Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024

Ο όμιλος Triglav Group έλαβε εκ νέου υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση “Α” από την S&P

Δημοσίευση: 03/07/2024
triglav

Η S&P Global Ratings επιβεβαίωσε τις αξιολογήσεις “Α” της χρηματοοικονομικής ισχύος και της πιστοληπτικής ικανότητας  με σταθερές μεσοπρόθεσμες προοπτικές του Ομίλου Triglav και κατ’ επέκταση της μητρικής εταιρείας Zavarovalnica Triglav και του μέλους του Ομίλου Pozavarovalnica Triglav Re. Όλα τα επιμέρους στοιχεία της φετινής αξιολόγησης βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι και η αξιολόγηση βασίζεται αποκλειστικά στην αξιολόγηση του μεμονωμένου πιστωτικού προφίλ του Ομίλου.

Ο επιχειρηματικός κίνδυνος του Ομίλου Triglav αξιολογήθηκε και πάλι ως ισχυρός και το προφίλ χρηματοοικονομικού κινδύνου ως πολύ ισχυρό από τον οίκο αξιολόγησης S&P. Η φετινή αξιολόγηση διενεργήθηκε από την S&P βάσει ενός επικαιροποιημένου μοντέλου κεφαλαίου, το οποίο περιλαμβάνει αναθεωρημένα κριτήρια για την ανάλυση της προσαρμοσμένης στον κίνδυνο κεφαλαιοποίησης των ασφαλιστών. Σύμφωνα με το νέο μοντέλο, η κεφαλαιοποίηση του Ομίλου παραμένει σε πολύ υψηλό επίπεδο και παρουσιάζει υψηλή υπέρβαση της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης ακόμη και σε ακραία σενάρια (επίπεδο εμπιστοσύνης 99,99%).

Οι σταθερές μεσοπρόθεσμες προοπτικές αντανακλούν τις προσδοκίες της S&P ότι ο Όμιλος Triglav θα διατηρήσει την υψηλή και ισχυρή κεφαλαιοποίησή του. Ο οίκος αναμένει επίσης ότι ο Όμιλος θα έχει καλές επιδόσεις φέτος, κάτι που πιστεύει ότι έχει ήδη επιβεβαιωθεί από τα φετινά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου.

https://www.triglav.eu/en/investors/actual/announcements/ad-hoc-information/doc-seonet-90280

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»