Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

Θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλγαρία: Αποζημίωση ύψους 250.000 ευρώ για ψυχική οδύνη εκδίκασε το Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο της Ελλάδος

Δημοσίευση: 03/11/2022
Ίση μεταχείριση και προστασία σε περίπτωση πτώχευσης της ασφαλιστικής εταιρείας εγγυάται η νέα νομοθεσία της ΕΕ για την ασφάλιση αυτοκινήτων Θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλγαρία: Αποζημίωση ύψους 250.000 ευρώ για ψυχική οδύνη εκδίκασε το Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο της Ελλάδος

Μια ενδιαφέρουσα υπόθεση εκδικάστηκε στο Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο της Ελλάδος σχετικά με ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα στην Βουλγαρία στο οποίο εμπλέκονται ένα Ι.Χ. με βουλγάρικες πινακίδες και ένα όχημα με ελληνικές πινακίδες, με το πρώτο να φέρει την ευθύνη για το ατύχημα.

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ:

Αποκλειστική υπαιτιότητα της Βουλγαρικής υπηκοότητας οδηγού του με Βουλγαρικές πινακίδες κυκλοφορίας ζημιογόνου αυτοκινήτου, η οποία κινούμενη στον αυτοκινητόδρομο Βουλγαρίας – Στρούμα, Α-3) με κατεύθυνση από τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα (Προμαχώνα – Κούλατα) προς την πόλη της Σόφιας της Βουλγαρίας, μετά τη διέλευσή της από τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, παραβίασε τη διπλή διαχωριστική γραμμή και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου εκινείτο ο θανών οδηγός – συγγενής των εναγόντων, με κατεύθυνση από Σόφια προς τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, και στο οποίο επέβαιναν οι δύο ενάγοντες παθόντες (στη θέση του συνοδηγού και στο πίσω μέρος της καμπίνας και πίσω από το συνοδηγό αντίστοιχα), με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά και με μεγάλη σφοδρότητα με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο θανών τη στιγμή που αυτός επιχειρούσε σύννομη προσπέραση του προπορευόμενου αυτοκινήτου και είχε εξέλθει από τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και είχε εισέλθει στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα την ανατροπή του αυτοκινήτου και τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του και τον τραυματισμό των δύο επιβαινόντων σε αυτό.

Περιορισμός Καταψηφιστικού Αιτήματος εν μέρει σε Αναγνωριστικό

Ανατροπή της διάταξης της εκκαλουμένης, με την οποία η αγωγή ενός παθόντος είχε απορριφθεί ως αόριστη με αιτιολογία την αντίφαση μεταξύ ιστορικού και αιτητικού σχετικά με τα αιτηθέντα ποσά, δεδομένου ότι από το Εφετείο κρίθηκε πως επρόκειτο για παραδεκτό περιορισμό του καταψηφιστικού αιτήματος, το οποίο είχε διευκρινιστεί με δήλωση στο ακροατήριο του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου και με τις εκεί κατατεθείσες προτάσεις.

Ψυχική Οδύνη 250.000 ευρώ

Στους συγγενείς του αναίτιου θανόντος οδηγού, ηλικίας 28 ετών, για χρηματική ικανοποίηση λόγω της ψυχικής οδύνης που υπέστησαν επιδικάσθηκαν τα παρακάτω ποσά:

 Ανά 80.000 ευρώ στους δύο γονείς

 Ανά 40.000 ευρώ στα δύο αδέλφια

 10.000 ευρώ στη γιαγιά εκ μητρικής γραμμής

 Κρίθηκε ότι η θανάτωση του αγαπημένου προσώπου των εναγόντων, κάτω από τις τραγικές αυτές συνθήκες, συγκλόνισε ανεπανόρθωτα τον ψυχικό τους κόσμο, διατάραξε τη συναισθηματική τους ισορροπία και τους δημιούργησε έντονα και βαθύτατα συναισθήματα θλίψης, οδύνης, απογοήτευσης και απαισιοδοξίας, που είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο να εξαλειφθούν ολοσχερώς στο μέλλον.

Προκειμένου να επέλθει κάποια σχετική εξισορρόπηση στη δυσμενή αυτή κατάσταση που δημιουργήθηκε σε όλους τους ενάγοντες και να τους δοθεί κάποια ευχέρεια να την ξεπεράσουν, επιδικάστηκαν τα ανωτέρω ποσά λόγω ψυχικής οδύνης, η οποία αποσκοπεί στην ανακούφιση τους από τον πόνο και τη στεναχώρια τους και αποσκοπεί, πρωτίστως στην παροχή προς αυτούς των απαραίτητων εκείνων οικονομικών μέσων, που σε κάποιο βαθμό, είναι ικανά να συντελέσουν στην άρση των ηθικών συνεπειών της προσβολής που δέχθηκαν, προκειμένου να καταστεί (σε ένα βαθμό) δυνατή η ηθική τους παρηγοριά και η ψυχική τους ανακούφιση.

 Έσφαλε το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που επιδίκασε διαφορετικά ποσά για όλους τους ενάγοντες, εκτός από την πέμπτη (γιαγιά του θανόντος).

