Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

Προς πώληση ακίνητα της ΑΣΠΙΣ Πρόνοια ΑΕΓΑ, ΑΣΠΙΣ Πρόνοια ΑΕΑΖ και International Life

Δημοσίευση: 06/06/2022
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ, Ασπίς Πρόνοια Ασπίς Πρόνοια: Καταβάλλονται 147.000€ για 317 συμβόλαια ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 13 χρόνια μετά…

Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την πώληση ακινήτων της ΑΣΠΙΣ Πρόνοια ΑΕΓΑ, της ΑΣΠΙΣ Πρόνοια ΑΕΑΖ και της International Life προκήρυξε ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής των υπό εκκαθάριση εταιριών.

Ειδικότερα, οι σχετικές ανακοινώσεις αναφέρουν:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΩΛΗΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (Α.Φ.Μ. 094006538 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΡ. ΓΕΜΗ 233901000) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με την υπ’ αριθ. 156/2/21.9.2009 (ΦΕΚ τ. ΑΕ – ΕΠΕ 11292/21.9.2009) απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ  Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών», ετέθη σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 409/2/22.12.2021 (ΦΕΚ ΠΡΑΔΙΤ/2/7.1.2022) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της ΤτΕ, ορίστηκε ως Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής, ο κ. Βασιλόπουλος Σωτήριος του Ηλία.

Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής προκηρύσσει Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της ΤτΕ (ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017), με σκοπό την πώληση των ακινήτων που κατωτέρω περιγράφονται.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ:

Α) Ακίνητο με αριθμό 01 : ΛΕΩΦ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, Ν. ΣΜΥΡΝΗ

1) Είδος Ακινήτου: Υπό στοιχεία Κατ. 1 οριζόντια ιδιοκτησία με την ένδειξη κατάστημα-γραφείο του  2ου  ορόφου πολυκατοικίας
2) Περιγραφή: Είναι συνολικής επιφανείας 188,45 τ.μ.
3) Θέση: Το ακίνητο βρίσκεται επί της οδού Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου, αρ. 18 του Δήμου Ν. Σμύρνης
4) Τίτλος κτήσεως: Υπ’ αρ.  11912/1995 πράξη του συμ/φου Αθηνών Σωκράτη Κωτσάκη  (τ. 31 αρ. 36 Υποθηκοφυλακείο Ν. Σμύρνης)
5) Τιμή εκκίνησης διαγωνισμού: Για την έναρξη του πλειοδοτικού διαγωνισμού ορίζεται ως τιμή εκκίνησης το ποσό της εμπορικής αξίας του ακινήτου, όπως αυτό προσδιορίζεται λαμβανομένου υπόψη του μέσου όρου των εκθέσεων εκτίμησης εμπορικής αξίας των πιστοποιημένων εκτιμητριών εταιρειών ΑΞΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ & ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ (ημερομηνία εκτίμησης: 31/05/2022) και Π.ΔΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. (ημερομηνία εκτίμησης: 31/05/2022), Τιμή Εκκίνησης: €192.000,00. Εγγύηση: €38.400,00.
6) Λοιπά Χαρακτηριστικά: Το ακίνητο είναι μισθωμένο.

Β) Ακίνητο με αριθμό 02 : ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8 ΚΑΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

1) Είδος Ακινήτου: Το με στοιχεία Α/2β διαμέρισμα κατά τον τίτλο κτήσης και γραφείο μετά την τακτοποίηση  με τον ν. 4494/2017, του 1ου ορόφου πολυκατοικίας
2) Περιγραφή: Είναι συνολικής επιφανείας 184,00 τ.μ.
3) Θέση: Το ακίνητο βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Δημοκρατίας αρ. 8 και Καραγιάννη του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης
4) Τίτλος κτήσεως: Υπ’ αρ. 11912/1995 πράξη του συμ/φου Αθηνών Σωκράτη Κωτσάκη  (τ. 3203 αρ. 252741 Υποθηκοφυλακείο Ηρακλείου)
5) Τιμή εκκίνησης διαγωνισμού: Για την έναρξη του πλειοδοτικού διαγωνισμού ορίζεται ως τιμή εκκίνησης το ποσό της εμπορικής αξίας του ακινήτου, όπως αυτό προσδιορίζεται λαμβανομένου υπόψη του μέσου όρου των εκθέσεων εκτίμησης εμπορικής αξίας των πιστοποιημένων εκτιμητριών εταιρειών ΑΞΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ & ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ (ημερομηνία εκτίμησης: 15/03/2022) και Π.ΔΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. (ημερομηνία εκτίμησης: 15/03/2022), Τιμή Εκκίνησης: €160.000,00. Εγγύηση: €32.000,00.

