Κυριακή, 26 Μαρτίου 2023

Τι αλλαγές εισάγει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο; Τι είναι η ψηφιακή κάρτα εργασίας και τι ισχύει για τηλεργασία και άδειες;

Η αναδιαμόρφωση της αγοράς εργασίας αποτελεί το νέο στοίχημα της κυβέρνησης, η οποία επιδιώκει μέσω των νέων διατάξεων του εργασιακού νομοσχεδίου να επαναπροσδιορίσει το τομέα της απασχόλησης, δίνοντας έμφαση στις απολύσεις, τις άδειες, την εργασία τις Κυριακές και τον συνδικαλισμό.

Ειδικότερα, οι νέες διατάξεις προσφέρουν τη δυνατότητα διευθέτησης του χρόνου εργασίας σε ατομικό επίπεδο, αυξάνουν τις υπερωρίες στις 150 ετησίως για όλους τους κλάδους, ενώ αυξάνονται και οι άδειες πατρότητας. Παράλληλα, οι νέες διατάξεις διευρύνουν τον αριθμό των εργαζομένων που προστατεύονται από απολύσεις, ενώ ορίζουν και τους κλάδους, οι οποίοι θα μπορούν πλέον να λειτουργούν και τις Κυριακές.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης κατά τη κατάθεση του νομοσχεδίου η αναθεώρηση της εργασιακής νομοθεσίας ήταν επιβεβλημένη, δεδομένου ότι η ισχύουσα νομοθεσία είναι «απαρχαιωμένη», καθώς είχε συνταχθεί πριν από 40 χρόνια.

Η τηλεργασία καθιστά ένα από τα σημαντικότερα σημεία του νέου νομοσχεδίου, ενώ και το ζήτημα των υπερωριών επαναπροσδιορίζεται από τις νέες διατάξεις, ενώ όπως επισήμανε ο Υπουργός εισάγονται περιορισμοί όσον αφορά τη λειτουργία ορισμένων κλάδων τις Κυριακές.

Όπως αναφέρει ο κ. Χατζηδάκης οι πυλώνες του νέου νομοσχεδίου είναι τρεις.

1.Δεν υπάρχουν εργαζόμενοι χωρίς επιχειρήσεις, αλλά ούτε και επιχειρήσεις με εργαζομένους ”στα κεραμίδια”.

  1. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας πρέπει να προχωρήσει με τους εργαζομένους να συμμετάσχουν στα οφέλη της ανάπτυξης.
  2. Η νομοθεσία μας προσαρμόζεται σε βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές.

 

Οι νέες διατάξεις

Οι βασικές διατάξεις του νέου νομοσχεδίου είναι οι εξής:

 

Α. Μέτρα απευθείας στήριξης των εργαζομένων

Ψηφιακή Κάρτα Εργασία

Το έργο έχει προταθεί για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Επιθεώρηση εργασίας

Συνίσταται η επιθεώρηση εργασίας ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή

  • Υγεία και ασφάλιση της εργασίας
  • Αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης της εργασίας

Προστίθεται η βία στις συμπεριφορές που τιμωρούνται

Ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, άδεια πατρότητας 14 μέρες

Τηλεργασία

Το νομοσχέδιο προβλέπει δικαίωμα αποσύνδεσης, δηλαδή το δικαίωμα κάθε τηλεργαζόμενου να απέχει από την παροχή εργασίας με τηλεφωνικό, ηλεκτρονικό και ψηφιακό τρόπο. Οι τηλεργαζομένοι, επίσης, θα έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους άλλους εργαζομένους στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

Εργατοτεχνίτες

Καταργείται η διάκριση μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών ως προς τις αποζημιώσεις απόλυσης.

Συνεργατικές πλατφόρμες

Θεσπίζεται πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων και απασχολούμενων στις συνεργατικές ψηφιακές πλατφόρμες.

 

Β. Μέτρα που απαντούν στα σύγχρονα προβλήματα της εργασίας

Διευθέτηση χρόνου εργασίας

Αν δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση ή συλλογική σύμβαση, προβλέπεται δυνατότητα εφαρμογής μετά από αίτηση του ίδιου του εργαζομένου.

Διαλείμματα

Το διάλειμμα θα χορηγείται μετά από 4 ώρες δουλειά αντί για 6 ώρες (15 -30 λεπτά).

Υπερωρίες

Προβλέπεται αύξηση των υπερωρίων σε 150 ετησίως και εξίσωση σε βιομηχανία και λοιπούς κλάδους. Αυξάνεται οι αμοιβές για υπερωρίες για τις οποίες δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες (καταβαλλόμενο ημερομίσθιο προσαυξημένο 120% αντί για 80%).

Κυριακές

Προστίθενται στις εξαιρέσεις που επιτρέπεται ήδη να λειτουργούν 6 επιπλέον κλάδοι.

Επιτρέπονται από άδεια της επιθεώρησης εργασίας :

  • εξετάσεις για απόκτηση πτυχίων και διπλωμάτων
  • εξωσχολικές δράσεις ιδιωτικών σχολείων
  • συντήρηση κτιρίων δημόσιων ή ιδιωτικών σχολείων κλπ.

Προστασία από τις απολύσεις

Παραμένουν όλες οι υφιστάμενες περιπτώσεις ακυρότητας και διευρύνεται η σχετική λίστα.

”Εργάνη ΙΙ”

Προβλέπεται , μεταξύ άλλων, διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων ”Εργάνη”, e-ΕΦΚΑ, Επιθεώρησης Εργασίας και ΟΑΕΔ.

 

Γ. Μέτρα για τη διαφάνεια του συνδικαλισμού

  • Mε το νέο πλαίσιο οι συνδικαλιστές θα έχουν το ίδιο πλαίσιο προστασίας με τις εγκύους
  • Απαγορεύεται η χρηματοδότηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων από εργοδότες και κόμματα
  • Ελάχιστη εγγυημένη υπηρεσία για τους κλάδους κοινής ωφέλειας σε απεργία

 

Διαβάστε Ακόμα