Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021

ΤτΕ: Το πρόγραμμα εξετάσεων για την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2021

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει ότι κατά το τετράμηνο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2021, οι εξετάσεις για την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων (Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 153/2/8.1.2019) θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

Η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων μέτρων προστασίας από τη νόσο COVID-19, παραμένει σε εγρήγορση και, βάσει των εκάστοτε εξελίξεων, θα προβαίνει στις απαιτούμενες ανακοινώσεις.

Στοιχεία επικοινωνίας: e-mail: sec.certifications@bankofgreece.gr

Διαβάστε Ακόμα