Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2021

ΤτΕ: Πρόγραμμα εξετάσεων έτους 2022 για την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων

Ανακοινώνεται ότι, το έτος 2022, οι εξετάσεις για την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων (Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 153/2/8.1.2019) θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

Ημερομηνία

Τόπος

Πιστοποίηση Επαγγελματικών Γνώσεων

Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2022

Αθήνα

Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2022 – Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

Σάββατο, 2 Απριλίου 2022

Θεσσαλονίκη

Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 3 Απριλίου 2022 – Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

Σάββατο, 4 Ιουνίου 2022

Αθήνα

Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 5 Ιουνίου 2022 – Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022

Θεσσαλονίκη

Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022 – Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2022

Αθήνα

Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2022 – Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2022

Θεσσαλονίκη

Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2022 – Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2022

Αθήνα

Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022 – Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2022

Θεσσαλονίκη

Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2022 – Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

Στοιχεία επικοινωνίας:

e-mail: sec.certifications@bankofgreece.gr

Διαβάστε Ακόμα