Γ) Ακίνητο με αριθμό 03 : ΕΡΜΟΥ 20 ΚΑΙ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 23, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1) Είδος Ακινήτου: α) Υπ’ αριθμόν 5 γραφείο 3ου ορόφου και β) υπ΄  αριθμόν 6 γραφείο 3ου  ορόφου
2) Περιγραφή: Είναι επιφανείας 27,90 τ.μ. το υπ’ αριθμ. 5 γραφείο και 35,50 τ.μ. το υπ’ αριθμ. 6 γραφείο
3) Θέση: Το ακίνητο βρίσκεται σε πολυκατοικία επί των οδών Ερμού αρ. 20 και Κομνηνών αρ. 23 του Δήμου Θεσσαλονίκης
4) Τίτλος κτήσεως: Υπ΄ αρ.  11912/1995 πράξη του συμ/φου Αθηνών Σωκράτη Κωτσάκη  (τ. 1845 αρ. 129 Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης)
5) Τιμή εκκίνησης διαγωνισμού: Για την έναρξη του πλειοδοτικού διαγωνισμού ορίζεται ως τιμή εκκίνησης το ποσό της εμπορικής αξίας του ακινήτου, όπως αυτό προσδιορίζεται λαμβανομένου υπόψη του μέσου όρου των εκθέσεων εκτίμησης εμπορικής αξίας των πιστοποιημένων εκτιμητριών εταιρειών ΑΞΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ & ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ (ημερομηνία εκτίμησης: 31/05/2022) και Π.ΔΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. (ημερομηνία εκτίμησης: 31/05/2022), Τιμή Εκκίνησης: €62.500,00. Εγγύηση: €12.500,00.
6) Λοιπά Χαρακτηριστικά : Το ακίνητο είναι μισθωμένο

Δ) Ακίνητο με αριθμό 04 : ΒΡΥΟΥΛΩΝ 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1) Είδος Ακινήτου: Διαμέρισμα 2ου ορόφου πολυκατοικίας
2) Περιγραφή: Είναι συνολικής επιφανείας 100,90 τ.μ.
3) Θέση: Το ακίνητο βρίσκεται επί της οδού Βρυούλων 26 του Δήμου Θεσσαλονίκης
4) Τίτλος κτήσεως: Υπ΄ αρ.  18184/2002 και 18514/2002 περιλήψεις κατακυρωτικής έκθεσης  συμ/φου  Θεσσαλονίκης Αθαν. Νίκα  (τ. 267 αρ. 228 και τ. 274 αρ. 252 Υποθηκοφυλακείο Καλαμαριάς αντίστοιχα)
5) Τιμή εκκίνησης διαγωνισμού: Για την έναρξη του πλειοδοτικού διαγωνισμού ορίζεται ως τιμή εκκίνησης το ποσό της εμπορικής αξίας του ακινήτου, όπως αυτό προσδιορίζεται λαμβανομένου υπόψη του μέσου όρου των εκθέσεων εκτίμησης εμπορικής αξίας των πιστοποιημένων εκτιμητριών εταιρειών ΑΞΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ & ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ (ημερομηνία εκτίμησης: 31/05/2022) και Π.ΔΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. (ημερομηνία εκτίμησης: 31/05/2022), Τιμή Εκκίνησης: €133.000,00. Εγγύηση: €26.600,00.

ΤΟΠΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Τα γραφεία της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας, Βασιλίσσης Σοφίας 60, Αθήνα.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 30 Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμπτη, από τις 11:00 π.μ. έως τις 12:00 μ.μ.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  

1. ΓΕΝΙΚΑ: O Πλειοδοτικός Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 και 2 και του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού Εκκαθαρίσεων Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της ΤτΕ, σύμφωνα με το ν. 4364/2016 (ΕΠΑΘ 232/1/19.05.2017) και τους ειδικούς όρους, που περιλαμβάνονται στην παρούσα. Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της παρούσας Προκήρυξης.
Το προς πώληση ακίνητο με την αναλυτική περιγραφή και την τιμή εκκίνησης, ευρίσκονται σε αναρτημένη λίστα στην ιστοσελίδα www.aspispronia.gr.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι, που επιθυμούν να συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία, θα πρέπει να υποβάλουν σχετική έγγραφη σφραγισμένη Δεσμευτική Προσφορά (Παράρτημα Ι), για τη συμμετοχή τους στον πλειοδοτικό διαγωνισμό στις 30 Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμπτη από τις 11.00 π.μ. έως τις 12.00 π.μ. ενώπιον του Συμβολαιογράφου του πλειοδοτικού διαγωνισμού, στα γραφεία της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας, που βρίσκονται στην Αθήνα, επί της Λ. Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 60, Τ.Κ. 11528.

i. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες μαζί με την Προσφορά τους πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση (η Προσφορά και η Υπεύθυνη Δήλωση μπορούν να περιλαμβάνονται στο ίδιο έντυπο – Παράρτημα Ι), που θα αναφέρει ότι έλαβαν γνώση των όρων του πλειοδοτικού διαγωνισμού, όπως αυτοί διατυπώνονται στην παρούσα προκήρυξη και ότι αποδέχονται αυτούς ανεπιφύλακτα.

Η Προσφορά θα πρέπει να περιέχει κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τον υποψήφιο αγοραστή:

α) Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Αγοραστής είναι φυσικό πρόσωπο:
Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο, Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ., πλήρη διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό δελτίου ταυτότητας ή εν ισχύ διαβατηρίου. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένης φωτοτυπίας του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου κατά το νόμο ισότιμου εγγράφου.

β) Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Αγοραστής είναι νομικό πρόσωπο:
Πλήρη και ακριβή επωνυμία, τυχόν διακριτικός τίτλος, εταιρική διεύθυνση, έδρα, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. (ή αντίστοιχο μητρώο αλλοδαπής), Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ., αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση ιστοσελίδας (εάν υφίσταται), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τα ονόματα των νόμιμων εκπροσώπων που θα χειριστούν περαιτέρω τη διαδικασία για λογαριασμό του νομικού προσώπου.

Ο Υποψήφιος Αγοραστής, σε περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρείας), υποχρεούται να προσκομίσει προς απόδειξη των ανωτέρω πλήρη νομιμοποιητικά στοιχεία και δη κατ’ ελάχιστον:

i. Ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, νομίμως θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. ή άλλο ισοδύναμο αρμόδιας αρχής ή αντίστοιχου αλλοδαπού μητρώου νομίμως μεταφρασμένο από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.
ii. Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή άλλο ισοδύναμο αρμόδιας αρχής ή αντίστοιχου αλλοδαπού μητρώου νομίμως μεταφρασμένο από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.
iii. Πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει η ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας ή άλλο ισοδύναμο αρμόδιας αρχής ή αντίστοιχου αλλοδαπού μητρώου νομίμως μεταφρασμένο από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

γ) Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Αγοραστής είναι κοινοπραξία νομικών προσώπων:
Πλήρη και ακριβή επωνυμία της κοινοπραξίας, επωνυμίες όλων των μελών της κοινοπραξίας, τη διεύθυνση έδρας της κοινοπραξίας και των μελών της, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. (ή αντίστοιχο μητρώο αλλοδαπής), Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ., αριθμό τηλεφώνου και φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση ιστοσελίδας (εάν υφίσταται), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο για την κοινοπραξία, όσο και για καθένα εκ των μελών της, καθώς και τα ονόματα των νόμιμων εκπροσώπων που θα χειριστούν περαιτέρω τη διαδικασία για λογαριασμό της κοινοπραξίας.

Ο υποψήφιος αγοραστής, σε περίπτωση κοινοπραξίας νομικών προσώπων, υποχρεούται να προσκομίσει προς απόδειξη των ανωτέρω:

i. Κοινοπρακτική σύμβαση, νομίμως θεωρημένη από την αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η., συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεών της μέχρι σήμερα ή άλλο ισοδύναμο αρμόδιας αρχής ή αντίστοιχου αλλοδαπού μητρώου.
ii. Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή άλλο ισοδύναμο αρμόδιας αρχής ή αντίστοιχου αλλοδαπού μητρώου νομίμως μεταφρασμένο από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.
iii. Πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει η ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας ή άλλο ισοδύναμο αρμόδιας αρχής ή αντίστοιχου αλλοδαπού μητρώου νομίμως μεταφρασμένο από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

δ) Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Αγοραστής είναι κοινοπραξία/ένωση φυσικών προσώπων:
Ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ., αριθμό τηλεφώνου και φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό δελτίου ταυτότητας, αριθμό εν ισχύ διαβατηρίου, αριθμό κοινωνικής ασφάλισης και ηλεκτρονική διεύθυνση ιστοσελίδας (εάν υφίσταται) για κάθε φυσικό πρόσωπο – μέλος της κοινοπραξίας / ένωσης.

ii. ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Οι Δεσμευτικές Προσφορές πρέπει να υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο αδιαφανή φάκελο. Kάθε κλειστός φάκελος πρέπει να περιέχει μία μόνο προσφορά.

