Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Οι νέες ασφαλιστικές τάσεις στην Ευρώπη (μέρος 1ο)

Δημοσίευση: 28/03/2024

Γράφει o Γιώργος Νάταρ, B.Sc, M.Sc, MCyHRMA, Εκπαιδευτής Επιχειρήσεων και Ασφαλίσεων

Αρκετές τάσεις διαμορφώνουν τον ασφαλιστικό κλάδο στην Ευρώπη. Ορισμένες τάσεις επικρατούν και εξακολουθούν να εξελίσσονται.

Όπως πολλές βιομηχανίες, η ασφάλιση στην Ευρώπη αγκαλιάζει όλο και περισσότερο την ψηφιοποίηση. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις της Insurtech αλλάζουν τα παραδοσιακά μοντέλα ασφάλισης προσφέροντας καινοτόμες λύσεις όπως ασφάλιση κατ’ απαίτηση, ασφάλιση peer-to-peer και αυτοματοποιημένη επεξεργασία αξιώσεων. Αυτή η τάση συνεχίζεται με περισσότερους ασφαλιστές να επενδύουν σε ψηφιακές τεχνολογίες για να βελτιώσουν την εμπειρία των πελατών και να εξορθολογήσουν τις λειτουργίες τους.

Οι καταναλωτές αναζητούν πιο εξατομικευμένα ασφαλιστικά προϊόντα προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες ανάγκες και τον τρόπο ζωής τους. Οι ασφαλιστές αξιοποιούσαν την ανάλυση δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των τηλεματικών και φορητών συσκευών, για να αξιολογήσουν τον κίνδυνο με μεγαλύτερη ακρίβεια και να προσφέρουν εξατομικευμένες επιλογές τιμολόγησης και κάλυψης.

Υπάρχει αυξανόμενη ευαισθητοποίηση και ζήτηση για ασφαλιστικά προϊόντα που υποστηρίζουν τους στόχους βιωσιμότητας και ESG. Οι ασφαλιστές ενσωματώνουν ολοένα και περισσότερο παράγοντες ESG στις διαδικασίες αναδοχής και στις επενδυτικές τους αποφάσεις, καθώς και προσφέρουν προϊόντα που αντιμετωπίζουν περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς κινδύνους, όπως η κάλυψη που σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή.

Με την αυξανόμενη συχνότητα και την πολυπλοκότητα των απειλών στον κυβερνοχώρο, υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για ασφάλιση στον κυβερνοχώρο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι ασφαλιστές επεκτείνου τις προσφορές τους στον κυβερνοχώρο και αναπτύσσουν εξειδικευμένα προϊόντα για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να μετριάσουν τους κινδύνους αυτούς και να καλύψουν πιθανές απώλειες από παραβιάσεις δεδομένων και επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής απαιτεί ολοκληρωμένες στρατηγικές μετριασμού και προσαρμογής σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, της μετάβασης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας στις κλιματικές επιπτώσεις, της διατήρησης των οικοσυστημάτων και της προώθησης πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι ρυθμιστικές εξελίξεις, όπως ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) της ΕΕ και η Οδηγία Διανομής Ασφαλίσεων (IDD), συνεχίζουν να επηρεάζουν το ασφαλιστικό τοπίο στην Ευρώπη. Οι ασφαλιστές προσαρμόζουν αυτές τις κανονιστικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων, τη διαφάνεια των καταναλωτών και τη διανομή προϊόντων.

Η πανδημία COVID-19 τονίζει τη σημασία της ασφαλιστικής κάλυψης υγείας, οδηγώντας σε αυξημένη ζήτηση για καινοτόμα προϊόντα ασφάλισης υγείας στην Ευρώπη. Οι ασφαλιστές αναπτύσσουν νέες λύσεις για την αντιμετώπιση των εξελισσόμενων αναγκών περίθαλψης, όπως υπηρεσίες τηλεϊατρικής, προγράμματα ευεξίας και κάλυψη που σχετίζεται με την πανδημία.

