Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024

Μια νέα δυναμική συνεργασία για τη Designia Insurance Agents με την εταιρεία Dole Hellas Ltd

Δημοσίευση: 18/03/2022

Η Designia Insurance Agents προχώρησε σε μία νέα συνεργασία με τη Dole Hellas Ltd για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και εξειδικευμένου προγράμματος ασφάλισης πιστώσεων. Η Designia Insurance Agents υποστήριξε τη Dole Hellas Ltd σε όλα τα στάδια της διαδικασίας: από την κατανόηση των επιδιώξεών της και τη διερεύνηση εναλλακτικών προτάσεων, μέχρι και την οριστικοποίηση και επιλογή της πιο συμφέρουσας λύσης από την αγορά.

Η Dole Hellas Ltd, αναγνωρίζοντας την Ασφάλιση Πιστώσεων ως αναπόσπαστο τμήμα του διεθνούς εμπορίου, εμπιστεύτηκε τη Designia Insurance Agents για να σκιαγραφήσει τις ανάγκες και τις προτεραιότητές της, να σχεδιάσει την πιο ολοκληρωμένη και συμφέρουσα λύση και να εντοπίσει τις ανταγωνιστικότερες προτάσεις από το σύνολο του κλάδου. Η Dole Hellas Ltd, με το πρόγραμμα Ασφάλισης Πιστώσεων, μπορεί να απαντήσει αποτελεσματικά στις σύγχρονες προκλήσεις που προκύπτουν μέσα από την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη των πωλήσεών της, σε μία εποχή που δεν υπάρχουν περιθώρια για απώλειες. Η Designia Insurance Agents, διαθέτοντας πολυετή εμπειρία και μία ομάδα με εξαιρετική τεχνογνωσία, ανταποκρίθηκε άμεσα και αξιόπιστα στα ζητούμενα της Dole Hellas Ltd. Σε ένα έντονα ανταγωνιστικό ασφαλιστικό περιβάλλον, η Designia Insurance Agents διαθέτει την ικανότητα να διακρίνει τις καλύτερες ασφαλιστικές λύσεις και να διαμορφώνει προτάσεις που είναι συμφέρουσες, αλλά και στα μέτρα των πελατών της.

Αυτή η συνεργασία με τη Dole Hellas Ltd επιβεβαιώνει τη διαρκή προσπάθεια της Designia Insurance Agents να διαμορφώνει ουσιαστικές και ευέλικτες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών της. Καθώς δραστηριοποιείται σε ένα απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον, διαθέτει την εμπειρία και την τεχνογνωσία να υποστηρίξει τις εταιρείες που αναζητούν τις κατάλληλες ασφαλιστικές λύσεις που θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση της βιώσιμης αναπτυξιακής πορείας τους.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»