Τα έγγραφα των Δεσμευτικών Προσφορών θα πρέπει να υπογράφονται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου ή κοινοπραξίας/ένωσης, από νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο δυνάμει απόφασης του αρμοδίου διοικητικού οργάνου.

Η κατάθεση των Δεσμευτικών Προσφορών από τους υποψηφίους θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε διά εξουσιοδοτημένου προς τούτο ειδικού πληρεξουσίου στο Πρωτόκολλο της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει είτε να είναι συμβολαιογραφική είτε να φέρει θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος μέσω gov.gr ή από δημόσια υπηρεσία. Ο υποψήφιος αγοραστής δεν  δικαιούται  να ανακαλέσει τη Δεσμευτική Προσφορά του από τη στιγμή που αυτή θα έχει κατατεθεί στο Πρωτόκολλο, σε περίπτωση δε,  που το πράξει θα καταπίπτει υπέρ της υπό εκκαθάριση εταιρείας, η αναφερόμενη παρακάτω (στην παρ. Β) εγγύηση.

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα, απαλλαγμένες από πάσης φύσεως αιρέσεις, όρους ή προθεσμίες ή παντός είδους ασάφεια ή αβεβαιότητα ως προς το προσφερόμενο τίμημα, ή άλλα ζητήματα σχετικά με την πώληση καθώς και να αναγράφουν ρητώς το ακίνητο, το  προσφερόμενο τίμημα, και ειδικά για νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες/ενώσεις, να υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπό τους ή νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο από τα αρμόδια όργανά τους. Η προσφορά δεν μπορεί να υπολείπεται της τιμής εκκίνησης, που αναγράφεται ανωτέρω.

Προσφορές που δεν πληρούν τους όρους του παρόντος και των όρων προκήρυξης του Διαγωνισμού απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν αξιολογούνται. Το ίδιο ισχύει για τυχόν εκπρόθεσμες προσφορές.

Οι υποψήφιοι αγοραστές θα πρέπει να μνημονεύσουν στην προσφορά τους ότι είναι πλήρως ενημερωμένοι για την πραγματική, πολεοδομική και νομική κατάσταση των προς πώληση ακινήτων και ότι αγοράζουν αυτά στη νομική και πραγματική κατάσταση, στην οποία ευρίσκονται.

Ουσιαστική και απαραίτητη προϋπόθεση της προσφοράς είναι ότι το τίμημα μεταβίβασης θα εξοφλείται κατά την ημέρα υπογραφής του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου είτε με μεταφορά σε δεσμευμένο λογαριασμό που τηρεί η ασφαλιστική εκκαθάριση ή με τραπεζική επιταγή είτε μετά από λήψη δανείου από πιστωτικό ίδρυμα το οποίο δραστηριοποιείται νόμιμα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οπότε στην τελευταία περίπτωση το τίμημα θα καταβάλλεται το αργότερο μέσα σε τρείς μήνες από την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης του ακινήτου.

Β. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΕΓΓΥΗΣΗ 

Κάθε Δεσμευτική Προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή ακυρότητάς της και μη αποδοχής της, από εγγυητική επιστολή τραπέζης, που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον ισόποση με το 1/5 της τιμής εκκίνησης του ακινήτου, με ρητή πρόβλεψη για τη διάρκειά της μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος.

Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί με την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης του πλειοδότη για την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, καταπίπτει η δοθείσα εγγυητική επιστολή υπέρ της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ.

Δεκτή γίνεται και επιταγή έκδοσης τράπεζας, που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον ισόποσης με το 1/5 της τιμής εκκίνησης του ακινήτου, το ποσό της οποίας συμψηφίζεται στο τίμημα, αν κατακυρωθεί σε αυτόν τον συμμετέχοντα το ακίνητο. Η επιταγή θα πρέπει να είναι σε διαταγή του υποψήφιου αγοραστή οπισθογραφημένη από τον ίδιο. Σε περίπτωση μη προσέλευσης του πλειοδότη για την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, καταπίπτει υπέρ της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ το ποσό της επιταγής εκδόσεως τραπέζης και εισπράττεται από τον Ασφαλιστικό Εκκαθαριστή.

Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε σφραγισμένο αδιαφανή φάκελο μαζί με την δεσμευτική προσφορά.

Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ 

Τα ακίνητα της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας πωλούνται και μεταβιβάζονται στην πραγματική, νομική και πολεοδομική κατάσταση που ευρίσκεται κατά την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως πωλήσεως. Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν νομικά ή πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη ιδιοτήτων των προς πλειοδοσία ακινήτων.

Η υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρεία, οι προστηθέντες της, ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής και οι προστηθέντες του, δεν θα φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ανακρίβεια ή παράλειψη του παρόντος.

Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές οφείλουν να εξετάσουν την νομική, πολεοδομική και πραγματική κατάσταση των  προς πλειοδοσία ακινήτων πριν από την υποβολή των προσφορών τους, προς τούτο δε θα επικοινωνούν με τον Ασφαλιστικό Εκκαθαριστή (υπεύθυνος υπάλληλος Ηλίας Νταβανέλος, τηλ. 2114111086).

Δ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής, παρουσία συμβολαιογράφου και τριμελούς Επιτροπής, κατά τη λήξη του χρόνου υποβολής των προσφορών συγκεντρώνει, αποσφραγίζει ενώπιον των υποψήφιων αγοραστών ή των πληρεξουσίων τους και μονογράφει τις υποβληθείσες προσφορές, στον τόπο του πλειοδοτικού διαγωνισμού.

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών δικαιούνται να παραστούν και να υπογράψουν το σχετικό πρακτικό, που θα συνταχθεί, όσοι εκ των Υποψήφιων Αγοραστών θα έχουν υποβάλει, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, εμπρόθεσμη δεσμευτική προσφορά, αυτοπροσώπως ή διά των νομίμων εκπροσώπων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής συντάσσει το πρακτικό για την αποσφράγιση των εγγράφων προσφορών, την τιμή που προσφέρθηκε από κάθε έναν συμμετέχοντα και την τυχόν διεξαγωγή προφορικής πλειοδοσίας κατά τα κατωτέρω ειδικότερα αναφερόμενα, που ακολούθησε την αποσφράγιση των προσφορών. Τυχόν ενστάσεις για τη διαδικασία του πλειοδοτικού διαγωνισμού, διατυπώνονται εγγράφως και αμέσως από εκείνον που υπέβαλε προσφορά και απευθύνονται στον ασφαλιστικό εκκαθαριστή, ο οποίος αποφασίζει αμέσως. Η σχετική απόφαση, όπως και η ένσταση, περιλαμβάνονται στο πρακτικό. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή, την Τριμελή Επιτροπή, τον συμβολαιογράφο του διαγωνισμού και εκείνους που πλειοδότησαν, με μνεία για τυχόν άρνηση κάποιου από τα μέρη να υπογράψει.

Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών θα ακολουθήσει η συγκριτική εκτίμηση των οικονομικών προσφορών, γνώση των οποίων δικαιούνται να λάβουν οι παριστάμενοι υποψήφιοι αγοραστές ή οι πληρεξούσιοί τους. Εν συνέχεια ακολουθεί η σύνταξη από τον Ασφαλιστικό Εκκαθαριστή της σχετικής Έκθεσης Κατακύρωσης, η οποία θα αναφέρει τον Πλειοδότη/Αγοραστή που είχε υποβάλει την υψηλότερη σε ποσό προσφορά, στον οποίο και θα κατακυρώνει τον Διαγωνισμό.

Κριτήριο για την επιλογή του πλειοδότη είναι η υψηλότερη σε ποσό προσφορά. Σε περίπτωση που προσφορές πλειοδοτών είναι ίσου ποσού και με τους αυτούς όρους, ο διαγωνισμός συνεχίζεται προφορικά μόνο μεταξύ αυτών οι οποίοι υπέβαλαν ίσες προσφορές και μέχρι να προκύψει τελικός πλειοδότης.

