Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024

Πλαστό Προσωρινό Σήμα Ασφαλιστικής Κάλυψης και Βεβαίωση Ασφάλισης – Δεκτή η Αίτηση Αναψηλάφησης Ασφαλιστικής Εταιρείας

Δημοσίευση: 20/04/2024
άρειος πάγος Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

(Δημοσιεύεται στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Τεύχος Ιανουάριος 2024)

Με την προσβαλλόμενη απόφαση του Εφετείου έγινε δεκτή η αίτηση αναψηλάφησης της ασφαλιστικής εταιρίας, με την αιτιολογία ότι δεν υπήρχε ισχυρά και έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη μεταξύ αυτής και των προσεπικαλούντων – παρεμπιπτόντως εναγόντων (ιδιοκτήτη και οδηγού) και του ασφαλιστικού πράκτορα της ασφαλιστικής εταιρίας, αφού το προσωρινό σήμα ασφάλισης είναι πλαστό κατά περιεχόμενο και προϊόν παράνομων πράξεων τόσο των προσεπικαλούντων – παρεμπιπτόντως εναγόντων (ιδιοκτήτη και οδηγού) όσο και του ασφαλιστικού πράκτορα της ασφαλιστικής εταιρίας, του οποίου η τελευταία κατήγγειλε την μεταξύ τους ασφαλιστική πρακτόρευση προ δεκαμήνου από το τροχαίο ατύχημα, και εναντίον των οποίων υπέβαλε έγκληση. Περαιτέρω, με την αμετάκλητη υπ’ αριθ. 140/2014 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Λαμίας διαπιστώθηκε η πλαστότητα του ειδικού σήματος ασφάλισης και της βεβαίωσης ασφάλισης, τα οποία είχαν κριθεί ως γνήσια με την προσβληθείσα με αναψηλάφηση υπ’ αριθ. 3491/2009 απόφαση του Εφετείου Αθηνών. Με βάση τα ανωτέρω πλαστά έγγραφα είχε κριθεί με την τελευταία απόφαση, ότι οι παρεμπιπτόντως ενάγοντες και η παρεμπιπτόντως εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία την οποία ήδη έχει διαδεχθεί ως καθολική διάδοχος η αναιρεσίβλητη ασφαλιστική εταιρεία, συνδέονταν με σύμβαση ασφάλισης κατά το χρόνο του τροχαίου ατυχήματος, και υποχρεώθηκε η τελευταία να καταβάλει στους αναιρεσείοντες την εις βάρος τους επιδικασθείσα αποζημίωση, Συνεπώς η πλαστότητα του εγγράφου θεμελιώνει τον εκ του άρθρου 544 αριθ. 6 ΚΠολΔ λόγο αναψηλάφησης.

Αναίρεση κατά της Προσβαλλόμενης απόφασης που δέχθηκε την Αίτηση Αναψηλάφησης

(κατ’ άρθρ. 559 αριθ. 1 και 19, αριθ. 14, 544 αριθ. 6 ΚΠολΔ)

Η παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 544 ΚΠολΔ με τις οποίες καθορίζονται οι λόγοι της αναψηλάφησης που είναι δικονομικού και όχι ουσιαστικού δικαίου δεν ιδρύει τους λόγους αναίρεσης εκ του άρθρου 559 αριθ. 1 και 19 ΚΠολΔ

Αρκεί η πλαστότητα του εγγράφου να αναγνωρίστηκε με αμετάκλητη ποινική απόφαση χωρίς να απαιτείται καταδίκη για πλαστογραφία.

Απορριπτέοι οι λόγοι αναίρεσης των προσεπικαλούντων – παρεμπιπτόντως εναγόντων

Κρίθηκε, ότι για τη θεμελίωση του λόγου αναψηφηλάφισης εκ του άρθρου 544 αριθ.6 ΚΠολΔ, πρέπει να προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση ότι το πλαστό έγγραφο έχει αποφασιστική επίδραση στην κρίση του δικαστηρίου που την εξέδωσε. Μπορεί επομένως η απόφαση να στηρίζεται και σε άλλα αποδεικτικά μέσα, πρέπει όμως το πλαστό έγγραφο να στηρίζει την απόφαση αποκλειστικά ή παράλληλα με άλλα αποδεικτικά μέσα, τα οποία όμως χωρίς την ύπαρξη του πλαστού, δεν θα μπορούσαν να στηρίξουν την απόφαση. Η παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 544 ΚΠολΔ, με τις οποίες καθορίζονται οι λόγοι της αναψηλάφησης, που είναι δικονομικού και όχι ουσιαστικού δικαίου, δεν ιδρύει τους λόγους αναίρεσης για παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου ευθέως και εκ πλαγίου από τους αριθμούς 1 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ, ερευνάται όμως ο λόγος αναίρεσης από τον αριθ. 14 του άρθρου 559. ΚΠολΔ.

Το Εφετείο με την προσβαλλόμενη απόφαση του ορθώς δεν κήρυξε απαράδεκτο τον λόγο αναψηλάφισης κατ΄ άρθρο 544 αριθ.6 ΚΠολΔ, αφού σύμφωνα με τη διάταξη αυτή αναψηλάφιση επιτρέπεται εάν η προσβαλλόμενη απόφαση στηρίζεται σε πλαστά έγγραφα, εφόσον η πλαστότητα αναγνωρίστηκε με αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου, ήτοι την ανωτέρω αμετάκλητη ποινική απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Λαμίας, χωρίς να απαιτείται καταδίκη για πλαστογραφία.

Απορρίπτει αναίρεση στο σύνολό της.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»