Κυριακή, 21 Απριλίου 2024

Ποιο ήταν το κυρίαρχο κανάλι διανομής στον κλάδο ασφάλισης πληρωμάτων πλοίων το 2021;

Δημοσίευση: 01/07/2022

Συνολικά 998 συμβόλαια ασφάλισης πληρωμάτων πλοίων ήταν σε ισχύ το 2021 (977 αντίστοιχα το 2020) στη χώρα μας, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της ΕΑΕΕ.

Δηλώθηκαν 1.717 ζημιές (1.494 το 2019) για τις οποίες πληρώθηκαν 0,7 εκατ. € και σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους 1,6 εκατ. €. Τα αντίστοιχα μεγέθη για το 2020 ήταν 0,4 εκατ. € και 0,9 εκατ. €.

 

Πίνακας 1: Συγκεντρωτικά στοιχεία έρευνας ΕΑΕΕ 2021 2020 Μεταβολή
Πλήθος ασφαλιστηρίων συμβολαίων (πλοία)1 998977+2,1%
Πλήθος δηλωθεισών ζημιών εντός του έτους για τα ανωτέρω συμβόλαια 1.7171.494+14,9%
Πληρωθείσες αποζημιώσεις εντός του έτους για τις παραπάνω ζημιές (€) 741.761412.187+80,0%
Απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων στο τέλος του έτους για τις παραπάνω ζημιές (€) 1.631.931899.410+81,4%

 

Από την επεξεργασία των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο του έτους 2021 (για το 2020 καταγράφονται τα ευρήματα της αντίστοιχης έρευνας) προκύπτουν τα εξής: ενώ υπήρξε μια μικρή αύξηση στο πλήθος των συμβολαίων τον τελευταίο χρόνο, αυξήθηκαν αρκετά (+14,9%) οι δηλωθείσες ζημίες του κλάδου.

Μεγαλύτερη όμως ήταν η αύξηση τόσο στις πληρωθείσες αποζημιώσεις (+80,0%) όσο και στο απόθεμα των εκκρεμών αποζημιώσεων τέλος έτους (+81,4%).

 

Κανάλια διαμεσολάβησης

Η έρευνα της κατανομής της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων συμβολαίων) ανά κανάλι διαμεσολάβησης πραγματοποιήθηκε και για το έτος 2021, σε πλήρη εναρμόνιση με τον Ν. 4583/2019 «Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων».

Τα κανάλια διαμεσολάβησης που έχουν οριστεί ως προς την μορφή συνεργασίας τους (ίδιος ορισμός για όλες τις έρευνες της ΕΑΕΕ) αναφέρονται ως εξής: δίκτυα & πράκτορες αποκλειστικής συνεργασίας, πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας, μεσίτες ασφαλίσεων, συνεργασία με τράπεζες (bancassurance), απευθείας πωλήσεις (πωλήσεις μέσω αλληλογραφίας, ασφαλιστικών υπαλλήλων, διαδικτύου, τηλεφωνικών κέντρων).

Κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης στις ασφαλίσεις πληρωμάτων ήταν η μη αποκλειστική συνεργασία με πράκτορες (69,1% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου), ακολουθούμενη από την αποκλειστική συνεργασία με δίκτυα και πράκτορες (17,0% αντίστοιχα).

Η ποσοστιαία συμμετοχή του συνόλου των καναλιών διαμεσολάβησης, σύμφωνα με τις απαντήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών που συμμετείχαν στην έρευνα, εμφανίζεται στο γράφημα που ακολουθεί.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

Το MDRT Day έρχεται Θεσσαλονίκη!

Οριστικοποιήθηκε η ημερομηνία διεξαγωγής του καθιερωμένου MDRT DAY στη Θεσσαλονίκη. Φέτος έχει τίτλο “Secure Today… Thrive Tomorrow” και θα διεξαχθεί το

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»