Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Κινδύνων – ΕΙΑΣ: Προκλήσεις, Νομοθετικό Πλαίσιο και Καινοτόμες Προσεγγίσεις

Δημοσίευση: 16/01/2024
Αλέξης Κώτσαλος, ΕΙΑΣ, Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, ασφάλιση επιχειρήσεων και επιχειρηματικών κινδύνων

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) ανακοινώνει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Κινδύνων, με εισηγητή τον κ. Αλέξη Κώτσαλο, Founder & CEO, Naftilus Insurtech, προς όφελος της τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων, διοικητικών στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της αγοράς μας.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, θα λάβει χώρα την Τρίτη και Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου και 1η Φεβρουαρίου 2024, ώρα 16:00 με 19:20. Θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, αλλά και σε περιβάλλον φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των σπουδαστών του.

Οι  Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Κινδύνων γνωρίζουν ταχεία ανάπτυξη, η οποία μάλιστα εντείνεται κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών.

Στη σημαντική άνοδό τους συμβάλλουν οι εξελίξεις στη νομοθεσία που καθιστούν υποχρεωτική την ασφάλιση επί μέρους επιχειρήσεων, ενδεικτικά πλειάδας επιχειρήσεων που καλούνται να ασφαλισθούν έναντι της ευθύνης που φέρουν προς τρίτους ή εκείνων των επιχειρήσεων που η δραστηριότητά τους θεωρείται επιρρεπής πρόκλησης ρύπανσης, αλλά και η αναγνώριση των επιπτώσεων που η κλιματική αλλαγή προξενεί στην ευρυθμία των επιχειρήσεων, ενδεικτικά τα απορρέοντα έντονα φυσικά και καιρικά φαινόμενα, τα οποία αποδεικνύονται ικανά να προσβάλλουν την ευστάθεια των επιχειρήσεων και να διακυβεύσουν τις λειτουργίες και δραστηριότητές τους.

Πλέον αυτών, στη σημαντική άνοδο των Ασφαλίσεων Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Κινδύνων, συμβάλλουν επίσης αξιόπιστα «εργαλεία» οικονομικής προστασίας των επιχειρήσεων, όπως αυτά που πηγάζουν από τις «συγγενείς» ασφαλίσεις του εξοπλισμού τους, των δραστηριοτήτων τους, ή άλλων «συγγενών» ασφαλίσεων, ενδεικτικά των πιστώσεων και εγγυήσεων, της διακοπής εργασιών και της απώλειας κερδών.

Τέλος, η ευρύτητα της αγοράς των επιχειρήσεων, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, σε συνδυασμό με τη συνειδητοποίηση των προαναφερθέντων κινδύνων, συνεισφέρουν αξιοπρόσεκτα στη διαρκή ανάπτυξη των εργασιών ασφαλίσεων επιχειρήσεων και επιχειρηματικών κινδύνων.

Η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου έχει ως εξής:

α) Η Αγορά των Ασφαλίσεων Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Κινδύνων

 • Το Εύρος της Αγοράς σε Αριθμούς
 • Οι Κίνδυνοι και οι Ευκαιρίες Ανάπτυξης Ασφαλιστικών Εργασιών
 • Η Νομοθεσία και οι Τομείς Υποχρεωτικής Ασφάλισης  

β) Βασικές Έννοιες του Επιχειρηματικού Κινδύνου

 • Αξιολόγηση και Διαχείριση Επιχειρηματικών Κινδύνων
 • Φυσικός και Ηθικός Κίνδυνος
 • Η Σημασία Πρόληψης Επιχειρηματικού Κινδύνου

γ) Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Κινδύνων Διακοπής Εργασιών

 • Το Ασφαλιστικό Αντικείμενο και η Έκταση της Κάλυψης
 • Βασικές Αρχές και Έννοιες Ασφαλίσεων Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Κινδύνων Διακοπής Εργασιών (Αντεπιλογή, Υποκατάσταση, Υπασφάλιση, Εγγυτέρα Αιτία)
 • Κατηγορίες Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων Επιχειρήσεων και Δομή τους (Κατονομαζόμενων Κινδύνων, Κατά Παντός Κινδύνου, Δηλωτική Ασφάλιση Εμπορευμάτων, Admitted και Non admitted Policies)
 • Συνασφάλιση Μεγάλων Κινδύνων και Διαχείριση Συνασφαλιστηρίων Συμβολαίων

δ) Διαδικασία Ανάληψης Επιχειρηματικού Κινδύνου και Διακοπής Εργασιών Επιχειρήσεων

 • Τρόπος Παρουσίασης Ενός Κινδύνου προς Ασφάλιση από τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές
 • Ο Ρόλος και η Σημασία του Προασφαλιστικού Ελέγχου μέσω Ανεξάρτητων Επιθεωρητών
 • Η Κατηγοριοποίηση, η Αξιολόγηση και η Τιμολόγηση των Κινδύνων

ε)  Πυρασφάλεια και Αντικλεπτική Προστασία

 • Ενεργητική Πυρασφάλεια
 • Παθητική Πυρασφάλεια
 • Νομικό και Κανονιστικό Πλαίσιο
 • Οργάνωση Αντικλεπτικής Προστασίας

στ) Αξιολόγηση Επικινδυνότητας Πυρός

 • Οι Αποθηκεύσεις και οι Συναφείς Κίνδυνοι
 • Οι Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και οι Συναφείς Κίνδυνοι
 • Κίνδυνοι από Χρήση και Διαχείριση Εύφλεκτων Υλικών
 • Κίνδυνοι από Έκρηξη Σκόνης
 • Βασικοί Κίνδυνοι ανά Βιομηχανικό Κλάδο

ζ)  Δομή και Περιεχόμενο Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου

 • Ειδικές Καλύψεις, Ρήτρες, Εξαιρέσεις, Εγγυήσεις, Όροι, Προϋποθέσεις
 • Ρήτρες Προστασίας από την Υπασφάλιση
 • Εκτεταμένη Ασφάλιση Διακοπής Εργασιών (CBI)

η) Ειδικά Θέματα Ασφαλίσεων Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Κινδύνων

 • Διαμεσολάβηση στην Ασφάλιση Εμπορικών και Βιομηχανικών Κινδύνων
 • Ανάπτυξη Πωλήσεων και Διαχείριση Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων Μεγάλων Εμπορικών και Βιομηχανικών Κινδύνων
 • Risk Management και Αντασφάλιση Μεγάλων Κινδύνων

 

Κώτσαλος, “Επιχειρηματικές Ασφαλίσεις Πυρός & Διακοπής Εργασιών”.Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα έχουν χρηστική και αξιοποιήσιμη πρόσβαση σε πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, αναρτημένων στην ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα του Ινστιτούτου. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα λάβουν το επί του θέματος βιβλίο του κου Αλέξη Κώτσαλου, εισηγητή του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, υπό τον τίτλο “Επιχειρηματικές Ασφαλίσεις Πυρός & Διακοπής Εργασιών”.

 

Ταυτόχρονα, μπορείτε και σεις να προμηθευτείτε το πολύ χρηστικό βιβλίο του κ. Κώτσαλου από το Shopinsurance.gr 👉shopinsurance.gr/shop/ekdoseis/

Δείτε σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο και τα σχετικά κόστη, εδώ.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

Πως βλέπει ηλεκτρονικά ο πολίτης όλες τις οφειλές του σε τράπεζες, δημόσιο, ΕΦΚΑ και πως λαμβάνει την σχετική βεβαίωση οφειλών

Στην Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους λειτουργεί ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη χορήγηση βεβαίωσης οφειλών, σύμφωνα με το άρθρο

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»