Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024

Οι 3 πυλώνες που θεμελιώνουν μία αξιοπρεπή συνταξιοδότηση

Δημοσίευση: 22/05/2023
συνταξιοδότηση

Σήμερα, είναι πιο ξεκάθαρο από ποτέ ότι ο κάθε άνθρωπος θα πρέπει να μεριμνήσει έγκαιρα έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι τη στιγμή της συνταξιοδότησης του θα έχει εισοδήματα που θα του παρέχουν μία, τουλάχιστον, αξιοπρεπή διαβίωση για τα επόμενα χρόνια της ζωής του. Είναι επίσης ολοένα και πιο εμφανές ότι η κρατική σύνταξη δεν είναι σε καμιά περίπτωση ικανοποιητική αφού σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες δεν αναμένεται ότι αυτή θα καλύπτει περισσότερο από το 50% του τελευταίου εισοδήματος που έχει κάποιος πριν τη συνταξιοδότηση του.

Ακόμη, λαμβάνοντας υπόψιν το γεγονός ότι για να έχει κάποιος μία αξιοπρεπή διαβίωση μετά τη συνταξιοδότηση του απαιτείται να είναι σε θέση να αναπληρώσει τουλάχιστο το 70%-80% του τελευταίου του μισθού αντιλαμβανόμαστε ότι είναι αναγκαίο να πάρουμε έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα.

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε τους 3 πυλώνες που θα πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι όταν θα έρθει η ώρα της συνταξιοδότησης θα διατηρήσουμε το βιοτικό μας επίπεδο και θα έχουμε μία άνετη και αξιοπρεπή ζωή.

Πυλώνας Νο1

Ο πρώτος πυλώνας του συνταξιοδοτικού προγραμματισμού είναι φυσικά η κρατική σύνταξη. Είναι η ανταπόδοση που θα έχουμε από τις εισφορές που πληρώναμε κατά τα χρόνια της εργασίας μας στις κοινωνικές ασφαλίσεις. Όπως είπαμε το εισόδημα αυτό φτάνει συνήθως γύρω στο 50% και σκοπό έχει να καλύψει τις βασικές ανάγκες του συνταξιούχου για στέγαση, τροφή και φάρμακα. Δυστυχώς ακόμα και αυτά δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα τα καλύπτει ειδικά εάν κάποιος δεν έχει ιδιόκτητη ή χαμηλού κόστους στέγη.

Η κρατική σύνταξη αποτελεί τον βασικό πυλώνα του συνταξιοδοτικού μας προγραμματισμού και είναι εγγυημένη ουσιαστικά από το κράτος!

Πυλώνας Νο2

Ο δεύτερος πυλώνας για ένα σωστό συνταξιοδοτικό προγραμματισμό είναι τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχέδια που προσφέρουν οι εταιρείες στους εργαζόμενους τους. Ο πυλώνας αυτός εάν αξιοποιηθεί σωστά είναι ικανός να συμπληρώσει την κρατική σύνταξη και να συμβάλει στη διατήρηση του υφιστάμενου βιοτικού επιπέδου.

Εδώ συναντάμε τα γνωστά Ταμεία Προνοίας ενώ τα τελευταία χρόνια οι Ασφαλιστικές Εταιρείες του κλάδου ζωής μπαίνουν δυναμικά προσφέροντας επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχέδια, ο λεγόμενος κλάδος 7.

Τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχέδια που προσφέρουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, έχουν επί το πλείστων τα ίδια χαρακτηριστικά με τα Ταμεία Προνοίας παρουσιάζοντας όμως σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι αυτών.

Το κύριο πλεονέκτημα είναι ότι λειτουργούν κάτω από ένα ιδιαίτερα αυστηρό και σύγχρονο ευρωπαϊκό πλαίσιο, το Solvency II, που απαιτεί υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και εκτενή πληροφόρηση και διαφάνεια προς το κοινό! Οι ασφαλιστικές εταιρείες εποπτεύονται από τον Έφορο ασφαλίσεων ενώ υπάρχει ένας αυστηρός και ξεκάθαρος διαχωρισμός των περιουσιακών στοιχείων του κλάδου 7 από τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία.

Πέραν του πιο πάνω σημαντικού πλεονεκτήματος, ξεχωρίζουμε επίσης και τα εξής πλεονεκτήματα του κλάδου 7:

  1. Στα περισσότερα συνταξιοδοτικά σχέδια, έχει τη δυνατότητα το κάθε μέλος να επιλέγει και να διαχειρίζεται ο ίδιος τις επενδύσεις και τις αποταμιεύσεις του ενώ υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης μεταξύ επενδυτικών επιλογών
  2. Τα συνταξιοδοτικά συμβόλαια των ασφαλιστικών εταιρειών προσφέρουν άμεση και πλήρη πληροφόρηση σχετικά με τις καταβληθείσες εισφορές, τις αποδόσεις, τα κόστη, κλπ.
  3. Η διαχείριση και η πληροφόρηση του κάθε μέλους γίνεται με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων όπως mobile apps και ιστοσελίδων.
  4. Το κάθε μέλος έχει το δικαίωμα μεταφοράς σε άλλο σχέδιο του κλάδου 7 ή σε ταμείο προνοίας!
  5. Ανταγωνιστικές Χρεώσεις

Πυλώνας Νο3

Ο τρίτος και τελευταίος πυλώνας για μία αξιοπρεπή σύνταξη είναι οι Προσωπικές Συνταξιοδοτικές Αποταμιεύσεις με τη σύναψη ενός ατομικού συνταξιοδοτικού συμβολαίου. Αποτελεί ουσιαστικά τον πιο ευέλικτο πυλώνα ασφάλισης και αυτό γιατί ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει το σχέδιο και την ασφαλιστική εταιρεία που επιθυμεί και να το διαμορφώσει σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες.

Ο πυλώνας αυτός είναι επίσης πολύ σημαντικός για όσους πιθανών να μην έχουν πρόσβαση στον 2ο πυλώνα, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες ή οι εργαζόμενοι σε εταιρείες που δεν προσφέρουν κάποιο σχέδιο επαγγελματικής σύνταξης.

Σκοπός του πυλώνα αυτού είναι να συμπληρώσει τυχών κενά από τους πρώτους δύο πυλώνες, διασφαλίζοντας έτσι μία αξιοπρεπή σύνταξη!

Εν κατακλείδι, ο συνταξιοδοτικός μας προγραμματισμός είναι πολύ σημαντικός και αποτελεί μία διαδικασία που πρέπει να γίνεται όσο γρηγορότερα στη ζωή μας. Με τον έγκαιρο προγραμματισμό και την αξιοποίηση των τριών πυλώνων διασφαλίζουμε ότι την ώρα που θα φτάσει η στιγμή της συνταξιοδότησης θα έχουμε ένα επαρκές εισόδημα για να συνεχίσουμε τη ζωή μας χωρίς να υποβαθμίσουμε το βιοτικό μας επίπεδο.

Πηγή: cyprusinsurancenews.com

 

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»