Οι ασφαλιστές δημιουργούν στρατηγικές συνεργασίες με άλλες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών τεχνολογίας, παρόχων περίθαλψης υγείας και των αυτοκινητοβιομηχανιών, για να βελτιώσουν τις προσφορές των προϊόντων τους και να προσεγγίσουν νέα τμήματα πελατών. Αυτές οι συνεργασίες συχνά στοχεύουν να αξιοποιήσουν συμπληρωματική τεχνογνωσία και πόρους για την παροχή πιο ολοκληρωμένων ασφαλιστικών λύσεων.

Ψηφιοποίηση και Insurtech

Η ψηφιοποίηση και η άνοδος του Insurtech είναι σημαντικές τάσεις που αναδιαμορφώνουν τον ασφαλιστικό κλάδο στην Ευρώπη, προσφέροντας νέες ευκαιρίες στους ασφαλιστές να καινοτομήσουν και να βελτιώσουν διάφορες πτυχές της επιχείρησης τους.

Η ψηφιοποίηση δίνει τη δυνατότητα στους ασφαλιστές να προσφέρουν πιο βολικές και εξατομικευμένες εμπειρίες στους πελάτες. Λύσεις Insurtech, όπως εφαρμογές για κινητά, chatbot και διαδικτυακές πύλες επιτρέπουν την ευκολότερη διαχείριση συμβολαίων, την επεξεργασία των απαιτήσεων και την επικοινωνία με τους πελάτες.

Οι ασφαλιστές αξιοποιούν την ανάλυση δεδομένων και την τεχνητή νοημοσύνη (AI) για να αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των πελατών, να αξιολογήσουν τον κίνδυνο με μεγαλύτερη ακρίβεια και να βελτιώσουν τις διαδικασίες αναδοχής και τιμολόγησης. Τα chatbot με τεχνητή νοημοσύνη και οι εικονικοί βοηθοί χρησιμοποιούνται επίσης για την αυτοματοποίηση των αλληλεπιδράσεων με τους πελάτες και την παροχή υποστήριξης σε πραγματικό χρόνο.

Οι εταιρείες Insurtech έχουν εισαγάγει μοντέλα ασφάλισης κατ’ απαίτηση που επιτρέπουν στους πελάτες να αγοράζουν κάλυψη για συγκεκριμένους κινδύνους ή χρονικές περιόδους, παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία και οικονομική αποδοτικότητα. Αυτή η τάση ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση για εξατομικευμένες και προσωρινές ασφαλιστικές λύσεις, ιδιαίτερα μεταξύ των νεότερων καταναλωτών.

Οι πλατφόρμες ασφάλισης peer-to-peer (P2P) επιτρέπουν στα άτομα να συγκεντρώσουν τους πόρους τους και να μοιράζονται τους κινδύνους μέσα σε μια κοινότητα, που συχνά διευκολύνεται από την τεχνολογία blockchain. Αυτές οι πλατφόρμες προωθούν τη διαφάνεια, την εμπιστοσύνη και τη συλλογική ευθύνη, προσφέροντας μια εναλλακτική λύση στα παραδοσιακά ασφαλιστικά μοντέλα.

Οι λύσεις Insurtech εξορθολογούν την επεξεργασία των απαιτήσεων μέσω της αυτοματοποίησης, μειώνουν τη γραφειοκρατία, ελαχιστοποιούν τους χρόνους επεξεργασίας και βελτιώνουν την ακρίβεια. Τεχνολογίες όπως η οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR), η μηχανική μάθηση και η ανάλυση εικόνας χρησιμοποιούνται για την αυτοματοποίηση της αξιολόγησης των απαιτήσεών και του εντοπισμού απάτης.

Οι συσκευές τηλεματικής και οι εφαρμογές των smartphone επιτρέπουν στους ασφαλιστές να συλλέγουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την οδηγική συμπεριφορά των αντισυμβαλλομένων, επιτρέποντας πιο εξατομικευμένη και βασισμένη στη χρήση ασφαλιστική τιμολόγηση. Τα προγράμματα UBI παρέχουν κίνητρα για ασφαλέστερες συνήθειες οδήγησης και μπορούν να οδηγήσουν σε χαμηλότερα ασφάλιστρα για τους ασφαλισμένους που επιδεικνύουν μειωμένο κίνδυνο.

