Σάββατο, 20 Απριλίου 2024

Οι ευρωπαίοι ασφαλιστές καλωσορίζουν τις προτάσεις της ΕΚ για το Data Act επισημαίνοντας την ανάγκη για ισότιμους όρους στην πρόσβαση δεδομένων

Δημοσίευση: 02/07/2021
Οι ευρωπαίοι ασφαλιστές καλωσορίζουν τις προτάσεις της ΕΚ για το Data Act επισημαίνοντας την ανάγκη για ισότιμους όρους στην πρόσβαση δεδομένων Η αξιοποίηση των big data στην υπηρεσία του ασφαλιστικού κλάδου

Η Insurance Europe χαιρετίζει τον γενικό στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δημιουργήσει μια ενιαία αγορά για δεδομένα, στην οποία δεδομένα από δημόσιους φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια και δικαιοσύνη για το κοινό καλό.

Για τους ασφαλιστές, η μεγαλύτερη διαθεσιμότητα δεδομένων θα μπορούσε να οδηγήσει σε βελτιωμένη παρακολούθηση και αξιολόγηση κινδύνων, σε μια καλύτερη εμπειρία αναφορικά με τους πελάτες και σε αυξημένη ανίχνευση απάτης. Όσο περισσότερα δεδομένα είναι διαθέσιμα για το κοινό καλό, το καλύτερες θα είναι οι ψηφιακές λύσεις και τα αναλυτικά μοντέλα.

Τα άτομα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό, τι είναι δυνατόν σήμερα. Θα πρέπει, για παράδειγμα, να υπάρχουν πρακτικές λύσεις που θα επιτρέπουν στα άτομα να ασκούν έλεγχο τα δικά τους δεδομένα, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ασφάλεια ευαίσθητων δεδομένων. Για παράδειγμα, άτομα θα πρέπει να μπορεί να παρέχει σε τρίτους πρόσβαση στα δεδομένα τους: για παράδειγμα, εάν ένας πελάτης αποφασίσει ότι μια ασφάλιση επιχείρηση μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα οδήγησης, ο κατασκευαστής του οχήματος πρέπει να παρέχει πρόσβαση με λογικούς όρους.

Ο ασφαλιστικός κλάδος υποστηρίζει επίσης τη συνολική προσέγγιση που καθορίζει η Επιτροπή στη στρατηγική της για τα δεδομένα, η οποία αναγνωρίζει ότι η τομεακή νομοθεσία σχετικά με την κοινή χρήση δεδομένων θα πρέπει να θεσπιστεί μόνο όταν υπάρχουν αδυναμίες της αγοράς. Ο επερχόμενος νόμος για τα δεδομένα θα πρέπει επομένως να ενισχύσει τις συνθήκες-πλαίσιο για τα δεδομένα συνεργασία και συνεργασίες.

Η οικονομία δεδομένων μπορεί να είναι επιτυχής μόνο εάν οι διάφοροι εμπλεκόμενοι παίκτες διαθέτουν κατάλληλα μέσα στη διάθεσή τους για κοινή χρήση και ανταλλαγή δεδομένων. Διαφορετικά, σημαντικά δεδομένα θα παραμείνουν απρόσιτα, παρά το γεγονός ότι έχουν τη δυνατότητα αποκαλύψτε πολύτιμες νέες πληροφορίες εάν επαναχρησιμοποιηθούν και ανασυνδυαστούν. Ταυτόχρονα, άτομα και εταιρείες θα πρέπει να έχουν την επιλογή να διαθέσουν τα δεδομένα τους σε άλλους.

Θα είναι επίσης σημαντικό να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για τον τρόπο ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ εταιρειών από τεχνικό άποψη, για να διασφαλιστεί η κατάλληλη ανωνυμοποίηση δεδομένων για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Αυτό θα βοηθούσε περαιτέρω να ενθαρρύνει την έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και τη δημιουργία ανώνυμων πηγών δεδομένων.

Η Insurance Europe χαιρετίζει επίσης τον στόχο της Επιτροπής να δημιουργήσει πιο ανταγωνιστικές αγορές για το cloud υπηρεσίες πληροφορικής. Οι ασφαλιστές ανέφεραν δυσκολίες σχετικά με τη συγκέντρωση παρόχων υπηρεσιών cloud, με αποτέλεσμα υψηλά επίπεδα ισχύος στην αγορά και ανισορροπία στη διαπραγματευτική ισχύ μεταξύ των μερών.

Αυτό γίνεται μια ιδιαίτερη πρόκληση στην περίπτωση των ΜΜΕ. Η συγκέντρωση της ισχύος στην αγορά μεταξύ μερικών μεγάλων Οι πάροχοι cloud συμβάλλουν επίσης στην περιορισμένη δυνατότητα εναλλαγής παρόχων και τυπικών όρων και προϋποθέσεων που προσφέρονται σε βάση «take-it-or-leave-it».

Διαβάστε αναλυτικά την απάντηση της Insurance Europe εδώ

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»