Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024

O Εκτελεστικός Κανονισμός της ΕΕ για την ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων

Δημοσίευση: 09/07/2024
EAEE: Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2023

Σε συνέχεια της με αριθμ. 24736/4.7.2024 εγκυκλίου, η ΕΑΕΕ ενημερώνει ότι στις 4 Ιουλίου 2024 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1855 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αντικείμενο τον καθορισμό υποδείγματος βεβαίωσης ιστορικού αξιώσεων στην ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων.

Ο Κανονισμός αυτός εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2009/103/ΕΚ σχετικά με την ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκίνητων οχημάτων και τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής (Motor Insurance Directive), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από την Οδηγία (ΕΕ) 2021/2118, η οποία ως γνωστόν πρόσφατα ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με τον ν.5113/2024 (ΦΕΚ Α ́96/21.6.2024).

Με το άρθρο 7 του ν. 5133/2024 αντικαθίσταται συνολικά το άρθρο 6γ του π.δ. 237/1986, το οποίο αναφέρεται στη βεβαίωση ιστορικού αξιώσεων που οφείλουν να παρέχουν στον λήπτη της ασφάλισης οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή τα όργανα εκκαθάρισης, εφόσον τους ζητηθεί.

Με τη νέα ρύθμιση του άρθρου 6γ του π.δ. 237/1986 προβλέπεται ρητά ότι η βεβαίωση ιστορικού αξιώσεων θα πρέπει να έχει τη μορφή και το περιεχόμενο που καθορίζεται με υπόδειγμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπλέον ορίζεται ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιοποιούν γενική επισκόπηση των πολιτικών που ακολουθούν, σε σχέση με τον τρόπο, με τον οποίο χρησιμοποιούν τις βεβαιώσεις ιστορικού αξιώσεων, κατά τον υπολογισμό των ασφαλίστρων.

Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1855 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το υπόδειγμα βεβαίωσης ιστορικού αξιώσεων και τις οδηγίες συμπλήρωσης επισυνάπτεται για την πληρέστερη ενημέρωσή σας στο τέλος της παρούσας.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού, το εν λόγω υπόδειγμα βεβαίωσης ιστορικού αξιώσεων θα πρέπει από τις 24 Ιουλίου 2025 να τηρείται από όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»