Οι παραδοσιακοί ασφαλιστές συνεργάζονται με νεοφυείς επιχειρήσεις Insurtech για να αξιοποιήσουν τις καινοτόμες τεχνολογίες και τα επιχειρηματικά τους μοντέλα. Αυτές οι συνεργασίες επιτρέπουν στους κατεστημένους φορείς να επιταχύνουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, να βελτιώσουν την ευελιξία τους και να αξιοποιήσουν νέα τμήματα της αγοράς, παρέχοντας παράλληλα στις νεοφυείς επιχειρήσεις πρόσβαση σε πόρους, τεχνογνωσία και κανάλια διανομής.

Τα ρυθμιστικά πλαίσια στην Ευρώπη, όπως το GDPR και το IDD, θέτουν προκλήσεις για τους ασφαλιστές όσον αφορά το απόρρητο των δεδομένων, την προστασία των καταναλωτών και τη συμμόρφωση. Ωστόσο, δημιουργούν επίσης ευκαιρίες για καινοτομία και διαφοροποίηση, καθώς οι ασφαλιστές προσπαθούν να ανταποκριθούν στις ρυθμιστικές απαιτήσεις παρέχοντας υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και χτίζοντας εμπιστοσύνη με τους πελάτες.

Συνολικά, η ψηφιοποίηση και η Insurtech συνεχίζουν να οδηγούν σε σημαντικές αλλαγές στον ευρωπαϊκό ασφαλιστικό κλάδο, ενισχύοντας την καινοτομία, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα και ενισχύοντας τη συνολική εμπειρία των πελατών. Καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να εξελίσσεται και οι προσδοκίες των καταναλωτών αλλάζουν, οι ασφαλιστές θα πρέπει να προσαρμοστούν και να αγκαλιάσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στο ταχέως μεταβαλλόμενο τοπίο.

Εξατομίκευση

Η εξατομίκευση των ασφαλιστικών προϊόντων είναι μια βασική τάση που καθοδηγείται από τις εξελίξεις στην ανάλυση δεδομένων, την τεχνολογία και τις μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των καταναλωτών. Η εξατομίκευση επηρεάζει τα ασφαλιστικά προϊόντα στην Ευρώπη με πολλούς τρόπους.

Οι ασφαλιστές προσφέρουν ολοένα και περισσότερο προσαρμόσιμα ασφαλιστήρια συμβόλαια που επιτρέπουν στους πελάτες να επιλέγουν επιλογές κάλυψης και όρια με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες και προτιμήσεις τους. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει επιλογές για διαφορετικές εκπτώσεις, επεκτάσεις κάλυψης ή πρόσθετες υπηρεσίες, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες να δημιουργούν πολιτικές που ευθυγραμμίζονται με τα ατομικά προφίλ κινδύνου και τους περιορισμούς προϋπολογισμού τους.

Η ασφάλιση βάσει χρήσης, γνωστή και ως ασφάλιση pay-as-you-go ή pay-per-mile, επιτρέπει στους κατόχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων να πληρώνουν ασφάλιστρα με βάση την πραγματική χρήση ή συμπεριφορά τους και όχι με τα παραδοσιακά σταθερά ασφάλιστρα. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για οδηγούς χαμηλών χιλιομέτρων, νεότερους οδηγούς ή άτομα που επιδιώκουν να εξοικονομήσουν κόστος ασφάλισης επιδεικνύοντας ασφαλέστερες συνήθειες οδήγησης.

