Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024

Σύνταξη πριν τα 62: Τα τέσσερα παραθυράκια που μπορούν να αξιοποιήσουν οι γυναίκες

Δημοσίευση: 15/03/2023
συντάξεις e-

Τα γνωστά παραθυράκια, τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν οι μητέρες ανηλίκων για να καταφέρουν να βγουν στη σύνταξη νωρίτερα από τα 67 έτη σε πλήρη σύνταξη και νωρίτερα από τα 62 με μειωμένη.

Ειδικότερα θα πρέπει:

1.Να έχουν ανήλικο παιδί μέχρι το 2012.

2.Να είναι παλαιές ασφαλισμένες δηλαδή να είχαν ασφαλιστεί για πρώτη φορά πριν το 1993.

3.Να έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες χρονικές προϋποθέσεις δηλαδή τις 5500 ημέρες ασφάλισης μέχρι το 2012 .

4.Να κατοχυρώνουν το κατά περίπτωση νέο όριο ηλικίας εντός της μεταβατικής περιόδου 2015 έως 2021 ανεξάρτητα εάν αυτό το συμπληρώνουν μετά την 1/1/2022.

Υπογραμμίζεται ότι βασική προϋπόθεση για τη συνταξιοδότηση των μητέρων είναι ότι πρέπει να έχουν μέχρι το 2010 ή το 2011 ή το 2012 συμπληρώσει 5.500 ηµέρες ασφάλισης ή 25 έτη προϋπηρεσίας µε πραγματικό ή πλασματικό χρόνο ασφάλισης.

Πάντως θα πρέπει να επισημανθεί ότι οσοι ασφαλισμένοι και ασφαλισμένες μέχρι το 31/12/2021 έχουν συγκεντρώσει και τον κατά περίπτωση απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και την προβλεπόμενη ηλικία, θα μπορούν και μετά την 1-1-2022 να συνταξιοδοτηθούν με βάση τα σημερινά ευνοικά μεταβατικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

Παράλληλα ο νόμος 4336/2015( ο οποίος αλλαξε τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης) και η σχετική Υπουργική Απόφαση που τον ακολούθησε όριζε σαφώς πώς όσοι ασφαλισμένοι θεμελίωσαν ή θεμελιώνουν δικαίωμα με μεταβατικό όριο ηλικίας από το 2015 έως και τις31Δεκεμβρίου 2021 εντός της μεταβατικής περιόδου έχουν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν και μετά το 2022 με τα κατά περίπτωση ενδιάμεσα όρια ηλικίας.

Ως γνωστόν το 2021 ήταν το τελευταίο έτος για τη συνταξιοδότησης με ευνοϊκά όρια ηλικίας, αφού από 1-1-2022 καταργούνται όλες οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και θα ισχύσει η εφαρμογή τού διπλού γενικού υποχρεωτικού κανόνα σύνταξη στα 62 με 40 χρόνια ασφάλισης ή στα 67 με 15 χρόνια (4.500 ένσημα) τουλάχιστον.

Ωστόσο, κάποιες κατηγορίες «παλαιών» ασφαλισμένων μπορούν να πάρουν είτε για πλήρη, είτε μειωμένη σύνταξη πριν από τα 60.

Πρόκειται για ασφαλισμένους με ένσημα πριν από το 1993 σε Ταμεία Μισθωτών, δηλαδή στο Δημόσιο, το ΙΚΑ και τα Ειδικά Ταμεία Τραπεζών και ΔΕΚΟ. Στο Δημόσιο το δικαίωμα συνταξιοδότησης θεμελιώνεται το έτος που ο/η υπάλληλος συμπληρώνει 25ετία.

– Γονείς με ανήλικο τέκνο:

Οι γονείς δημόσιοι υπάλληλοι (άντρες-γυναίκες) που συμπλήρωσαν 25ετία το 2011 ή το 2012 με ανήλικο τέκνο, παίρνουν σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν το 52ο ή το 55ο έτος αντίστοιχα. Μητέρα ή πατέρας ανηλίκου με 25ετία το 2011 και ηλικία 52 ετών το 2017, λαμβάνει πλήρη σύνταξη με όριο ηλικίας τα 58,5 έτη.

Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι η μητέρα μπορεί να αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο τέκνου για να έχει 25ετία το 2010, οπότε να συνταξιοδοτηθεί με το όριο ηλικίας για το 50ό έτος. Δεν ισχύει όμως για τον πατέρα το δικαίωμα για σύνταξη με ανήλικο και 25ετία το 2010.

– Για τα Ταμεία ΙΚΑ και ΔΕΚΟ-Τραπεζών, σύνταξη πριν από το 2022, κατοχυρώνουν μητέρες που ασφαλίστηκαν πριν το 1993 στο ΙΚΑ και συμπλήρωσαν έως το 2012 τις 5.500 ημέρες ασφάλισης με ανήλικο τέκνο.

– Μητέρες ασφαλισμένες σε Ταμεία ΔΕΚΟ-Τραπεζών πριν το 1993, με ανήλικο τέκνο έως το 2012 και 25ετία, κατοχυρώνουν τις ηλικίες των 50, 52 και 55 ετών για πλήρη σύνταξη και των 50 και 53 ετών ηλικίας για μειωμένη.

Όμως από 19-8-2015 και μετά, τις καταλαμβάνουν τα νέα όρια συνταξιοδότησης. Παράδειγμα: Ασφαλισμένη μητέρα με 25ετία το 2011 και ανήλικο, που έκλεισε τα 52 έτη ηλικίας το 2017, συνταξιοδοτείται στα 58,5 με πλήρη σύνταξη και στα 55 με μειωμένη. Έχει συνεπώς «κλειδώσει» την ηλικία εξόδου με μειωμένη.

Αν κλείσει τα 52 το 2019, λαμβάνει πλήρη σύνταξη στα 61,10 και μειωμένη στα 58,5.

Τέλος όσον αφορά στην ευκαιρία πρόωρης συνταξιοδότησης που παρέχει ο νόμος Βρούτση, αυτή αφορά τις παλιές ασφαλισμένες που πρωτοασφαλίστηκαν πριν από τις 31/12/1992 και μπορεί να αξιοποιηθεί από μητέρες που ως σήμερα έχουν περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ασφάλισης τους σε φορείς ελεύθερων επαγγελματιών, όπως ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ, ΟΑΕΕ-ΤΣΑ, ΟΑΕΕ-ΤΑΕ, ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ.

Οι ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας θα πρέπει υποχρεωτικά κατά την ημερομηνία ενηλικίωσης του τελευταίου τέκνου τους, η οποία δεν μπορεί να είναι μετά τις 31/12.2012 να έχουν συμπληρώσει σε όλους τους φορείς ασφάλισης συνολικά 5.500 ένσημα ή 18, 4 έτη ασφάλισης.

Στην πράξη για να πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης θα πρέπει να συνυπάρχουν πριν από το 2013 η ανηλικότητα του παιδιού και ο χρόνος ασφάλισης των 5.500 ημερών ανεξάρτητα από τα Ταμεία στο οποίο ήταν ασφαλισμένες εκείνη τη στιγμή.

Όρια ηλικίας

1. Μητέρες-ασφαλισμένες στο ΙΚΑ έως 31/12/1992 για πλήρη σύνταξη με ανήλικο και 5.500 ένσημα ως το 2010

Ηλικία ασφαλισμένης   Ηλικία συνταξιοδότησης

55 το 2021                         65,6

55 το 2022                         67

2. Μητέρες-ασφαλισμένες στο ΙΚΑ έως 31/12/1992 για

πλήρη σύνταξη με ανήλικο και 5.500 ένσημα το 2011

Ηλικία ασφαλισμένης     Ηλικία συνταξιοδότησης

57 το 2021                          65,9

57 το 2022                          67

3. Ασφαλισμένοι στο Δημόσιο γονείς με 25ετία το 2011 και ανήλικο (πρόσληψη από 1/1/1983 ως 31/12/1992)

Ηλικία 52 ετών             Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης

το 2021                              65,3

το 2022                              67

4. Ασφαλισμένοι στο Δημόσιο γονείς με 25ετία το 2012 και ανήλικο

(πρόσληψη 1/1/1983 ως 31/12/1992)

Ηλικία 55 ετών            Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης

το 2021                             65,6

το 2022                             67

5. Μητέρες ασφαλισμένες σε Ταμεία ΔΕΚΟ-Τραπεζών με ανήλικο και 25ετία το 2010 ή το 2011

Ηλικία 50, ή 52           Ηλικία συνταξιοδότησης

2021                                   65,3

2022                                   67

6.Μητέρες ασφαλισμένες σε Ταμεία ΔΕΚΟ-Τραπεζών με ανήλικο και 25ετία το 2012

Ηλικία 55                   Ηλικία συνταξιοδότησης

2021                                  65,6

2022                                  67

Πηγή: dikaiologitika.gr

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»