Τετάρτη, Μάϊος 5 2021

Στο πάγο οι αποζημιώσεις των ασφαλισμένων της Ασπίς: Διεκδικούν 20 εκατ. ευρώ από το Εγγυητικό Κεφάλαιο

Την ανάγκη για τη διευθέτηση του ζητήματος των αποζημιώσεων των χιλιάδων ασφαλισμένων της πρώην ασφαλιστικής εταιρίας “ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ”, η οποία διέκοψε την λειτουργία της το 2009 και εισήχθη σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης, τονίζει η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, σε σχετική επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα.

Ειδικότερα, η επιστολή της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης αναφέρει:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας για το θέμα της αποζημίωσης των θυμάτων της “ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ” και ότι Δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι της εν λόγω εταιρίας, παρά τη δεκαετή αναμονή αποζημίωσης, έχουν αποζημιωθεί  στο απειροελάχιστο, της τάξης των 6-7% του δικαιούμενου ποσού και άλλοι εισήλθαν σε ατέρμονες δικονομικούς αγώνες και πολλοί δεν κατάφεραν να συμπεριληφθούν στην κατάσταση δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής, υφιστάμενοι σοβαρή οικονομική ζημία.

Ως κυριότεροι λόγοι για τη μη συμπερίληψή τους αυτή, προβλήθηκαν: η μη τήρηση των σχετικών προθεσμιών εκ μέρους τους, η μη συμπλήρωση τριετίας από την έναρξη των συμβολαίων μέχρι την ανάκληση της άδειας της εταιρίας και η ιδιαίτερη φύση των συμβολαίων που είχαν συνάψει με την εταιρία ,παρά το πνεύμα του ν.3867/2010

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με την υπαρ.’ αριθμό 728/17.12.2015, αναφορά σας, τότε ως Βουλευτής προς τον Επόπτη της εκκαθάρισης, τα όργανα της εκκαθάρισης της εταιρείας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, δεσμεύτηκαν εγγράφως ότι θα συνδράμουν τους ασφαλισμένους που ενδιαφέρονται να ασκήσουν ανακοπή, για να ενταχθούν στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων και δήλωσαν πως δεν θα αντιλέξουν εφόσον υπάρχει συμφωνία ως προς το ποσό της επαληθευμένης απαίτησης και εφόσον ο μόνος λόγος μη περίληψης της απαίτησης στην κατάσταση δικαιούχων είναι η μη προηγηθείσα αναγγελία.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Επειδή, πολλές απαιτήσεις ασφαλισμένων της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, δεν έχουν ικανοποιηθεί  μέχρι σήμερα, ούτε στο απειροελάχιστο των 6-7% της απαίτησης, ενώ βρίσκονται στην κατάσταση των  δικαιούχων.

Επειδή τα όργανα της εκκαθάρισης όχι μόνο δεν τήρησαν τις έγγραφες δεσμεύσεις τους, που απορρέουν από την από 28-12-2015 απάντηση του Επόπτη Εκκαθάρισης και του Εκκαθαριστή της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ στην υπ’ αριθμό 728/17.12.2015 αναφορά του Βουλευτή κ. Χ. Σταϊκούρα, ότι θα συνδράμουν στους ασφαλισμένους που ενδιαφέρονται να ασκήσουν ανακοπή για να ενταχθούν στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων και ότι δεν θα αντιλέξουν εφόσον υπάρχει συμφωνία ως προς το ποσό της επαληθευμένης απαίτησης και εφόσον ο μόνος λόγος μη περίληψης της απαίτησης στην κατάσταση δικαιούχων είναι η μη προηγηθείσα αναγγελία, αλλά αντιδίκησαν με χιλιάδες ασφαλισμένους;

Επειδή , τα όργανα της εκκαθάρισης , κωλυσιεργούν στην απόδοση του ποσού των 20.000.000 ευρώ , στους δικαιούχους, από το Εγγυητικό κεφάλαιο,

Επειδή, η αιτούμενη αποζημίωση είναι νόμιμη και προβλεπόμενη, από τα παραπάνω, παρακαλούμε, όπως  ενημερωθούμε, για τις ενέργειες σας, προκειμένου να συντομεύσει ο χρόνος της αποζημίωσης στους δικαιούχους αποζημίωση..

Με Εκτίμηση

Η Πρόεδρος της ‘Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Διαβάστε Ακόμα