Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2023

Underwriting & Underwriters: Τι ρόλο παίζει σε μία ασφαλιστική επιχείρηση;

Underwriting, underwriters

Αν θα ξεχωρίζαμε μία λειτουργία κάθε ασφαλιστικής εταιρείας που είναι κρίσιμη για τη βιωσιμότητα και την κερδοφορία της, θα ήταν αυτή του Underwriting ή στα ελληνικά του τμήματος που είναι υπεύθυνο για την αναδοχή των κινδύνων για έναν ασφαλιστικό οργανισμό.

Οι Underwriters  είναι εργαζόμενοι των ασφαλιστικών εταιρειών που είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση των κινδύνων και την παροχή ασφαλιστηρίων συμβολαίων στους πελάτες. Ο ρόλος τους είναι σημαντικός, καθώς διασφαλίζουν ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες θα είναι σε θέση να πληρώσουν τις αποζημιώσεις των πελατών τους σε περίπτωση που συμβεί ένα ασφαλιστικό γεγονός.

Οι αρμοδιότητες ενός underwriter περιλαμβάνουν:

 • Την εκτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων: Ένας underwriter συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τον ασφαλισμένο, το περιουσιακό στοιχείο ή την δραστηριότητα που πρόκειται να ασφαλιστεί, προκειμένου να προσδιορίσει την πιθανότητα να συμβεί μια ζημιά.
 • Την υποβολή προτάσεων: Ένας underwriter υποβάλλει προτάσεις για την κάλυψη του κινδύνου, καθορίζοντας το ασφάλιστρο, τα όρια κάλυψης και τις εξαιρέσεις. Πολλές φορές σήμερα αυτή η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη παρόλα αυτά εξακολουθεί να είναι μία βασική αρμοδιότητα ενός underwriter.
 • Την αποδοχή του κινδύνου: Ένας underwriter αποφασίζει αν θα αποδεχθεί ή όχι τον κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο, το ασφάλιστρο και τις καλύψεις που προσφέρονται.
 • Την διαχείριση του κινδύνου: Ένας underwriter παρακολουθεί τον ασφαλισμένο κίνδυνο, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η κάλυψη είναι κατάλληλη και ενημερωμένη.
 • Εξασφάλιση της βιωσιμότητας της ασφαλιστικής εταιρείας: Μέσα από τα αποτελέσματα της δουλειάς του ένας underwriter έχει ευθύνη να εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα της ασφαλιστικής εταιρείας μέσα από την αποδοχή των κατάλληλων κινδύνων.

Για να γίνει κάποιος underwriter, πρέπει να έχει συνήθως πτυχίο στα οικονομικά, τις μαθηματικές, τη στατιστική ή ένα συναφές αντικείμενο. Επίσης, πρέπει να έχει καλή γνώση του ασφαλιστικού τομέα και να γνωρίζει τις νομικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που διέπουν τον κλάδο.

Δεξιότητες και γνώσεις που απαιτούνται για να γίνεις underwriter

Όπως καταλαβένουμε από τα πιο πάνω, η θέση του underwriter είναι πολύ απαιτητική και γι’ αυτό απαιτούνται πολλές φορές συγκεκριμένες δεξιότητες και γνώσεις.

Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές δεξιότητες και γνώσεις που πρέπει να έχει συνήθως ένας underwriter.

 • Επιχειρηματική νοοτροπία
 • Ανάλυση δεδομένων
 • Επικοινωνία
 • Διαπραγμάτευση
 • Επίλυση προβλημάτων
 • Γνώση των οικονομικών
 • Γνώση των μαθηματικών
 • Γνώση της στατιστικής
 • Γνώση του ασφαλιστικού τομέα
 • Γνώση των νομικών και κανονιστικών ρυθμίσεων που διέπουν τον ασφαλιστικό κλάδο

Πηγή: cyprusinsurancenews.com

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα