Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024

Οι κύριοι ασφαλιστές στην Ευρώπη αναλαμβάνουν μεγαλύτερο κίνδυνο καθώς η κάλυψη των αντασφαλιστών είναι μειωμένη

Δημοσίευση: 05/09/2023
αντασφαλιστές, αντασφάλιση, Ευρώπη

Το έτος 2023, η ασφαλιστική αγορά περιουσίας και ατυχημάτων (Property & Casualty – P&C) στην Ευρώπη έχει πληγεί από ένα κύμα μειωμένης προστασίας αντασφάλισης, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η αστάθεια για τους κύριους ασφαλιστές, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Moody’s. Το μεταβαλλόμενο τοπίο έχει παροτρύνει τους κύριους ασφαλιστές να διατηρούν περισσότερο κίνδυνο καταστροφής, με σημαντικές επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα.

Καθώς οι αντασφαλιστές έχουν μειώσει την κάλυψή τους για τον κίνδυνο φυσικών καταστροφών και έχουν αυξήσει τις τιμές τους, οι κύριοι ασφαλιστές P&C σε όλη την Ευρώπη βρίσκονται με μεγαλύτερη έκθεση σε δυνητικές απώλειες.

Αυτή η μετάβαση στη στρατηγική διατήρησης των προϋπολογισμών αντασφαλίσεων τους έχει αφήσει πιο ευάλωτους σε διακυμάνσεις στα καθαρά τους αποτελέσματα, μια αρνητική εξέλιξη για την πιστωτική τους κατάσταση.

Διαφοροποιημένοι παγκόσμιοι παίκτες στον τομέα των ασφαλίσεων, όπως η Allianz SE, η AXA SA και η Zurich Insurance Company Ltd, έχουν καταφέρει να πλοηγηθούν σε αυτό το προκλητικό περιβάλλον περιορίζοντας στρατηγικά την έκθεσής τους σε ορισμένες περιοχές ή γραμμές επιχείρησης που είναι επιρρεπείς σε καταστροφές, ενώ επεκτείνονται σε πιο σταθερές αγορές. Αυτή η προσέγγιση τους έχει επιτρέψει να αμβλύνουν την επίδραση της μειωμένης προστασίας της αντασφάλισης και να διατηρήσουν ένα πιο ισορροπημένο προφίλ κινδύνου.

Ωστόσο, οι ασφαλιστές με περιορισμένη ή ανύπαρκτη γεωγραφική ποικιλομορφία αντιμετωπίζουν πιο σημαντικές προκλήσεις. Η Moody’s εκτιμά ότι αυτοί οι ασφαλιστές θα υποστούν περίπου 10% περισσότερα από τα κόστη αποζημιώσεων για μικρές έως μεσαίες καταστροφές σε σχέση με προηγούμενα έτη.

Ως αποτέλεσμα, οι συνδυασμένοι δείκτες τους, μια κύρια μέτρηση του κέρδους από την ασφάλιση, αναμένεται να χειροτερέψουν περισσότερο από ό,τι συνήθως σε τέτοια γεγονότα.

Ενώ η μειωμένη κάλυψη των αντασφαλιστών επηρεάζει κυρίως μικρές και μεσαίες καταστροφές, μεγαλύτερες καταστροφές, που συμβαίνουν μία φορά κάθε 250 χρόνια, έχουν δει μικρότερη μείωση στην αντασφαλιστική κάλυψη.

Αυτό είναι κρίσιμο για τους ασφαλιστές, καθώς η έκθεση σε μεγάλης κλίμακας συμβάντα έχει μια πιο σημαντική επίπτωση στις ρυθμιστικές απαιτήσεις κεφαλαίου. Συνεπώς, οι ασφαλιστές με πιο “μέτρια” προγράμματα αντασφάλισης δεν έχουν δει μια σημαντική επίδραση στην θέση της εξυγίανσής τους.

Οι μη ανελαστικοί ασφαλιστές που επικεντρώνονται σε μία ή δύο περιοχές αντιμετωπίζουν περιορισμένες επιλογές προσαρμογής. Η αύξηση των προϋπολογισμών αντασφάλισης μπορεί να είναι μία λύση, αλλά συνεπάγεται τον κίνδυνο μείωσης του μεριδίου στην αγορά.

Επιπλέον, το στενό γεωγραφικό τους αποτύπωμα καθιστά δύσκολη την αντιστάθμιση των ζημιών με εναλλακτικές κερδοφόρες δραστηριότητες. Η αύξηση των τιμών είναι μια άλλη επιλογή, αλλά η τιμολογιακή ισχύς του κλάδου περιορίζεται επί του παρόντος από τον πληθωρισμό και την υποτονική οικονομική ανάπτυξη.

Πηγή: reinsurancene.ws

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»