Οι ασφαλιστές αξιοποιούν τεχνικές ανάλυσης δεδομένων και προγνωστικών μοντέλων για να αξιολογήσουν τον κίνδυνο με μεγαλύτερη ακρίβεια και να προσαρμόσουν την τιμολόγηση με βάση τους μεμονωμένους παράγοντες κινδύνου. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει παράγοντες όπως η οδηγική συμπεριφορά (ασφάλιση που βασίζεται στην τηλεματική), οι μετρήσεις υγείας (φορητές συσκευές), οι επιλογές του τρόπου ζωής και το ιστορικό απαιτήσεων στο παρελθόν. Με τις πολιτικές τιμολόγησης με μεγαλύτερη ακρίβεια, οι ασφαλιστές μπορούν να προσφέρουν ανταγωνιστικές τιμές σε άτομα χαμηλότερου κινδύνου, ενώ μετριάζουν τις ζημίες από πελάτες υψηλότερου κινδύνου.

Οι ασφαλιστές προσφέρουν εξατομικευμένες εκπτώσεις και κίνητρα για να ενθαρρύνουν επιθυμητές συμπεριφορές και να ανταμείβουν τους πιστούς πελάτες. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει εκπτώσεις για τη διατήρηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής (π.χ. τακτική άσκηση, μη κάπνισμα), συμμετοχή σε προγράμματα ευεξίας, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας σπιτιού ή ομαδοποίηση πολλαπλών συμβολαίων με τον ίδιο ασφαλιστή. Αυτά τα κίνητρα βοηθούν τους ασφαλιστές να προσελκύουν και να διατηρούν πελάτες, ενώ προάγουν τον μετριασμό του κινδύνου και την πρόληψη ζημιών.

Οι ασφαλιστές παρέχουν ψηφιακά εργαλεία και επιλογές αυτοεξυπηρέτησης που επιτρέπουν στους πελάτες να διαχειρίζονται τα συμβόλαια τους, να παρακολουθούν τη χρήση τους και να έχουν εύκολη πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες. Αυτό περιλαμβάνει εφαρμογές για κινητά, διαδικτυακές πύλες και εικονικούς βοηθούς που προσφέρουν εξατομικευμένες προτάσεις, υπενθυμίσεις και υποστήριξη με βάση τις ατομικές προτιμήσεις και συμπεριφορές.

Οι ασφαλιστές αξιοποιούν εξατομικευμένες στρατηγικές επικοινωνίας για να αλληλοεπιδρούν με τους πελάτες πιο αποτελεσματικά και να οικοδομούν ισχυρότερες σχέσεις. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει στοχευμένες καμπάνιες μάρκετινγκ, εξατομικευμένα ενημερωτικά δελτία και προληπτική προσέγγιση με βάση συγκεκριμένα γεγονότα ζωής ή ορόσημα πολιτικής. Κατανοώντας τις προτιμήσεις και τις ανάγκες των πελατών, οι ασφαλιστές μπορούν να παρέχουν σχετικές και έγκαιρες πληροφορίες που βελτιώνουν τη συνολική εμπειρία του πελάτη.

Ως απάντηση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών και στη δυναμική της αγοράς, οι ασφαλιστές προσφέρουν ευέλικτα και προσαρμόσιμα ασφαλιστικά προϊόντα που μπορούν να προσαρμοστούν ή να τροποποιηθούν με την πάροδο του χρόνου. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει επιλογές για τους ασφαλισμένους να αλλάξουν τα επίπεδα κάλυψης, να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν καλύψεις ή να ενημερώσουν εύκολα τα στοιχεία του συμβολαίου τους καθώς αλλάζουν οι περιστάσεις τους. Η παροχή ευελιξίας επιτρέπει στους ασφαλιστές να ανταποκρίνονται καλύτερα στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών τους και να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητα στην αγορά.

Συνολικά, η τάση για εξατομίκευση στα ασφαλιστικά προϊόντα αντανακλά μια στροφή προς την πελατοκεντρικότητα και την αναγνώριση των διαφορετικών αναγκών και προτιμήσεων των μεμονωμένων αντισυμβαλλομένων. Προσφέροντας προσαρμοσμένες επιλογές κάλυψης, εξατομικευμένες τιμές και βελτιωμένες ψηφιακές εμπειρίες, οι ασφαλιστές μπορούν να διαφοροποιηθούν στην αγορά και να προσφέρουν μεγαλύτερη αξία στους πελάτες τους.

