τη διερεύνηση της αγοράς και την ικανοποίηση πελατών, ενώ παρέχει και υπηρεσίες σύνταξης, εξειδικευμένης μετάφρασης και ελέγχου εντύπων και εγχειριδίων που σχετίζονται προϊόντα και υπηρεσίες.

Το όνομα Experto Crede, η λατινική φράση για την «εμπιστοσύνη στον ειδικό»,  αντικατοπτρίζει την φιλοσοφία μας αλλά και την προσήλωση μας στην παροχή αξιόπιστων συμβουλευτικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

Με πλεονέκτημα την ειδίκευση και το υψηλό επίπεδο κατάρτισης των στελεχών της, η Experto Crede δεσμεύεται να εκπληρώσει το όραμα της για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε προσιτό κόστος.

experto crede

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»