Εάν ο υποψήφιος αγοραστής εκπροσωπείται από πληρεξούσιο, θα πρέπει να αναφέρεται στην εξουσιοδότησή του η αρμοδιότητα του πληρεξουσίου να υποβάλει προφορική προσφορά και το ποσό μέχρι το οποίο η προσφορά αυτή μπορεί να ανέλθει.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής αποφασίζει για την κατακύρωση και ανακοινώνει αμέσως στον πλειοδότη την απόφαση, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό κατακύρωσης. Με εξαίρεση τον πλειοδότη που ανακοινώνεται κατά τα ανωτέρω, η εγγυητική επιστολή ή η επιταγή εκδόσεως τραπέζης θα επιστρέφεται στους λοιπούς υποψηφίους αγοραστές που υπέβαλαν Δεσμευτικές Προσφορές μετά την ανακήρυξη του πλειοδότη. Εάν ο υποψήφιος αγοραστής εκπροσωπείται από πληρεξούσιο, θα πρέπει να αναφέρεται στην εξουσιοδότησή του η αρμοδιότητα του πληρεξουσίου να παραλάβει την εγγυητική επιστολή ή την τραπεζική επιταγή .Οι υποψήφιοι αγοραστές δεν δικαιούνται να λάβουν οποιουσδήποτε τόκους ή άλλα ωφελήματα από την εγγυητική επιστολή ή την επιταγή εκδόσεως τραπέζης (παρ. Β της παρούσας) ή οποιαδήποτε αποζημίωση για τυχόν έξοδα στα οποία υπεβλήθησαν σχετικά. Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής δικαιούται να καλέσει τον πλειοδότη να αποδεχτεί την κατακύρωση σε αυτόν υπογράφοντας το πρακτικό κατακύρωσης.

Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

Η κατάρτιση του σχετικού αγοραπωλητηρίου συμβολαίου διενεργείται μετά από συνεννόηση με τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή, με επιμέλεια και ευθύνη του αγοραστή, σε Συμβολαιογράφο της επιλογής του και υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης λήψεως των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων αποδεσμεύσεως των ακινήτων από την ΤτΕ.

Συμβαλλόμενα μέρη στην κατάρτιση του συμβολαίου είναι αφενός ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής και αφετέρου ο πλειοδότης.

Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής πριν την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου δύναται να απαιτήσει από τον αγοραστή προκαταβολή του τιμήματος που αντιστοιχεί στη δαπάνη εξόφλησης οφειλών που αφορούν το ακίνητο (ενδεικτικά: δαπάνες κοινοχρήστων, οφειλές σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας, πρόστιμα υπαγωγής στον Ν. 4495/2017, ΤΑΠ), το ποσό της οποίας (προκαταβολής) συμψηφίζεται στο τίμημα. Η ως άνω προκαταβολή δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το 20% του τιμήματος. Διευκρινίζεται ότι η προκαταβολή δεν σχετίζεται με την εγγυητική επιστολή ή την επιταγή εκδόσεως τραπέζης.

Ο πλειοδότης καλείται από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή για την υπογραφή του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου. Στην τυχόν παρέλευση χρονικού διαστήματος σαράντα πέντε (45) ημερών χωρίς υπογραφή του σχετικού συμβολαίου πώλησης από υπαιτιότητα ή παράλειψη του αγοραστή, ακολουθεί όχληση από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή. Εφόσον το ζητήσει ο αγοραστής, ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής δίνει παράταση μέχρι τριάντα (30) ημέρες ή όσο κριθεί σκόπιμο με σχετική απόφασή του που κοινοποιείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Εάν παρά την όχληση ο αγοραστής δεν συμπράττει στη σύναψη του συμβολαίου, ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής αποφασίζει την ανατροπή της κατακύρωσης, οπότε καταπίπτει η εγγυοδοσία του πλειοδότη υπέρ του πωλητή. Επίσης, ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής αποφασίζει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια την κατακύρωσή του ακινήτου στον επόμενο κατά σειρά πλειοδότη και ενημερώνεται ο πλειοδότης, ενώ ισχύουν οι ίδιες ως άνω προθεσμίες για την κατάρτιση αγοραπωλητηρίου συμβολαίου.

Ως τρόπος καταβολής του τιμήματος ορίζεται είτε η μεταφορά του από λογαριασμό του αγοραστή σε δεσμευμένο λογαριασμό που τηρεί η ασφαλιστική εκκαθάριση κατά την υπογραφή του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου ή με τραπεζική επιταγή είτε μετά από λήψη δανείου από πιστωτικό ίδρυμα το οποίο δραστηριοποιείται νόμιμα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

ΣΤ. ΕΞΟΔΑ

Όλα τα έξοδα και οι δαπάνες πάσης φύσεως για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, τη μεταβίβαση και κάθε άλλη πράξη, που προβλέπεται για ή συνδέεται με την πραγμάτωση και ολοκλήρωση της μεταβίβασης (ήτοι συμβολαιογραφικά, τυχόν έξοδα παράστασης δικηγόρου του αγοραστή, φόρος μεταβίβασης και οποιοσδήποτε άλλος φόρος ή τέλος που βαρύνει τον αγοραστή) βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τους υποψηφίους αγοραστές και τον πλειοδότη αντίστοιχα.

