Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024

Η κλιματική αλλαγή απειλεί (και) την ψυχική υγεία

Δημοσίευση: 02/11/2022

Γράφει ο Δρ. Γιώργος Κασάπης, Ασφαλιστικός Πράκτορας

Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ψυχική υγεία

Υπάρχει αυξανόμενη συναίνεση ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί σοβαρή απειλή (και) για την ψυχική υγεία και τη ψυχοκοινωνική μας ευζωία, συμπεριλαμβανομένης της συναισθηματικής δυσφορίας, του άγχους, της κατάθλιψης, της θλίψης, ακόμη και της πρόκλησης τάσεων αυτοκτονικής συμπεριφοράς.

Ενώ ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής στη σωματική μας υγεία έχει συζητηθεί και τεκμηριωθεί επαρκώς,  θερμοπληξία, ασθένειες που μεταδίδονται στο νερό, αναπνευστικές παθήσεις, καρδιολογικά προβλήματα κ.λ.π. (1), οι επιβαρυντικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής για την ψυχικής υγεία δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς.

Μια πρόσφατη δημοσίευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) (2) προσεγγίζει το θέμα, καλώντας στη λήψη πρωτοβουλιών σε πέντε (5) επίπεδα

  • της ενσωμάτωσης των προβληματισμών για την κλιματική αλλαγή στις πολιτικές και στα προγράμματα που αφορούν στη ψυχική υγεία,
  • της ενσωμάτωσης και αξιοποίησης της τεχνογνωσίας του Δικτύου Ψυχικής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης (Mental Health & Psychosocial Support Network/MHPSS) στα προγράμματα που ερευνούν τη σχέση/αλληλεπίδραση κλιματικής αλλαγής και (ψυχικής) υγείας,
  • της άσκησης πίεσης για ανάληψη – διεθνώς – σχετικών δεσμεύσεων,
  • της εφαρμογής διατομεακών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση και μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην (ψυχική) υγεία και
  • της αντιμετώπισης των κενών που υπάρχουν στη χρηματοδότηση τόσο της ψυχικής υγείας όσο και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην (ψυχική) υγεία.

Στη σχέση/αλληλεπίδραση κλιματικής αλλαγής-ψυχικής υγείας αναφέρεται και η πρόσφατη έκθεση (2022) του Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (3), σύμφωνα με την οποία υπάρχουν ενδείξεις, αν και περιορισμένες επί του παρόντος, που υποδηλώνουν ότι όλες οι σημαντικές απειλές για τη σωματική υγεία που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή έχουν αρνητικές επιπτώσεις και στην ψυχική υγεία.

1 The Commonwealth Fund,The Impact of Climate Change on Our Health and Health Systems

 https://www.commonwealthfund.org/publications/explainer/2022/may/impact-cliπmate-change-our-health-and-health-systems

2 WHO, Mental health and Climate Change: Policy Brief

 https://www.who.int/publications/i/item/9789240045125

3  IPCC, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, Vulnerability

https://report.ipcc.ch/ar6/wg2/IPCC_AR6_WGII_FullReport.pdf

Πηγή: The Commonwealth Fund (10.2022), International Insights/Vol.0 2

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

ΕΕΘ

Παρέμβαση του Ε.Ε.Θ. στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου με τίτλο «Ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, κρατική αρωγή και προστασία, στεγαστική συνδρομή»

Παρέμβαση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τίτλο «Ιδιωτική

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»