Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

Ο ΣΕΜΑ ζητά από την κυβέρνηση την εφαρμογή του νόμου περί υποχρεωτικής ασφάλισης συγκεκριμένων επαγγελματιών

Την υποχρεωτική ασφάλιση της επαγγελματικής ευθύνης, επαγγελματιών που παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες, ζητεί ο ΣΕΜΑ, με επιστολή που απέστειλε στους υπουργούς  Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, τονίζοντας ότι ανάλογη υποχρέωση προβλέπεται από το άρθρο 24, παρ. 5, του ν. 3844/2010, που ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/123 στην ελληνική νομοθεσία.

Ειδικότερα, το σχετικό άρθρο αναφέρει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών, οι υπηρεσίες των οποίων ενέχουν άμεσο και συγκεκριμένο κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια του αποδέκτη ή τρίτου ή τη χρηματοοικονομική ασφάλεια του αποδέκτη, θα πρέπει να συνάπτουν ανάλογη με τη φύση και την έκταση του κινδύνου ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης ή να την αντικαθιστούν με οποιαδήποτε άλλη ισοδύναμη ή ουσιαστικά συγκρίσιμη, ως προς τον σκοπό της, εγγύηση ή ανάλογη διευθέτηση.

Όπως επισημαίνει ο ΣΕΜΑ στην επιστολή του, την οποία υπογράφει το Μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου, κ. Τάσος Χατζηθεοδοσίου, πρόκειται για διάταξη η οποία, αν και έχουν παρέλθει 11 χρόνια από την ψήφιση του σχετικού νόμου, παραμένει ανενεργή λόγω μη έκδοσης της προβλεπόμενης Υπουργικής Απόφασης.

Προσθέτει, δε, ότι η μη έκδοση της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης προκαλεί εμπόδια στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών σε όλα τα κράτη, δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/123, με αποτέλεσμα οποιοσδήποτε Έλληνας επαγγελματίας που εντάσσεται στις κατηγορίες του Ν. 3844/2010 θελήσει να δραστηριοποιηθεί σε άλλο κράτος – μέλος, να αντιμετωπίζει δυσχέρειες καθόσον δεν θα διαθέτει ασφαλιστικό κάλυμμα.

Για την ελεύθερη διάθεση ανάλογων υπηρεσιών εντός της ΕΕ η οδηγία προβλέπει επίσης τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών – μελών, την εξασφάλιση της τήρησης των οριζόμενων σε αυτήν και την κατοχύρωση της ισότητας μεταξύ των επαγγελματιών τους οποίους αφορά. Το ηλεκτρονικό σύστημα (πλατφόρμα), που προβλέπεται και στο άρθρο 28 παρ. 9 του Ν.3844/2010, αποτελεί επίσης ενέργεια που πρέπει να πραγματοποιηθεί για την ουσιαστική εφαρμογή του νόμου, προσθέτει ο ΣΕΜΑ.

Θεωρεί, τέλος, ότι, η εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 3844/2010 θα αποτελέσει ένα κατ΄ ουσίαν αναπτυξιακού τύπου μέτρο, δεδομένου ότι:

–          Θα επιτρέψει την πλήρη προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στην κοινοτική, στο ζήτημα της ασφάλισης των ελεύθερων επαγγελματιών.

–          Θα συμβάλλει στη διεύρυνση των οικονομικών δραστηριοτήτων των ελεύθερων επαγγελματιών, αφού η ασφάλισή τους για τον κίνδυνο της επαγγελματικής ευθύνης θα τους επιτρέψει τη δυναμικότερη ανάπτυξή τους.

–          Θα βοηθήσει στον περιορισμό των ρίσκων που αναλαμβάνει κάθε επαγγελματίας ασκώντας τη δραστηριότητά του.

–          Θα προσδώσει νέα πεδία δράσης σε πολλές κατηγορίες επαγγελμάτων, επιτρέποντάς τους την επέκταση των εργασιών τους και εκτός συνόρων της χώρας.

–          Θα διευρύνει το πεδίο ανάπτυξης της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και εν γένει της ασφαλιστικής αγοράς.

–          Θα οδηγήσει στην τόνωση των φορολογικών εσόδων του δημοσίου, μέσω αύξησης των ασφαλιστικών εργασιών.

–          Θα βοηθήσει, ουσιαστικά, στην ανάκαμψη της οικονομίας, σε μια περίοδο όπως η τρέχουσα που η χώρα έχει ανάγκη κάθε δυνατής στήριξης με στόχο την επιστροφή της στην ανάπτυξη.

Σημειώνεται ότι ο ΣΕΜΑ έχει ζητήσει συναντήσεις από τους αρμόδιους υπουργούς και τα επιτελεία τους για να τους παρουσιάσει πώς μπορεί να συνδράμει στη διευθέτηση του θέματος.

Διαβάστε Ακόμα