Ζ. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Εάν η πώληση δεν πραγματοποιηθεί, είτε διότι ο πλειοδοτικός διαγωνισμός απέβη άκαρπος είτε διότι εξέπεσε ο πλειοδότης και δεν κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός σε άλλον υποψήφιο αγοραστή είτε για άλλο νόμιμο λόγο, η διαδικασία του διαγωνισμού επαναλαμβάνεται με τους ίδιους όρους αφού μεσολαβήσει χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών.

Σε αυτή την περίπτωση, θα ακολουθεί σχετική ενημέρωση στην ιστοσελίδα www.aspispronia.gr.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής, αζημίως και κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, διατηρεί το δικαίωμα:

α) Να τροποποιεί, ή να καταργεί όρους της Παρούσας, ή/και να προσθέτει όρους.

β) Να ματαιώνει και να αναβάλει ή να αναστέλλει τον διαγωνισμό.

γ) Να επαναπροκηρύσσει νέο διαγωνισμό.

Οποιαδήποτε ευθύνη, περιλαμβανομένης και της ευθύνης από διαπραγματεύσεις είτε του Ασφαλιστικού Εκκαθαριστή είτε της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας  ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ είτε των προστηθέντων τους για τις ενέργειες της παρούσας προκήρυξης προς οποιοδήποτε πλειοδότη ή υποψήφιο αγοραστή ή προς τρίτους, αποκλείεται.

Περίληψη της προκήρυξη του πλειοδοτικού διαγωνισμού δημοσιεύεται στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του ΕΦΚΑ. Επίσης, περίληψη της προκήρυξη δημοσιεύεται είτε σε μία (1) ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας που εκδίδεται στην Αθήνα, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν τον πλειοδοτικό διαγωνισμό είτε σε μεγάλης επισκεψιμότητας ιστοσελίδα ενημερωτικού -γενικού ειδησεογραφικού ή οικονομικού- περιεχομένου. Αν το ακίνητο βρίσκεται εκτός της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών – Πειραιά, η δημοσίευση δύναται να γίνει σε ημερήσια πολιτική εφημερίδα του τόπου του ακινήτου. Επίσης, η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση επιχείρησης www.aspispronia.gr κατά την δημοσιοποίησή της.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη Διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 2114111086, 2114111657, 2114111656)

Αθήνα, 31.05.2022
O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (Α.Φ.Μ. 094428803 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΡ. ΓΕΜΗ 1631601000) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με την υπ’ αριθ. 156/3/21.9.2009 (ΦΕΚ 11292/21.9.2009) απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ  Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζημιών», ετέθη σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 409/3/22.12.2021 (ΦΕΚ ΠΡΑΔΙΤ/2/07.01.2022) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της ΤτΕ, ορίστηκε ως Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής, ο Βασιλόπουλος Σωτήριος του Ηλία.

Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής, προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της ΤτΕ (ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017), με σκοπό την πώληση του ακινήτου που κατωτέρω περιγράφεται:

Συγκρότημα 6 γραφείων (αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών) 2ου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Παναγή Τσαλδάρη  αρ. 75 του Δήμου Περιστερίου, συνολικής επιφανείας 196,00 τ.μ.  και ειδικότερα:

1) Το με στοιχεία Β-2 κατάστημα 2ου ορόφου επιφανείας 45,50 τ.μ.

2) Το με στοιχεία Β-3 κατάστημα 2ου ορόφου επιφανείας 23,50 τ.μ.

3) Το με στοιχεία Β-6 κατάστημα 2ου ορόφου επιφανείας 25,00 τ.μ.

4) Το με στοιχεία Β-1 κατάστημα 2ου ορόφου επιφανείας 29,50 τ.μ.

5) Το με στοιχεία Β-4 κατάστημα 2ου ορόφου επιφανείας 28,00 τ.μ.

6) Το με στοιχεία Β-5 κατάστημα 2ου ορόφου επιφανείας 44,50 τ.μ.

Στις οριζόντιες ιδιοκτησίες έγινε αλλαγή χρήσης από καταστήματα σε γραφεία, έχει ενσωματωθεί σ’ αυτές κοινόχρηστος χώρος 22,68 τ.μ., ο οποίος έχει τακτοποιηθεί με Ν. 4495/2017,  έχει τακτοποιηθεί επίσης επιφάνεια 12,42 τ.μ. και  έτσι  η συνολική επιφάνεια  του  συγκροτήματος ανέρχεται σε 231,10 τ.μ.