Ζώνη Ασφαλείας Επιβαινόντων

 Δεν αποδείχθηκε ότι οι δύο επιβαίνοντες στο αναίτιο αυτοκίνητο δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση η χρήση της ζώνης ασφαλείας δεν ήταν ικανή να περιορίσει την έκταση του τραυματισμού τους δεδομένου ότι λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης και της ανατροπής του αυτοκινήτου, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, θα επέρχονταν βαρύτερος και πιθανώς θανάσιμος τραυματισμός των επιβαινόντων. Εξάλλου και το ότι όλοι οι επιβαίνοντες στο ανατραπέν αυτοκίνητο φορούσαν ζώνη ασφαλείας προκύπτει και από τις ένορκες καταθέσεις των αρμόδιων υπηρεσιών της Βουλγαρίας που επιλήφθηκαν του ατυχήματος.

Απορριπτέα η σχετική ένσταση των εναγομένων περί συντρέχοντος πταίσματος των επιβαινόντων σε ποσοστό 80% ο καθένας στην επέλευση του τραυματισμού τους διότι δεν έφεραν ζώνη ασφαλείας (άρθρ.300 ΑΚ).

Ηθική Βλάβη: 20.000 ευρώ στον β’ ενάγοντα

 30.000 ευρώ στον γ΄ενάγοντα (1)

Σπληνεκτομή (2)

Μετατραυματικό Σοκ

α) Στον τραυματισθέντα επιβαίνοντα (β΄ ενάγοντα), ηλικίας 33 ετών, επιδικάσθηκε ως εύλογη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης το ποσό των 20.000 ευρώ. Ειδικότερα, αυτός υπέστη μετατραυματικό σοκ, σπληνεκτομή, τραύμα στο κεφάλι, πολλαπλά κατάγματα στην κοιλιακή χώρα, τραύμα στο θώρακα, κάταγμα στέρνου, κατάγματα στα αριστερά πλευρά, κάταγμα του 5ου μετακαρπίου οστού του αριστερού χεριού, κάταγμα 11ης φάλαγγας του 5ου δακτύλου αριστερού χεριού, αρτηριακή υποαξαιμία και παλίνδρομη αμνησία, και μεταγγίστηκε με 4 φιάλες ερυθροκυττάρων, 3 φιάλες φρέσκου πλάσματος και 1 φιάλη λευκωματίνης και χειρουργήθηκε για την αντιμετώπιση στο μετατάρισο οστό.

 β) Στον τραυματισθέντα επιβαίνοντα (γ΄ ενάγοντα), ηλικίας 30 ετών, επιδικάσθηκε ως εύλογη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης το ποσό των 30.000 ευρώ. Ειδικότερα, αυτός υπέστη μετατραυματικό σοκσπληνεκτομή, πολλαπλά τραύματα και μώλωπες σε ολόκληρο το σώμα του, θλάση θώρακα με πλευριτική συλλογή, κάταγμα – εξάρθρωμα αριστερής στερνοκλειδικής, πολλαπλά τραύματα στην περιοχή της κοιλιακής χώρας, ήτοι ρήξη των ορθών κοιλιακών μυών και αιμοπεριτόναιο (ρήξης σπλήνας ), πολλαπλά κατάγματα 9ης, 10ης, 11ης 12ης πλευράς αριστερού ημιθωρακίου, ,κάταγμα δεξιού μηριαίου και αριστερού αντιβραχίου, θλάση οσφυϊκής χώρας με δύο εκτεταμένα αιματώματα, αμφόπλευρα της οσφυϊκής χώρας, διαστάσεων 20χ20 εκ. και θρόμβωση δεξιάς μηροιγναικής φλέβας, δηλαδή σύστοιχα με το κάταγμα του μηρού, αλλά και πολλαπλές εκχυμώσεις.

Νοσηλεύθηκε στη ΜΕΘ με μηχανικό αερισμό , όπου τοποθετήθηκε σε θέση με προέκταση του κυρτώματος της δεξιάς κνήμης και έγινε προσπάθεια επανατοποθέτησης του αριστερού αντιβραχίου , το οποίο και ακινητοποιήθηκε με νάρθηκα. Υποβλήθηκε εκ νέου σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση και συγκεκριμένα σε οστεοσύνθεση με μεταλλικά υλικά, με ενδομυελική ήλωση στο κάταγμα του αριστερού αντιβραχίου.

Τα υπόλοιπα κατάγματα (θλάση του θώρακα και των πνευμόνων με την πλευρική συλλογή και τα κατάγματα των πλευρών του αριστερού ημιθωρακίου) αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά. Όταν εξήλθε από τη ΜΕΘ διαπιστώθηκε αρτηριακή υποξαιμία, πνευμονία,, ένα μεγάλο υποδόριο αιμάτωμα και λευκοκυτάρρωση με αριστερή στροφή, πνευμονική εμβολή, πνευμονική θλάση, υπεζοκοτικών συλλογών, οπότε μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη ΜΕΘ της πνευμονολογικής κλινικής, όπου μετά την έξοδό του διακομίστηκε στην Ορθοπεδική Χειρουργική Κλινική όπου τοποθετήθηκε εκ νέου νάρθηκας στο αριστερό αντιβράχιο και κατόπιν, μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης. .

