Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

ΤτΕ: Μεταβίβαση ομαδικού συνταξιοδοτικού της Mediprime από την Generali στη Eurolife FFH

Δημοσίευση: 25/05/2021
unit-linked Τράπεζα της Ελλάδος ΤτΕ, χρηματοδότηση, καταθέσεις

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει ότι, σε εφαρμογή της περίπτωσης β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του ν. 4364/2016, δημοσιεύεται ανακοίνωση της ανώνυμης ασφαλιστικής επιχείρησης με την επωνυμία «GENERALI HELLAS Ανώνυμoς Ασφαλιστική Εταιρεία» για τη μεταβίβαση του Ομαδικού Συμβολαίου Διαχείρισης Κεφαλαίου με αριθμό με αριθμό 11596584 (πρώην 65000076) που αφορά στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα των υπαλλήλων της εταιρείας «MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε.», προς την ανώνυμη ασφαλιστική επιχείρηση με την επωνυμία «Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής».

Ο χρόνος υποβολής ενστάσεων από τους ενδιαφερομένους αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης και λήγει στις 24 Αυγούστου 2021. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 10250 Αθήνα, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dep.insurancesup@bankofgreece.gr.

H εποπτική αξιολόγηση της προτεινόμενης μεταβίβασης χαρτοφυλακίου θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής ενστάσεων.

Περισσότερες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους εδώ

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»