Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024

Πώς ο προ-ασφαλιστικός έλεγχος και η θερμογραφία κτηρίων μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της παραγωγής των διαμεσολαβητών;

Δημοσίευση: 09/03/2023
Πώς ο προ-ασφαλιστικός έλεγχος και η θερμογραφία κτηρίων μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της παραγωγής των διαμεσολαβητών;

Tο «Aνάλυσέ το» είναι μια εκπομπή κατά τη διάρκεια της οποίας αναλύουμε και διερευνούμε περιπτώσεις ασφαλιστικών ζημιών, προ-ασφαλιστικών ελέγχων καθώς και λοιπών θεμάτων που αφορούν στην Ιδιωτική Ασφάλιση.

Στην εκπομπή της Δευτέρας ξεκινήσαμε έναν νέο κύκλο θεμάτων που αφορούν ενδεικτικά τη θερμογραφία, τα υγρασιόμετρα, τους ακουστικούς ανιχνευτές αφανών διαρροών, τα δομικά σκάνερς, τα ηχόμετρα καθώς και ανιχνευτικά όργανα που αφορούν σε  μη καταστροφικούς ελέγχους όπως οι οπτικές μέθοδοι με τη χρήση laser η/και φωτός, οι έλεγχοι υπερήχων, μηχανικής αντίστασης υλικών, ραδιογραφίας, διεισδυτικών φθορίζοντων υγρών και χημικών δεικτών όπως ενδεικτικά της φαινολοφθαλείνης και της φλουορεσκείνης, της ανίχνευσης ρωγμών και ασυνεχειών σκυροδέματος ή/και θεμελίων με τη χρήσης γεωραντάρ και γεώφωνων, της ανίχνευσης ενεργών ρωγμών σε κατασκευές με τα ρωγμόμετρα, των ανίχνευτών ηλεκτρικής γείωσης και της ποιότητας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, της ανίχνευσης του σιδηροπλισμού, του βάθους ενανθράκωσης του σκυροδέματος,  του πάχους ασβεστοποιημένης ζώνης σκυροδέματος, της περιεκτικότητας του σε χλωριόντα, του pH σκυροδέματος, του ρυθμού διάβρωσης σιδηροπλισμού, των μετρήσεων σχετικής υγρασίας του αέρα, του διοξείδιου του άνθρακα, της θερμοκρασίας του αέρα αλλά και των ρύπων του, του θορύβου της περιοχής, του μικροκλίματος της περιοχής, του φωτισμού, αερισμού, δονήσεων, εισπνεύσιμης και αναπνεύσιμης σκόνης, ιών, μυκήτων, παρασίτων, βακτηρίων, της ανάλυσης ποιότητας νερού και λοιπών υγρών κλπ έως και τη χρήση τοπογραφικού εξοπλισμού για την αποτύπωση εμβαδών κτηρίων και οικοπέδων ή/και των βαθών ή/και υψομετρικών διαφορών περιοχών για την εκτίμηση και αξιολόγηση δυνητικών πλημμυρών κλπ  τα οποία εκτός άλλων χρήσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν αφενός για τη εκτίμηση προ-ασφαλιστικών ελέγχων έως και τη διερεύνηση ζημιών και αποζημιώσεων περιουσίας, αφετέρου για την διερεύνηση βλαπτικών παραγόντων σε εργαζόμενους, χρήστες κτηρίων και σταθμών εργασίας (πχ οχημάτων) με σκοπό την αποφυγή ατυχημάτων και ασθενειών των εργαζομένων τα οποία μπορούν ταυτόχρονα να προκαλέσουν ζημιές σε περιουσίες και σε Τρίτους.

Σχετικά με τη θερμογραφία, η αρχή λειτουργία της βασίζεται στην εστίαση της υπέρυθρης ακτινοβολίας, που εκπέμπεται από ένα αντικείμενο, από τον οπτικό φακό. Η υπέρυθρη ακτινοβολία μετατρέπεται σε εικόνα που λέγεται θερμογράφημα. Στην εικόνα αυτή τα θερμότερα σημεία παρουσιάζονται με εντονότερα χρώματα και απεικονίζονται με πλήθος πληροφοριών.

Από το θερμογράφημα μπορούμε να εκτιμήσουμε αφενός την κατανομή της θερμοκρασίας στην επιφάνεια ενός σώματος αφετέρου τη σοβαρότητα των προβλημάτων θερμότητας που σχετίζονται με κτήρια και εγκαταστάσεις αλλά κυριότερα να εντοπίσουμε προβλήματα στη δομική κατασκευή ή στις εγκαταστάσεις του κτηρίου τα οποία τυγχάνουν αφανή ωστόσο εκφράζονται με την αύξηση η τη μείωση της θερμοκρασίας τους.

