Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2023

Τα Unit-Linked προϊόντα σημείωσαν την μεγαλύτερη άνοδο στη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων το 1ο εξάμηνο του 2023

Παραγωγή ασφαλίστρων, ΕΑΕΕ, unit linked

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΑΕΕ για το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων στην Ελλάδα μεταβλήθηκε κατά +14,0% έναντι του 2022, διαμορφώνοντας το σύνολο της παραγωγής στα 2.650.640.469,00 ευρώ. Ταυτόχρονα τη σημαντικότερη αύξηση παρουσίασαν τα unit-linked προϊόντα τα οποία διαμορφώθηκαν στο +28,2% σε σχέση με τα περσυνά δεδομένα της αντίστοιχης περιόδου. 

Στην έρευνα συμμετείχαν 49 ασφαλιστικές επιχειρήσεις από τις οποίες οι 43 δραστηριοποιούνται στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και οι 15 στις ασφαλίσεις Ζωής.

Τα Unit-Linked προϊόντα σημείωσαν την μεγαλύτερη άνοδο στη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων το 1ο εξάμηνο του 2023

Η ανωτέρω αποτύπωση της παραγωγής ασφαλίστρων, αναφέρεται στην καταγραφή του συνόλου των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων από τις πρωτασφαλίσεις (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) στο πλήρες των ποσών (ανεξαρτήτως αν αφορούν περιοδικές καταβολές ή εφάπαξ πληρωμή ασφαλίστρων), έτσι όπως ταξινομούνται στους κλάδους ασφαλίσεων σύμφωνα με τον Ν.4364/2016 (κατόπιν της προσαρμογής των δεδομένων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος).

Τα Unit-Linked προϊόντα σημείωσαν την μεγαλύτερη άνοδο στη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων το 1ο εξάμηνο του 2023

Τα Unit-Linked προϊόντα σημείωσαν την μεγαλύτερη άνοδο στη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων το 1ο εξάμηνο του 2023

 

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την έρευνα εδώ όπως επίσης και το infographic, εδώ

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα