Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024

Το Hielkema της EIOPA συζητά τον ζωτικό ρόλο των ασφαλιστών στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής

Δημοσίευση: 25/04/2024

Στο συνέδριο IIF 2024 – ESG in Insurance, η Petra Hielkema, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, τόνισε τον κεντρικό ρόλο των ασφαλιστών στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, εκπαιδεύοντας την κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους, επενδύοντας σοφά και προωθώντας ανθεκτικές συμπεριφορές στους καταναλωτές.

eiopa-λογότυποΗ συχνότητα των φυσικών καταστροφών έχει τριπλασιαστεί τα τελευταία 40 χρόνια, σύμφωνα με το Munich Re. Η Swiss Re σημείωσε ότι μόνο το 2023, οι παγκόσμιες οικονομικές απώλειες από φυσικές καταστροφές έφτασαν σχεδόν τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια, με τους ασφαλιστές να απορροφούν 108 δισεκατομμύρια δολάρια από αυτό το βάρος. Η Ευρώπη έχει πληγεί ιδιαίτερα, σημειώνοντας την ταχύτερη αύξηση των ζημιών.

Στην ομιλία της, η Hielkema σκιαγραφεί τα προληπτικά βήματα που έλαβαν η EIOPA και οι ασφαλιστές κατά της κλιματικής αλλαγής, συμβάλλοντας σημαντικά στον αγώνα.

Η ίδια υποστηρίζει, «Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής ξεκινά με τη συλλογή αξιόπιστων, ακριβών και αξιόπιστων πληροφοριών. Τα δεδομένα είναι απαραίτητα ώστε να μπορούμε να μετρήσουμε τον κίνδυνο, να κατανοήσουμε πού λείπουν οι άμυνές μας, να προβλέψουμε ζημιές με τη βοήθεια μοντελοποίησης, τις κατάλληλες πολιτικές τιμών και να αναπτύξουμε στρατηγικές για τη μείωση της έκθεσης μέσω προσαρμογής και μετριασμού».

Αναγνωρίζοντας την πρόκληση της απόκτησης ακριβών κλιματικών δεδομένων, η EIOPA παρέχει στους ασφαλιστές δωρεάν, υψηλής ποιότητας εργαλεία και δεδομένα σε μορφή ανοιχτού κώδικα.

 

Ο Hielkema εξηγεί περαιτέρω, «για να διατηρηθεί η σταθερότητα και να διασφαλιστεί ότι οι ασφαλιστές μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν ζωτικής σημασίας υπηρεσίες σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις ακόμη και ενόψει των αυξανόμενων κλιματικών κινδύνων, το επόμενο λογικό βήμα είναι να ενσωματωθούν αυτές οι γνώσεις στην αξιολόγηση κινδύνου και στο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας. ”

Η αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας των ασφαλιστών (ORSA) χρησιμεύει ως πολύτιμο εργαλείο για την κατανόηση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν και των αντίστοιχων κεφαλαιακών απαιτήσεων.

Η EIOPA έχει εκδώσει προσαρμοσμένες οδηγίες σχετικά με τις αξιολογήσεις ουσιαστικότητας και τα σενάρια για το κλίμα για να βοηθήσει τους ασφαλιστές να ενσωματώσουν τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής στις διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνου. Μια άλλη οδός για την ενσωμάτωση του κλιματικού κινδύνου είναι μέσω της τυπικής φόρμουλας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας.

Μια άλλη πτυχή είναι ο τρόπος με τον οποίο οι κανονισμοί αντιμετωπίζουν περιουσιακά στοιχεία και δραστηριότητες που ευθυγραμμίζονται με περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους έναντι εκείνων που δεν το κάνουν, γνωστό ως ζήτημα διαφοροποίησης κινδύνου ή ζήτημα πράσινου/καφέ περιουσιακών στοιχείων. Αυτό εγείρει ερωτήματα σχετικά με το εάν οι ασφαλιστές θα πρέπει να διαθέσουν περισσότερα κεφάλαια σε πιο ριψοκίνδυνα, μη βιώσιμα περιουσιακά στοιχεία και επιχειρήσεις.

Ο Hielkema τονίζει ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, απαιτεί σημαντικούς οικονομικούς πόρους πέραν αυτών που μπορούν να προσφέρουν οι δημόσιες αρχές από μόνες τους. Οι ιδιωτικές επενδύσεις, ιδιαίτερα από μακροπρόθεσμους επενδυτές όπως ασφαλιστές και συνταξιοδοτικά ταμεία, είναι ζωτικής σημασίας.

Επιπλέον, η Hielkema τονίζει ότι ενώ η ασφάλιση βοηθά στη διαχείριση των κινδύνων, δεν τους μετριάζει πάντα. Στην Ευρώπη, «το 75% των απωλειών που προέρχονται από φυσικές καταστροφές όπως σεισμοί, πλημμύρες και πυρκαγιές είναι ανασφάλιστες στην ήπειρο – και ο κίνδυνος γίνεται όλο και μεγαλύτερος».

Η EIOPA προτείνει μέτρα για την αύξηση της ασφαλιστικής κάλυψης, όπως ομόλογα καταστροφής και συνεργασίες μεταξύ κυβερνήσεων και ασφαλιστών.

Επιπλέον, οι ασφαλιστές μπορούν να δώσουν κίνητρα για μέτρα μείωσης του κινδύνου μεταξύ ατόμων, όπως η τοποθέτηση αντιπλημμυρικών φραγμών ή η χρήση πυρίμαχων υλικών, για να συμβάλουν στη διατήρηση προσιτή και προσβάσιμη ασφαλιστική κάλυψη, ιδιαίτερα καθώς η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητα των καταστροφών.

Η Hielkema τονίζει επίσης τη σημασία της ενημέρωσης των κωδίκων δόμησης για την αποτροπή νέων κατασκευών σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

Εν κατακλείδι, ο Hielkema υπογραμμίζει την αναγκαιότητα συλλογικών προσπαθειών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η EIOPA δεσμεύεται να υποστηρίζει τους ασφαλιστές με δεδομένα, μοντελοποίηση, έρευνα και διαφάνεια για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτής της παγκόσμιας πρόκλησης.

Με πληροφορίες απο το reinsurancene.ws

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Πραγματογνωμόνων και Διακανονιστών Ζημιών πραγματοποίησε τη Γενική Συνέλευση του 2024

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Πραγματογνωμόνων και Διακανονιστών Ζημιών πραγματοποίησε τη Γενική Συνέλευση του 2024 συνδυαστικά με Ευρωπαϊκό Συνέδριο Βέλτιστων Πρακτικών

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»