Στη συνέχεια νοσηλεύτηκε και πάλι στο Ειδικό Νοσοκομείο για Ενεργή Θεραπεία πνευμονικών ασθενειών, όπου διαπιστώθηκε κάταγμα στο 9° ,10°, 11° και 12° πλευρό , όπως και αριστερά της στερνοκλειδικής άρθρωσης,συλλογή υγρών στον αριστερό πνεύμονα, λοίμωξη από καντίνα και ενδείξεις για ανωμαλίες στο τοίχωμα της δεξιάς ιγνυακής φλέβας.

Αποζημίωση Επί Μονίμου Αναπηρίας (ΑΚ 931)

Σπληνεκτομή (2)

15.000 ευρώ στον β΄ ενάγοντα

και 20.000 ευρώ στον γ΄ ενάγοντα (1)

Κρίθηκε ότι η αφαίρεση του σπλήνα, δηλαδή αφαίρεση οργάνου το οποίο κατά την ιατρική επιστήμη και τα διδάγματα της κοινής πείρας, είναι σημαντικό για τις αμυντικές διεργασίες του ανθρώπινου οργανισμού έναντι λοιμογόνων παραγόντων. Η αφαίρεση του σπλήνα συνιστά μόνιμη αναπηρία, ανεξάρτητα από το ότι στον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας της Φ.80000/45219/1864 (ΦΕΚ Β’ 4591/27.12.2017) των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Οικονομικών δεν θεσπίζεται τέτοια (ποσοστό αναπηρίας 0%).

 Στην ένδικη υπόθεση οι τραυματισθέντες επιβαίνοντες στο αναίτιο όχημα γ’ και δ’ ενάγοντες υπέστησαν, μεταξύ άλλων, και σπληνεκτομή, η οποία συνιστά μόνιμη αναπηρία, καθώς ως αναπηρία, κατά την έννοια του άρθρου 931 ΑΚ θεωρείται κάποια έλλειψη της σωματικής ακεραιότητας του προσώπου, όπως εν προκειμένω η έλλειψη του συγκεκριμένου οργάνου. Η έλλειψη αυτή της σωματικής ακεραιότητας των εναγόντων θα επηρεάσει με πιθανότητα και κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων την εν γένει οικονομική, επαγγελματική και κοινωνική εξέλιξη τους, αφού δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί στο μέλλον και, επιπλέον, συνοδεύεται από αυξημένο και σοβαρό κίνδυνο μόλυνσης από μικρόβια και ιούς, που ναι μεν αντιμετωπίζονται με εμβολιασμό, πλην όμως καθιστούν ιδιαιτέρως ευάλωτο τον οργανισμό εφ’ όρου ζωής και πολύ περισσότερο σε σχέση με το γενικό πληθυσμό.

Έτσι, η στέρηση του σπληνός αποτελεί αρνητικό στοιχείο για την επαγγελματική εξέλιξη και πρόοδο των παθόντων ενόψει και του ολοένα αυξανόμενου ανταγωνισμού και της στενότητας στην αγορά εργασίας που ήδη επικρατούν, καθόσον η ανάγκη επίδειξης ιδιαίτερης προσοχής για την αποφυγή έκθεσης σε λοιμογόνους παράγοντες θα τους αποκλείσει και από την άσκηση εργασίας σε περιβάλλον με αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης ιών και μικροβίων, γεγονός που θα υποβαθμίσει ποιοτικά το επαγγελματικό και οικονομικό μέλλον τους, αφού θα μειονεκτούν έναντι των υγιών συνομήλικων και θα περιορισθεί η δυνατότητα ανάπτυξης της προσωπικότητας τους δια της εργασίας.

Επιπρόσθετα, θα επηρεάσει και το κοινωνικό τους μέλλον με τον αναγκαίο, για τους ίδιους λόγους, περιορισμό των συναναστροφών και δραστηριοτήτων, ενόψει και του ότι ήταν απολύτως υγιείς και μετά το ατύχημα παρουσιάζουν αναπηρία, καθώς και την ψυχοσύνθεση τους, διότι εφ’ όρου ζωής θα βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση και υπό το φόβο προσβολής του οργανισμού του από σοβαρές και επικίνδυνες λοιμώξεις.

 Επομένως, προς αντιμετώπιση των δυσμενών αυτών επιπτώσεων στην εν γένει οικονομική, επαγγελματική και κοινωνική εξέλιξη τους, επιδικάστηκαν στον καθένα από αυτούς κατ΄ άρθρο 931 ΑΚ, το ποσό των 15.000 ευρώ στον β΄ ενάγοντα και 20.000 ευρώ στον γ’ ενάγοντα.

Αποκλειστική Νοσοκόμος

Πλασματική αμοιβή συμπαραστάτη, συγγενούς του παθόντος, ύψους 400 € το μήνα για την παροχή των υπηρεσιών του επί 8 ώρες κάθε μέρα.

Διαβάστε περισσότερα στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»