Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024

Τι αναφέρει η ετήσια έκθεση της alpha bank για τα έσοδα από το bancassurance;

Δημοσίευση: 15/03/2022
Alpha Bank, πρόστιμο

Του Λεωνίδα Στεργίου

Έγραψε όλες τις εφάπαξ επιβαρύνσεις από τιτλοποιήσεις, εθελούσιες εξόδους και άλλες κινήσεις αναδιάρθρωσης στον ισολογισμό του 2021 και άφησε όλα τα επαναλαμβανόμενα έσοδα και τη διατήρηση του κόστους σε χαμηλότερα επίπεδα για το 2022 και τα επόμενα κέρδη.

Οι κύριες πηγές αύξησης της κερδοφορίας που θα οδηγήσουν σε οργανική αύξηση κεφαλαίων και σε διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2023, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Alpha Bank, κ. Βασίλη Ψάλτη, απαντώντας σε ερωτήσεις διεθνών αναλυτών είναι οι εξής:

Αύξηση εξυπηρετούμενων δανείων 9%

Πρώτον, αύξηση του καθαρού επιτοκιακού εσόδου από 1,4 δισ. ευρώ το 2021 σε 1,15 δισ. ευρώ το 2021, από την εκκαθάρισης συναλλαγών που προκάλεσαν εφάπαξ μείωση των οργανικών εσόδων στο πλαίσιο του τραπεζικού μετασχηματισμού, την αύξηση των εξυπηρετούμενων και απελευθέρωση κεφαλαίων, αλλά και λόγω περιορισμού κινδύνου από μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Σύμφωνα με την παρουσίαση της Alpha Bank προς διεθνείς αναλυτές, με αφορμή τα αποτελέσματα, το 2021 αυξήθηκαν τα εξυπηρετούμενα δάνεια κατά 2%, ενώ το 2022 εκτιμάται ότι το ποσοστό αυτό θα φτάσει το 9%.

Αυτό, σε επίπεδο ομίλου, μεταφράζεται ότι το σύνολο των εξυπηρετούμενων δανείων θα αυξηθούν από 28,6 δισ. ευρώ το 2021 σε 31,3 δισ. ευρώ το 2022.

Έσοδα από επιτόκια και προμήθειες

Δεύτερον, διατήρηση των εσόδων από προμήθειες και χρεώσεις στο επίπεδο των 0,4 δισ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της αύξησης της καθαρής πιστωτικής επέκτασης κατά 2,2 δισ. ευρώ και της ανάπτυξης της διαχείρισης πλούτου που θα αντισταθμίσουν τις απώλειες εσόδων από την πώληση του δικτύου καρτών (συνεργασία με Nexi).

Ταυτόχρονα, αναμένονται μεγαλύτερα έσοδα από εργασίες του private banking και του asset management. Τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια ξεπερνούν τα 8,2 δισ. ευρώ και αυξάνονται με διψήφιο ποσοστό.

Μόνιμη μείωση κόστους

Τρίτον, περιορισμός των οργανικών εξόδων σε επαναλαμβανόμενη βάση στο επίπεδο των 0,92 δισ. ευρώ, λόγω πώλησης του δικτύου καρτών, της εθελούσιας εξόδου και λόγω μη επαναλαμβανόμενων εξόδων, όπως εκείνων από τις τιτλοποιήσεις κά.

Έτσι, το καθαρό λειτουργικό αποτέλεσμα θα διαμορφωθεί στα 0,33 δισ. ευρώ, με απόδοση επί της καθαρής εμπράγματης λογιστικής αξίας στο 6% από 5% το 2021 και 1% του 2020. Η εκτίμηση της διοίκησης για αύξηση της κερδοφορίας σε ετήσια βάση (RoE) παραμένει στο 10%.

Περιορισμός κινδύνου

Τέταρτο, μείωση του ρίσκου κατά 70 μονάδες βάσεις επιπλέον, λόγω περιορισμού των κόκκινων δανείων στο 5% από 7% το 2021 και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο 7% από 13%.

Κεφαλαιακά κέρδη

Πέμπτο, αύξηση των κυρίων κεφαλαίων CET1 στο 12,5% από 11,3% από την κερδοφορία που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για νέα κεφαλαιακά κέρδη.