Η θερμογραφία έχει εφαρμογή σε πλήθος ελέγχων ως κάτωθι (ενδεικτικά όχι περιοριστικά):

 • στη διαγνωστική και διάφορο-διαγνωστική των κτηρίων λόγω απωλειών θερμότητας λόγω κακής, μη επαρκούς ή καταστρεμμένης θερμομόνωσης
 • στη ανίχνευση αδυνάτων σημείων των σωλήνων ύδρευσης, και αποχέτευσης.
 • ανιούσες και κατιούσες υγρασίες από όμβρια ύδατα ή και ύδατα ύδρευσης σε τοίχους και λοιπά δομικά στοιχεία.
 • τοπικές υγρασίες με ταυτόχρονη ανάπτυξη μυκήτων & μούχλας.
 • Διαρροές υδάτων από σωληνώσεις ζεστού νερού.
 • Διαρροές υδάτων από σωληνώσεις κρύου νερού.
 • Διαρροές υδάτων από σωληνώσεις θέρμανσης και ψύξης.
 • Διαρροές λυμάτων από την εγκατάσταση της αποχέτευσης.
 • Αφανείς φθορές και ζημίες σε ηλιακούς συλλέκτες, ηλεκτρικούς θερμαντήρες νερού και σχετικές εγκαταστάσεις
 • Υγρασίες στις οροφές, στις στέγες στους τοίχους αλλά και σε άλλα δομικά στοιχεία
 •  στη ικανότητα και επάρκεια της υγρομόνωσης η της θερμο-υγρομόνωσης των κτηρίων
 • στον έλεγχο αφανών στοιχείων του φέροντα οργανισμού και στο γενικότερο έλεγχο του φέροντα οργανισμού.
 • στη ανίχνευση αφανών φρεατίων, πηγαδιών κ.α
 • στις γεωμετρικές η κατασκευαστικές θερμογέφυρες σε ευθεία σχέση με τα θερμικά και ψυκτικά φορτία του κτηρίου.
 • στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κτηρίων για τον έλεγχο της αξιοπιστίας τους, την ασφάλεια τους και την αποφυγή βλαβών. Μπορούν να ελεγχθούν τμήματα που βρίσκονται υπό τάση ή κινούνται, περιστρέφονται ή δονούνται είτε η θερμοκρασία τους δεν είναι ομοιόμορφη (στερεά, υγρά και αέρια) αλλά και σε όποιο επίπεδο βρίσκονται πχ δυσπρόσιτα σημεία, μεγάλο ύψος, υπόγεια δίκτυα, μονώσεις καλωδίων, σωληνώσεων και δεξαμενών.

 

Με το έλεγχο μπορούν να ανιχνευθούν και να αποφευχθούν ζημίες από:

 • Χαλαρές συνδέσεις (σε ακροδέκτες, ασφάλειες κ.λπ.)
 • Οξείδωση που δημιουργείται στο σημείο σύνδεσης
 • Υπερφορτωμένο κύκλωμα
 • Κακή ποιότητα – γήρανση υλικών κατασκευής και μόνωσης των στοιχείων του εξοπλισμού (διακοπτών, ρελέ κ.α)
 • Μείωση της διηλεκτρικής σταθεράς του μονωτικού υλικού των τυλιγμάτων στους μετασχηματιστές και τους κινητήρες κ.α
 • στις μονώσεις των εγκαταστάσεων όπου μπορούν να βρεθούν τα σημεία με απώλεια θερμότητας από λέβητες,
 • ατμογεννήτριες
 • συστήματα διανομής ατμού
 • υπόγεια δίκτυα
 • σε ειδικές μηχανές όπως οι κλίβανοι και οι φούρνοι όπου μπορούν να ανιχνευτούν: ρωγμές, διάβρωση, μείωση του πάχους του πυρίμαχου κελύφους τους.

 

Πώς ωστόσο ο προ-ασφαλιστικός έλεγχος και η θερμογραφία κτηρίων μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της παραγωγής των διαμεσολαβητών;

Η απάντηση στο βίντεο που ακολουθεί:

Η εκπομπή «Aνάλυσέ το» μεταδίδεται από το insuranceforum web tv, από τη σελίδα μας στο Facebook καθώς και από το κανάλι της Insurance Innovation στο Youtube κάθε δεύτερη Δευτέρα στις 18:00!

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

Ανάλυσέ το, νοσηλεία, δημόσιο νοσοκομείο

Δείτε ξανά το “Ανάλυσέ το!” (video): Περιστατικό σε Δημόσιο Νοσοκομείο – Τι πληρώνει ο ασφαλισμένος στον ΕΟΠΥΥ;

Δείτε ξανά το επεισόδιο της Δευτέρας της εκπομπής «Ανάλυσέ το», με παρουσιαστή τον κ. Χρύσανθο Νικολάκο, Μεσίτη Ασφαλίσεων-Πραγματογνώμονα Μηχανικό της Prooptiki Insurance Brokers! Στην εκπομπή

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»