Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024

Σε νέους κινδύνους ενδέχεται να εκθέσουν τις επιχειρήσεις τους οι ομάδες των οικονομικών και επιχειρησιακών τμημάτων που δεν συνδέονται μεταξύ τους

Δημοσίευση: 12/07/2022

Σύμφωνα με την έρευνα Value of connection της KPMG

Η ανάπτυξη και το συγκριτικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων πλήττονται από την έλλειψη ευθυγράμμισης μεταξύ των οικονομικών και επιχειρησιακών ομάδων, όπως αποκαλύπτει μια παγκόσμια έρευνα της KPMG με τη συμμετοχή 1 300 διευθυντικών στελεχών.

Η έρευνα “Value of connection” («Η αξία της σύνδεσης») που πραγματοποίησε η KPMG έδειξε ότι μόλις λίγο περισσότεροι από το ένα τρίτο των ανώτερων στελεχών που ερωτήθηκαν είναι «πολύ ικανοποιημένοι» από την ευθυγράμμιση μεταξύ των οικονομικών και των επιχειρησιακών τμημάτων τους.

Βασικά ευρήματα της έρευνας:

  • Μόλις 38% των ανώτερων στελεχών εντός των δύο αυτών τμημάτων είναι «πολύ ικανοποιημένοι» με την ευθυγράμμιση των στόχων και των βασικών δεικτών απόδοσης (KPI) μεταξύ των δύο ομάδων.
  • Λιγότεροι από τους μισούς επικεφαλής των οικονομικών και επιχειρησιακών τμημάτων που ερωτήθηκαν ανέφεραν ότι οι βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες είναι πλήρως συνδεδεμένες μεταξύ των τμημάτων τους, ενώ σε ποσοστό μόλις 41% είναι πολύ ικανοποιημένοι με την ικανότητα αλληλεπίδρασης των πληροφοριακών συστημάτων των χωριστών τμημάτων τους.
  • Λιγότεροι από τους μισούς επικεφαλής των οικονομικών και επιχειρησιακών τμημάτων είναι «πολύ ικανοποιημένοι» με τη χρήση των δεδομένων για βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες, με μόλις 42% να είναι «πολύ ικανοποιημένοι» με την ικανότητά τους να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις με βάση τα δεδομένα.
  • 85% των επικεφαλής των ίδιων τμημάτων επιθυμούν να παίξουν μεγαλύτερο ρόλο στην υλοποίηση του μετασχηματισμού σε όλο το εύρος της επιχείρησης τα επόμενα τρία χρόνια.
  • 98% των επικεφαλής των οικονομικών και επιχειρησιακών τμημάτων επιδιώκουν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες για το τμήμα τους – ωστόσο 7 στους 10 σκέφτονται τις ανάγκες μόνο του δικού τους τμήματος όταν αποκτούν νέες δεξιότητες.
  • Η συντριπτική πλειοψηφία των ηγετικών στελεχών (97%) σχεδιάζει να επενδύσει σε τουλάχιστον μία νέα τεχνολογία τους επόμενους 18 μήνες, ωστόσο το 74% δεν συντονίζεται με τις άλλες επιχειρηματικές λειτουργίες όταν αποκτούν και υλοποιούν νέες τεχνολογίες.

 

Αυτή η έλλειψη σύνδεσης αναδεικνύει μια σημαντική δυσκολία για τα ηγετικά στελέχη των επιχειρήσεων, καθώς οι μη συνδεδεμένες διαδικασίες, τα απομονωμένα συστήματα, οι διαφορετικές προτεραιότητες και οι ασυμφωνίες σχετικά με τις ευθύνες προκαλούν διχασμούς μεταξύ των δύο τμημάτων, που μπορεί να επηρεάσουν τη γενική απόδοση αλλά και την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων στην εταιρεία.

Σύμφωνα επίσης με την έκθεση, είναι ζωτικής σημασίας η συνεργασία προκειμένου να ξεπεραστούν οι δυσκολίες αυτές, με τις επιτυχημένες εταιρείες να συμβάλλουν στη γεφύρωση του χάσματος μέσω της κοινής χρήσης δεδομένων, ενοποιημένων τεχνολογιών, εσωτερικών αποτελεσματικών εφαρμογών και της δημιουργίας μια ενιαίας εμπειρίας για τον πελάτη.

Αντιθέτως, όσοι δεν καταφέρουν να ευθυγραμμίσουν τα δύο τμήματα, ίσως κινδυνέψουν να οδηγηθούν σε όχι βέλτιστη λήψη αποφάσεων, αναποτελεσματική κατανομή πόρων, χαμένες ευκαιρίες και αποδυναμωμένες εμπειρίες πελατών.