Αβεβαιότητες

Το επιχειρησιακό σχέδιο που παρουσιάστηκε χθες δεν περιλαμβάνει την έκδοση ΑΤ1 κεφαλαίων ύψους 800 εκατ. ευρώ, καθώς η κίνηση αυτή θα εξαρτηθεί από τις αγορές. Η αβεβαιότητα έχει αυξηθεί λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων και τον πληθωρισμό, επηρεάζοντας τις προβλέψεις και για τα επιτόκια.

Αύξηση επιτοκίων

Σύμφωνα με την Alpha Bank, αν η ΕΚΤ αυξήσει τα επιτόκια από το -0,5% στο 0%, τότε προκύπτει καθαρή αύξηση στα επιτοκιακά έσοδα κατά 2%. Αν αυξηθούν επιπλέον κατά μισή μονάδα, τότε η συνολική επίπτωση είναι θετική κατά 4%, ενώ επιπλέον αύξηση κατά 1 μονάδα, η αύξηση στο επιτοκιακό έσοδο υπολογίζεται κατά 12%.

Έκθεση σε Ρωσία και Ουκρανία

Ταυτόχρονα, η διοίκηση της Alpha Bank έχει υπολογίσει τις άμεσες επιπτώσεις από την έκθεση του Ομίλου στη Ρωσία και την Ουκρανία. Σύμφωνα με την παρουσίαση, η έκθεση αυτή αφορά δάνεια 43 εκατ. ευρώ (δηλαδή το 0,05% του Ομίλου) και καταθέσεις 84 εκατ. ευρώ (0,18% του Ομίλου).

Η έκθεση της Alpha Bank στην Ελλάδα περιορίζεται σε λιγότερο από 0,4 εκατ. ευρώ, ενώ της Alpha Bank Κύπρου σε 29,4 εκατ. ευρώ και της Alpha Bank Ρουμανίας σε 13,1 εκατ. ευρώ. Επίσης, δεν υπάρχει έκθεση από προμηθευτή που να σχετίζεται με Ρωσία και Ουκρανία, ενώ οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά.

Bancassurance

Η εξαγορά των δραστηριοτήτων της AXA από τη Generali αποτελεί μια στρατηγική συμμαχία της Alpha Bank για την ανάπτυξη και την κατάκτηση μεριδίων στην αγορά του bancassurance.

Η παροχή Τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων στην Alpha Bank έχει αναπτυχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια κυρίως μέσα από καινοτόμα προϊόντα και διαδικασίες υποστήριξης των Πελατών.

Για την Alpha Bank αποτελεί κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης  εργασιών και η νέα συνεργασία με την Generali για τη διάθεση προϊόντων γενικών ασφαλίσεων και ασφαλίσεων υγείας, αναμένεται να επιταχύνει δυναμικά την επίτευξη των στόχων της Τράπεζας στον συγκεκριμένο τομέα με έμφαση στα ψηφιακά μέσα.

Σύμφωνα με την Alpha Bank, η εμπειρία της Generali στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και των ψηφιακών καναλιών είναι καθ’ όλα συμβατή με τη στρατηγική επιδίωξη της Alpha Bank για την αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης και εμπειρίας των πελατών και την ταχεία και απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών.

Μέσα από την τραπεζική εμπειρία που προσφέρει σήμερα η Alpha Bank στους πελάτες της αλλά και το όραμα της για το ψηφιακό μέλλον της Τράπεζας, στόχος είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των συνολικών της πωλήσεων να γίνεται μέσω ψηφιακών δικτύων ενώ ο ρόλος των λειτουργών των καταστημάτων θα είναι κυρίως συμβουλευτικός με λύσεις υγείας, περιουσίας, σύνταξης και αποταμίευσης, επιχείρησης που θα εστιάζουν στις κύριες ανάγκες των πελατών.

Η ασφαλιστική  διείσδυση είναι σημαντικά μικρότερη σήμερα, σε σχέση με τον μέσο όρο της Ε.Ε. Για την Alpha Bank όμως είναι γεγονός ότι με βαθιά γνώση στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών της, πελατοκεντρική προσέγγιση, και μία παλέτα καινοτόμων λύσεων και υπηρεσιών από τους στρατηγικούς μας συνεργάτες Generali και Alpha Life αναμένεται σημαντική αύξηση στο μερίδιο του Bancassurance της Alpha Bank στην αγορά, με διψήφιο ποσοστό στο σύνολο των προμηθειών της λιανικής τραπεζικής.

Πηγή: capital.gr

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»