Τιμή Εκκίνησης: € 183.500,00. Εγγύηση: €36.700,00.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30 Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας, στη διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 60, Αθήνα (5ος όροφος). Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές το πρωί της ως άνω ημερομηνίας, από τις 11:00 μέχρι τις 12:00. Στη 12:30 θα ξεκινήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των φακέλων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων του Διαγωνισμού, από την ιστοσελίδα, www.aspispronia.gr και να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2114111086, 2114111215 και στo email: info@aspisliquidation.gr

Αθήνα, 31.05.2022
Για την υπό εκκαθάριση εταιρεία
Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ «INTERNATIONAL LIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (Α.Φ.Μ. 094130304 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΡ. ΓΕΜΗ 000314501000) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με την υπ’ αριθ. 230/2/15.5.2017 (ΦΕΚ Β’ 1665/15.5.2017) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (Ε.Π.Α.Θ.), αποφασίστηκε: α) η οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης με την επωνυμία «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «000314501000» και η θέση αυτής υπό καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 114 και 235 του ν. 4364/2016, β) η απαγόρευση της ελεύθερης διάθεσης του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της ως άνω εταιρίας, γ) ο τερματισμός του έργου του διορισμένου ασφαλιστικού διαχειριστή.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 231/2/15.5.2017 (ΦΕΚ Β/1689/16.5.2017) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (Ε.Π.Α.Θ.) Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής της παραπάνω εταιρίας διορίστηκε ο κος Σωτήριος Βασιλόπουλος, στον οποίο ανατέθηκε το έργο της ασφαλιστικής εκκαθάρισης.

Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής, προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της ΤτΕ (ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017), με σκοπό την πώληση του ακινήτου που κατωτέρω περιγράφεται:

Συγκρότημα 6 γραφείων (αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών) 7ου  ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Καραγεώργη Σερβίας  αρ. 4 του Δήμου Αθηναίων ήτοι:

1) Το υπ’ αρ.11 γραφείο 7ου ορόφου, καθαρής επιφάνειας 23,35 τ.μ., μικτής επιφάνειας 26,00 τ.μ.

2) Το υπ’ αρ. 12 γραφείο 7ου  ορόφου, καθαρής επιφάνειας 20,25 τ.μ., μικτής επιφάνειας 22,10 τ.μ.

3) Το υπ’ αρ. 13 γραφείο 7ου  ορόφου, καθαρής επιφάνειας 21,95 τμ., μικτής επιφάνειας 23,90 τ.μ.

4) Το υπ’ αρ. 14 γραφείο 7ου ορόφου, καθαρής επιφάνειας 31,35τ.μ., μικτής επιφάνειας 32,75τ.μ.

5) Το υπ’ αρ. 15 γραφείο 7ου ορόφου, καθαρής επιφάνειας 28,85 τ.μ., μικτής επιφάνειας 32,10 τ.μ.

6) Το υπ’ αρ. 16 γραφείο 7ου ορόφου, καθαρής επιφάνειας 21,60 τ.μ., μικτής επιφάνειας 24,95 τ.μ.

Τα ως άνω γραφεία  έχουν συνολική καθαρή 147,35 τ.μ. και μικτή 161,80 τ.μ., καθαρή επιφάνεια διαδρόμων 33,64 τ.μ. και μικτή επιφάνεια 38,60 τ.μ., καθαρή επιφάνεια W.C. 6,28 τ.μ. και μικτή επιφάνεια 9,00 τ.μ., ήτοι σύνολο καθαρής επιφάνειας 187,27 τ.μ. και σύνολο μικτής 209,40 τ.μ. Η επιφάνεια των διαδρόμων και των WC έχουν τακτοποιηθεί με το Ν.4495/2017.

Τιμή Εκκίνησης: € 441.000,00. Εγγύηση: €88.200,00

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30 Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας, στη διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 60, Αθήνα. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές το πρωί της ως άνω ημερομηνίας, από τις 11:00 π.μ. μέχρι τις 12:00 μ.μ. Στη συνέχεια στις 1:00 μ.μ. θα ακολουθήσει η αποσφράγιση των προσφορών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων του Διαγωνισμού, από την ιστοσελίδα, www.inlife.gr και να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2114111086, 2130159744, 2111820525 και στo email: properties@inlife.gr.

Αθήνα, 31.05.2022
Για την υπό εκκαθάριση εταιρεία
Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»