«Η έρευνα επιβεβαιώνει την ευκαιρία που έχουν οι επιχειρήσεις σήμερα να δομήσουν τα συστήματα και τα δεδομένα τους με έναν ολιστικό τρόπο, όπου τα οικονομικά στοιχεία θα συνδέονται με τις λειτουργίες, ώστε το σύνολο του C-suite να είναι ευθυγραμμισμένο και να μπορεί να πάρει κρίσιμες αποφάσεις για να προωθήσει/διορθώσει λειτουργίες οι οποίες θα μεγιστοποιήσουν την ικανοποίηση των πελατών και θα βελτιώσουν τα οικονομικά αποτελέσματα μίας επιχείρησης. Η αξιοποίηση συστημάτων big data και αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης, είναι πλέον περισσότερο προσβάσιμα σε σχέση με το παρελθόν, δεν απαιτούν τεράστιες οικονομικές επενδύσεις και οφείλουν να είναι στην ατζέντα, αν όχι μονόδρομος, όλων των επιχειρήσεων που θέλουν να είναι κοντά στους πελάτες τους και να ανταποκρίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις και ανάγκες τους.» σχολιάζει με αφορμή τα ευρήματα της έρευνας, ο Νίκος Δημάκος, Partner, Head of Consulting της KPMG στην Ελλάδα.

Σε νέους κινδύνους ενδέχεται να εκθέσουν τις επιχειρήσεις τους οι ομάδες των οικονομικών και επιχειρησιακών τμημάτων που δεν συνδέονται μεταξύ τους

«Η έρευνά μας αποκαλύπτει ότι οι επικεφαλής των οικονομικών και των επιχειρησιακών τμημάτων γνωρίζουν πόσο σημαντική είναι η συνεργασία των ομάδων, αλλά έχουν και επίγνωση της σοβαρής έλλειψης σύνδεσης που επικρατεί επί του παρόντος. Η ασάφεια ως προς το ποιος είναι υπεύθυνος για τις βασικές διαδικασίες καθώς και η έλλειψη συνεργασίας, η κοινή χρήση των δεδομένων και η ενοποίηση των τεχνολογιών φαίνονται να είναι τα πιο σημαντικά ζητήματα που αναχαιτίζουν την πρόοδο», αναφέρει ο Peter Liddell, Global Operations Center of Excellence Lead της KPMG International.

Τα ευρήματα της έρευνας επίσης εμφανίζουν ότι 6 στους 10 επικεφαλής δεν είναι σίγουροι για τους ακριβείς ρόλους και ευθύνες τους σήμερα σε σχέση με τους κινδύνους και τις πρωτοβουλίες σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG), παρά το γεγονός ότι σε ποσοστό 85% ανέφεραν ότι τα θέματα ESG αποτελούν τομέα εστίασης για τις επιχειρήσεις τους.

Επιπλέον, σύμφωνα με την έκθεση, η πλειοψηφία των επικεφαλής των οικονομικών και επιχειρησιακών τμημάτων, αυτή τη στιγμή δεν έχουν εμπιστοσύνη στην ικανότητά τους να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες, να εξάγουν συμπεράσματα από τα δεδομένα και να αποκτήσουν τις δεξιότητες που θα χρειαστούν στο μέλλον. Ως αποτέλεσμα, η βελτίωση και ο επαναπροσδιορισμός του λειτουργικού μοντέλου των τμημάτων τους θεωρείται κορυφαία προτεραιότητα.

Η υιοθέτηση νέων τρόπων εργασίας και μιας συντονισμένης προσέγγισης στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων, των δεδομένων και της τεχνολογίας, πέρα από την ενοποίηση του επιχειρηματικού σχεδιασμού, θα μπορούσε να αποδειχθεί αμοιβαία επωφελής για τον εντοπισμό επικαλύψεων σε μελλοντικές απαιτήσεις και να βοηθήσει στον καθορισμό και τη βελτίωση των λειτουργικών τους μοντέλων.

«Εν τέλει, η συνεργασία, η δημιουργία ανοιχτών γραμμών επικοινωνίας και ο κοινός σκοπός μεταξύ των ομάδων και των επικεφαλής τους, θα τους επιτρέψει να αντιληφθούν τη σημασία και τα δυνητικά οφέλη όλων των νέων λειτουργικών πρωτοβουλιών, δίνοντας τους τη δυνατότητα να υλοποιήσουν αλλαγές με μεγαλύτερη ταχύτητα και με περισσότερο αντίκτυπο σε όλη την επιχείρηση», σχολιάζει η Nikki McAllen, Global Finance Center of Excellence Lead της KPMG International.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την έκθεση εδώ.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»