Παράγοντες Αειφορίας / Βιωσιμότητας και ESG (Περιβαλλοντικοί, Κοινωνικοί και Διακυβέρνησης).

Η βιωσιμότητα της ασφάλισης και οι περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και διακυβέρνησης (ESG) παράγοντες γίνονται ολοένα και πιο σημαντικοί παράγοντες για τους ασφαλιστές στην Ευρώπη, καθώς αναγνωρίζουν τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής, των κοινωνικών ζητημάτων και των πρακτικών διακυβέρνησης στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, στη διαχείριση κινδύνου και στις επενδυτικές τους στρατηγικές.

Οι ασφαλιστές ενσωματώνουν ζητήματα για την κλιματική αλλαγή στις πρακτικές διαχείρισης κινδύνων τους για να αξιολογήσουν και να μετριάσουν τον αντίκτυπο των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα στα χαρτοφυλάκια αναδόχων τους. Αυτό περιλαμβάνει την ανάλυση της έκθεσης σε ακραία καιρικά φαινόμενα, την αξιολόγηση της ευπάθειας των ασφαλισμένων περιουσιακών στοιχείων στους κλιματικούς κινδύνους και την ενσωμάτωση μοντέλων κλιματικού κινδύνου στις διαδικασίες αναδοχής και τιμολόγησης.

Οι ασφαλιστές αναπτύσσουν πράσινα ασφαλιστικά προϊόντα που παρέχουν κάλυψη για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενεργειακά αποδοτικά κτίρια και βιώσιμες υποδομές. Αυτά τα προϊόντα συμβάλλουν στην προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας παρέχοντας κίνητρα για επενδύσεις σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα και διευκολύνοντας τη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη οικονομία.

Οι ασφαλιστές ενσωματώνουν κριτήρια ESG στις επενδυτικές τους αποφάσεις και στις στρατηγικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Αυτό περιλαμβάνει την εξέταση περιβαλλοντικών παραγόντων (όπως το αποτύπωμα άνθρακα και την αποδοτικότητα των πόρων), τους κοινωνικούς παράγοντες (όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις εργασιακές πρακτικές) και τους παράγοντες διακυβέρνησης (όπως η ποικιλομορφία των διοικητικών συμβουλίων και οι δομές εταιρικής διακυβέρνησης) κατά την αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών. Ενσωματώνοντας τις εκτιμήσεις ESG στην επενδυτική τους διαδικασία, οι ασφαλιστές επιδιώκουν να ευθυγραμμίσουν τα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια με τους στόχους βιωσιμότητας, ενώ διαχειρίζονται τους κινδύνους και παράγουν μακροπρόθεσμες οικονομικές αποδόσεις.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες ενισχύουν τις πρακτικές αποκάλυψης και αναφοράς ESG για να παρέχουν διαφάνεια στα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των αντισυμβαλλομένων, των επενδυτών, των ρυθμιστικών αρχών και του κοινού. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τα συμβόλαια, τις πρακτικές και τις μετρήσεις απόδοσης ESG σε ετήσιες αναφορές, αναφορές βιωσιμότητας και άλλα κανάλια επικοινωνίας. Επιδεικνύοντας τη δέσμευση τους στη βιωσιμότητα και τις αρχές ESG, οι ασφαλιστές μπορούν να ενισχύσουν τη φήμη τους, να προσελκύσουν κοινωνικά υπεύθυνους επενδυτές και να ανταποκριθούν στις ρυθμιστικές προσδοκίες για διαφάνεια και λογοδοσία.

Οι ασφαλιστές συνεργάζονται με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των πελατών, των εργαζομένων, των κοινοτήτων και των ομάδων υπεράσπισης, για να κατανοήσουν τις ανησυχίες και τις προτεραιότητές τους για την ESG και να ενσωματώσουν τα σχόλια των ενδιαφερομένων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, τη συμμετοχή σε πρωτοβουλίες του κλάδου και τη συνεργασία με εταίρους για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων βιωσιμότητας. Με τη συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους, οι ασφαλιστές μπορούν να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη, να ενισχύσουν τη συνεργασία και να εντοπίσουν ευκαιρίες για τη δημιουργία θετικού κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντίκτυπου.

Οι ασφαλιστές υπόκεινται σε εξελισσόμενες ρυθμιστικές απαιτήσεις που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα και τους παράγοντες ESG, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων γνωστοποίησης, των προτύπων αναφοράς και των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Ρυθμιστικές πρωτοβουλίες όπως ο κανονισμός της ΕΕ για τη γνωστοποίηση βιώσιμων οικονομικών (SFDR) και ο κανονισμός ταξινόμησης της ΕΕ οδηγούν σε μεγαλύτερη διαφάνεια και συνέπεια στις αναφορές ESG και προωθούν τη βιώσιμη χρηματοδότηση σε ολόκληρο τον ασφαλιστικό τομέα.

Συνολικά, οι παράγοντες βιωσιμότητας και ESG διαμορφώνουν ολοένα και περισσότερο τις στρατηγικές προτεραιότητες, τις πρακτικές διαχείρισης κινδύνου και τις επενδυτικές στρατηγικές των ασφαλιστών στην Ευρώπη, οδηγώντας στην υιοθέτηση βιώσιμων ασφαλιστικών προϊόντων, την ενσωμάτωση ESG στις επενδύσεις και την ενισχυμένη γνωστοποίηση και δέσμευση ESG με τους ενδιαφερόμενους. Υιοθετώντας τις αρχές της βιωσιμότητας και της ESG, οι ασφαλιστές μπορούν να συμβάλουν σε ένα πιο ανθεκτικό, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμο μέλλον, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις εξελισσόμενες ανάγκες και προσδοκίες των ενδιαφερομένων τους.

Κυβερνοασφάλιση

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο γίνεται ολοένα και πιο σημαντική στην Ευρώπη, καθώς οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν την αυξανόμενη απειλή κυβερνοεπιθέσεων και παραβιάσεων δεδομένων.

Με τον πολλαπλασιασμό των απειλών στον κυβερνοχώρο και την αυξανόμενη εξάρτηση από τις ψηφιακές τεχνολογίες, υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση για ασφάλιση στον κυβερνοχώρο σε διάφορους κλάδους στην Ευρώπη. Οι επιχειρήσεις όλων των μεγεθών αναζητούν προστασία από οικονομικές απώλειες και υποχρεώσεις που προκύπτουν από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, παραβιάσεις δεδομένων και άλλα συμβάντα στον κυβερνοχώρο.

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια στον κυβερνοχώρο εξελίσσονται για να προσφέρουν ευρύτερη κάλυψη και πιο ολοκληρωμένη προστασία από ένα ευρύ φάσμα κινδύνων στον κυβερνοχώρο. Εκτός από την κάλυψη δαπανών που σχετίζονται με παραβιάσεις δεδομένων και εκβιασμό στον κυβερνοχώρο, οι πολιτικές μπορεί να περιλαμβάνουν κάλυψη για διακοπές λειτουργίας, ευθύνη για την ασφάλεια δικτύου, ρυθμιστικά πρόστιμα και κυρώσεις και απώλειες που σχετίζονται με το έγκλημα στον κυβερνοχώρο.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν πιο προσαρμοσμένες λύσεις ασφάλισης στον κυβερνοχώρο για να καλύψουν τις μοναδικές ανάγκες και τα προφίλ κινδύνου διαφορετικών βιομηχανιών και επιχειρήσεων. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη εξειδικευμένων συμβολαίων για τομείς όπως η περίθαλψη της υγείας, τα οικονομικά, το λιανικό εμπόριο και η κατασκευή, καθώς και προσαρμόσιμες επιλογές κάλυψης που επιτρέπουν στους αντισυμβαλλόμενους να επιλέγουν συγκεκριμένα όρια, εκπτώσεις και εγκρίσεις με βάση την ανοχή κινδύνου και τους περιορισμούς του προϋπολογισμού τους.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες ενισχύουν τις διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνου και αναδοχής για την καλύτερη αξιολόγηση των κινδύνων στον κυβερνοχώρο και τον καθορισμό των κατάλληλων όρων τιμολόγησης και κάλυψης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη μόχλευση αναλύσεων δεδομένων, πληροφοριών απειλών και αξιολογήσεων κυβερνοασφάλειας για την αξιολόγηση της στάσης των πιθανών αντισυμβαλλομένων στον κυβερνοχώρο και τον εντοπισμό τρωτών σημείων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την έκθεσή τους στον κίνδυνο.

Οι ασφαλιστές συνάπτουν συνεργασίες και συνεργασίες με εταιρείες κυβερνοασφάλειας, συμβούλους διαχείρισης κινδύνου και άλλους ενδιαφερόμενους για να βελτιώσουν τις προσφορές τους στον κυβερνοχώρο και να παρέχουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στους αντισυμβαλλομένους. Αυτό περιλαμβάνει την προσφορά εργαλείων και πόρων μετριασμού του κινδύνου, προγράμματα εκπαίδευσης και εκπαίδευσης στον κυβερνοχώρο και υπηρεσίες αντιμετώπισης συμβάντων για να βοηθήσουν τους αντισυμβαλλομένους να αποτρέψουν, να εντοπίσουν και να ανταποκριθούν σε απειλές στον κυβερνοχώρο πιο αποτελεσματικά.

Ρυθμιστικές απαιτήσεις, όπως ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ (GDPR) και η Οδηγία για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (NIS), οδηγούν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και της υιοθέτησης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο μεταξύ των επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Οι ασφαλιστές ευθυγραμμίζουν τα προϊόντα ασφάλισης στον κυβερνοχώρο με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις και παρέχουν κάλυψη για πρόστιμα, κυρώσεις και άλλα κόστη που σχετίζονται με τη συμμόρφωση που σχετίζονται με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Οι ασφαλιστές τονίζουν τη σημασία της διαχείρισης του κινδύνου στον κυβερνοχώρο και των μέτρων μετριασμού του κινδύνου ως μέρος των προσφορών τους στον κυβερνοχώρο. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή στους αντισυμβαλλομένους πρόσβασης σε βέλτιστες πρακτικές κυβερνοασφάλειας, εργαλεία αξιολόγησης κινδύνου και πόρους σχεδιασμού αντιμετώπισης συμβάντων, για να τους βοηθήσουμε να ενισχύσουν την άμυνα τους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα και τον αντίκτυπο των συμβάντων στον κυβερνοχώρο.

Η αγορά ασφάλισης στον κυβερνοχώρο στην Ευρώπη γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη και αυξανόμενο ανταγωνισμό καθώς οι ασφαλιστές διεκδικούν μερίδιο αγοράς και επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα ασφάλισης στον κυβερνοχώρο. Αυτό το δυναμικό περιβάλλον αγοράς οδηγεί στην καινοτομία και την ανάπτυξη προϊόντων, οδηγώντας σε νέες επιλογές κάλυψης, μοντέλα τιμολόγησης και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για τους ασφαλισμένους.

Συνολικά, η ασφάλιση στον κυβερνοχώρο εξακολουθεί να αποτελεί κρίσιμο στοιχείο των στρατηγικών διαχείρισης κινδύνων των επιχειρήσεων στην Ευρώπη, παρέχοντας λύσεις οικονομικής προστασίας και μεταφοράς κινδύνων για τον μετριασμό των επιπτώσεων των απειλών στον κυβερνοχώρο και των παραβιάσεων δεδομένων. Καθώς οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο εξελίσσονται και οι προκλήσεις στον κυβερνοχώρο εξακολουθούν να υφίστανται, οι ασφαλιστές θα συνεχίσουν να προσαρμόζουν τις προσφορές τους στον κυβερνοχώρο για να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και προσδοκίες των αντισυμβαλλομένων στο δυναμικό τοπίο της κυβερνοασφάλειας.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»