Σάββατο, 20 Απριλίου 2024

Οι ευρωπαίοι ασφαλιστές ζητούν διευκρινίσεις και περιορισμούς στον ορισμό του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης

Δημοσίευση: 07/09/2021

Η Insurance Europe δημοσίευσε σήμερα την απάντησή της στη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις προτάσεις για την νομοθεσία περί της τεχνητής νοημοσύνης (AI). 

Η Insurance Europe χαιρέτισε τον γενικό στόχο της Επιτροπής, η οποία επιχειρεί να δημιουργήσει ένα αναλογικό και βασισμένο στις αρχές οριζόντιο πλαίσιο απαιτήσεων, χωρίς να περιορίζει ή να εμποδίζει αδικαιολόγητα την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία. 

Ωστόσο, η εισαγωγή εναρμονισμένων κανόνων για την τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί έναν πολύ σαφή και ακριβή ορισμό ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης. Η Επιτροπή βασίζει τον ορισμό της στον ορισμό του ΟΟΣΑ για ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο ορίζεται ως «ένα σύστημα που βασίζεται σε μηχανές και μπορεί, για μια δεδομένη ομάδα ανθρώπινων στόχων, να κάνει προβλέψεις, συστάσεις ή αποφάσεις που επηρεάζουν πραγματικά ή εικονικά περιβάλλοντα”. Ενώ προς το παρόν δεν υπάρχει καθολικά συμφωνημένος ορισμός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης, οι ασφαλιστές πιστεύουν ότι ο ορισμός του ΟΟΣΑ είναι η κατάλληλη βάση για οποιαδήποτε ευρωπαϊκή προσέγγιση, ιδίως λόγω της εγγενώς παγκόσμιας φύσης των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και της ανάγκης διασφάλισης συνέπειας σε διεθνές επίπεδο.

Ο ορισμός ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης, όπως προτείνεται επί του παρόντος στο άρθρο 3 του σχεδίου κανονισμού, ωστόσο, διευρύνει σημαντικά τον ορισμό του ΟΟΣΑ συμπεριλαμβάνοντας επίσης λογισμικό στο πεδίο εφαρμογής του. Αυτό θα οδηγήσει στη ένταξη τεχνικών και προσεγγίσεων στο πεδίο εφαρμογής των συστημάτων, τα οποία δεν πρέπει να θεωρούνται ως τεχνητή νοημοσύνη και γενικά θα δημιουργήσει σύγχυση και έλλειψη ασφάλειας δικαίου.

Ο ευρύς ορισμός του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης στο σχέδιο κανονισμού θα πρέπει συνεπώς να περιοριστεί ώστε να ευθυγραμμιστεί πλήρως με τον ΟΟΣΑ και να αποφευχθεί ο κίνδυνος ασυνεπών και αποκλίνων ταξινομήσεων των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. 

Η Insurance Europe τόνισε επίσης τη σημασία της διασφάλισης της συνέπειας με τους ορισμούς που χρησιμοποιούνται σε τυχόν υπάρχοντα ή επερχόμενα ευρωπαϊκά νομοθετικά κείμενα που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένου ιδίως του επικείμενου πλαισίου ευθύνης για την τεχνητή νοημοσύνη.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»