Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2023

ΕΑΕΕ: Αυξήθηκαν τα unit-linked προϊόντα τον Μάϊο του 2023

Συνολική αύξηση της τάξης +3,5% παρουσίασαν τα unit-linked προϊόντα τον Μάϊο του 2023 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 σύμφωνα με στοιχεία της ΕΑΕΕ. Παράλληλα, το συνολικό ποσοστό των ασφαλίσεων Ζωής και Ζημιών για τον Μάϊο του τρέχοντος έτους ανήλθε σε 421.395.969,20 ευρώ εκδηλώνοντας μεταβολή +7,9% από τον Μάϊο του 2022.

Σε μεγάλη θετική μεταβολή κινήθηκε και η διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων για τον μήνα Μάϊο (45.258.753,29 ευρώ, + 6,2%). Συνολικά οι ασφαλίσεις Ζωής κατέγραψαν αύξηση 2,6% από τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.

ΕΑΕΕ: Αυξήθηκαν τα unit-linked προϊόντα τον Μάϊο του 2023

Μεγαλύτερο δείκτη μεταβολής παρουσιάζουν οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών, οι οποίες σημείωσαν άνοδο 13,3% έναντι του Μαΐου του 2022, κινώντας την αγορά στους κλάδους Ζωής και Ζημιών σε συνολική αύξηση 7,9%.

ΕΑΕΕ: Αυξήθηκαν τα unit-linked προϊόντα τον Μάϊο του 2023

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων για το διάστημα Ιανουάριος-Μάιος του 2023 κατέγραψε αύξηση 8,4% δηλαδή 2.090.470.605,66 στους κλάδους Ζωής και Ζημιών.

ΕΑΕΕ: Αυξήθηκαν τα unit-linked προϊόντα τον Μάϊο του 2023

Η ανωτέρω αποτύπωση της παραγωγής ασφαλίστρων, αναφέρεται στην καταγραφή του συνόλου των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων από τις πρωτασφαλίσεις (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) στο πλήρες των ποσών (ανεξαρτήτως αν αφορούν περιοδικές καταβολές ή εφάπαξ πληρωμή ασφαλίστρων), έτσι όπως ταξινομούνται στους κλάδους ασφαλίσεων σύμφωνα με τον Ν.4364/2016 (κατόπιν της προσαρμογής των δεδομένων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος).

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την έρευνα της ΕΑΕΕ εδώ καθώς και το infogaphic εδώ.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα