Κυριακή, 21 Απριλίου 2024

Mαρία Φράγκου (MINETTA): Η νοοτροπία του Έλληνα πολίτη θα αλλάξει με σωστή πληροφόρηση και ανάλυση των αναγκών και των όρων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων

Δημοσίευση: 18/06/2021

Η κα Μαρία Φράγκου, Προϊσταμένη Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Πυρός και Λοιπών Γενικών Κλάδων της ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστικής, μιλά αποκλειστικά στο insuranceforum.gr για την ασφαλιστική συνείδηση του Έλληνα πολίτη και για το ρόλο του κράτους στη διαμόρφωσή της, επισημαίνοντας παράλληλα την αξία της πρόληψης και της προστασίας των περιουσιών μας. Επιπλέον, μας παρουσιάζει τα προγράμματα ασφάλισης περιουσίας της ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστικής, αποκαλύπτοντας μας τα ιδιαίτερα προνόμια που απολαμβάνουν οι ασφαλιζόμενοι της εταιρείας.

Κυρία Φράγκου, πόσο σημαντική είναι η πρόληψη των ενδεχόμενων κινδύνων και ζημιών για τις κατοικίες και τις επιχειρήσεις;

Είναι γεγονός ότι δασικές πυρκαγιές εκδηλώνονται στη χώρα μας και θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται, όπως σε όλες τις μεσογειακές χώρες, είτε από φυσικά αίτια, όπως κεραυνοί κ.λπ., είτε από ανθρωπογενή αίτια απροσεξίας ή δόλου.

Εκεί που πρέπει να εστιάσουμε, είναι στη μέριμνα για τη μείωση της εκδήλωσής τους στη χώρα μας και στο να μην υπάρξουν καταστροφές.

Είναι υψίστης σημασίας, λοιπόν, η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και ορίζεται από ένα  σύνολο ενεργειών που γίνονται πριν την έναρξη μιας πυρκαγιάς, με σκοπό τη μείωση ή εξάλειψη της πιθανότητας εκδήλωσης της και τη μείωση της εξάπλωσης κάθε εκδηλούμενης πυρκαγιάς, τη μείωση των καταστροφών σε περίπτωση πυρκαγιάς και την ύπαρξη ενός μηχανισμού που να εντοπίζει άμεσα κάθε νέα πυρκαγιά, ώστε να αποσταλούν χωρίς καθυστέρηση οι απαιτούμενες δυνάμεις για την άμεση καταστολή της.

Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, η κατάλληλη διαχείριση του δάσους και οι συχνές περιπολίες σε αυτό, ο εντοπισμός των πυρκαγιών από το έδαφος ή τον αέρα, τα τεχνικά και νομοθετικά μέτρα, ο αντιπυρικός σχεδιασμός, τα προκατασταλτικά έργα (δρόμοι, δεξαμενές, ελικοδρόμια κ.ά) και η ετοιμότητα, αποτελούν σημαντικά μέτρα πρόληψης έναντι των ενδεχόμενων κινδύνων και ζημιών σε κατοικίες, επιχειρήσεις και ανθρώπινες ζωές.

Κάθε πολίτης μπορεί να συνεισφέρει πολύ σημαντικό έργο στην πρόληψη των πυρκαγιών.

Με ποιους τρόπους;

  • προετοιμασία της κατοικίας του που βρίσκεται σε επαφή με το δάσος, καθαρισμός του οικοπέδου από ξερή βλάστηση και εύφλεκτα απορρίμματα,
  • αναφορά των εκδηλούμενων πυρκαγιών στο 199,
  • συμβολή στην ευαισθητοποίηση των συμπολιτών,
  • αποτροπή πυρκαγιών από αμέλεια και αναφορά επικίνδυνων ή ύποπτων δραστηριοτήτων που πέφτουν στην αντίληψή του,
  • παροχή πληροφοριών στους αρμόδιους, κατά τη διερεύνηση των αιτίων των πυρκαγιών

Προϋπόθεση είναι να κατανοήσουμε τη σημασία της, κάτι που θα δημιουργήσει και το απαραίτητο κίνητρο.

Mαρία Φράγκου (MINETTA): Η νοοτροπία του Έλληνα πολίτη θα αλλάξει με σωστή πληροφόρηση και ανάλυση των αναγκών και των όρων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων

Γνωρίστε τα προγράμματα ασφάλισης κύριας και εξοχικής κατοικίας ΜΙΝΕΤΤΑ Home Pack πατώντας εδώ

Παρά το γεγονός ότι η χώρα μας έχει δοκιμαστεί πολλάκις από σεισμούς και πυρκαγιές, αντιμετωπίζοντας το υψηλό κόστος της αποκατάστασης των ζημιών, ο μέσος πολίτης εξακολουθεί να διατηρεί ανασφάλιστη την περιουσία του. Πού αποδίδετε αυτήν του τη στάση;

Επικρατεί, ιδιαίτερα στη χώρα μας, μια δυσπιστία προς την ασφαλιστική αγορά, τόσο ως προς το ρόλο και τις προτεραιότητες των ασφαλιστικών εταιρειών και των διαμεσολαβητών, αλλά και ως προς τη δυνατότητα ικανοποιητικής κάλυψης μελλοντικών κινδύνων.

Λόγω ελλιπούς ή εσφαλμένης πληροφόρησης, κυρίως, οι Έλληνες δείχνουν ότι ακόμη δεν έχουν εξοικειωθεί με το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης.

Είναι πολύ σημαντικό, να γνωρίζει και να κατανοήσει κάποιος, ότι η ασφάλιση είναι η καλύτερη «επένδυση» που θα μπορούσε να κάνει. Σε προστατεύει από κινδύνους, σε στηρίζει έναντι οικονομικών απωλειών, αναλαμβάνει ευθύνες που τυχόν προκύψουν έναντι τρίτων. Και με ελάχιστο κόστος, σε σχέση με τον κίνδυνο που αναλαμβάνει. Ποιος θα μπορούσε να μας δώσει π.χ. 100.000€ αποζημίωση μετά από μία ζημιά στην κατοικία μας,  με ετήσιο κόστος ασφάλισης μικρότερο από 100€; Μόνο μία ασφαλιστική εταιρία… οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός ή ίδρυμα θα μας έδινε αυτό το ποσό «υπό προϋποθέσεις» και με υψηλή έντοκη και πολυετή αποπληρωμή.

Μπορεί να αλλάξει η νοοτροπία του Έλληνα Πολίτη προς το θεσμό της ασφάλισης. Με σωστή πληροφόρηση και ανάλυση των αναγκών του και των καλύψεων – όρων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, από όλους εμάς τους ανθρώπους της ασφαλιστικής αγοράς. Ήδη έχουν γίνει σημαντικά βήματα και θα συνεχίσουν να γίνονται.

Η ασφαλιστική συνείδηση προάγεται με το σχεδιασμό καινοτόμων ασφαλιστικών προϊόντων και με τις διαρκείς προσπάθειες εξυγίανσης του ανταγωνισμού. Η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να γίνει ακόμη πιο φιλική και πελατοκεντρική, εξαφανίζοντας συμπτώματα γραφειοκρατίας και καθυστερήσεων. Επίσης, νέες μορφές marketing θα βοηθούσαν προς αυτό τον σκοπό.

Στο διεθνή χώρο η ασφαλιστική συνείδηση για την κάλυψη ιδιωτικών ασφαλιστικών κινδύνων θεωρείται δεδομένη, γιατί και η ενημέρωση είναι πληρέστερη και οι κυρώσεις είναι άμεσες, οπότε δεν θα ήταν άσκοπο να δημοσιοποιηθούν και στην ελληνική κοινωνία παραδείγματα ξένων χωρών οι οποίες έχουν ήδη επιλέξει αποτελεσματικές πρακτικές καταπολέμησης των αιτίων που εμποδίζουν την ανάπτυξη ασφαλιστικής συνείδησης.

Mαρία Φράγκου (MINETTA): Η νοοτροπία του Έλληνα πολίτη θα αλλάξει με σωστή πληροφόρηση και ανάλυση των αναγκών και των όρων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων

Γνωρίστε το πρόγραμμα ασφάλισης κήπων της ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστικής πατώντας εδώ

Πώς κρίνετε το ρόλο και τις πολιτικές που εφαρμόζει το κράτος στο ζήτημα της αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές; Πώς μπορεί το κράτος να παροτρύνει τους καταναλωτές να ασφαλίσουν τις περιουσίες τους;

Οι καταναλωτές ενδέχεται να μην είναι διατεθειμένοι να ασφαλίζονται έναντι κινδύνων, φυσικών ή άλλων καταστροφών. Οι  άνθρωποι και οι επιχειρήσεις συχνά υποτιμούν τον πραγματικό κίνδυνο μιας καταστροφής για αυτούς και δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές συνέπειες.

Βασίζονται στην κρατική αρωγή, φέροντας ανισορροπία στην κατανομή σημαντικών κρατικών πόρων, επηρεάζοντας την οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη.

Τα προβλήματα αυτά θα μπορούσαν να ξεπεραστούν μέσω της υποχρεωτικής ασφάλισης έναντι καταστροφών. Αυτό οδηγεί σε υψηλή διείσδυση στην αγορά και σε μεγαλύτερο αριθμό ασφαλισμένων. Έτσι διευκολύνεται ο επιμερισμός του κινδύνου, ενώ περιορίζεται η εκ των υστέρων κρατική αρωγή.

Με τη συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, οι ασφαλιστές είναι δυνατόν να προσφέρουν τη τεχνογνωσία και τα εργαλεία τους για την αξιολόγηση των κινδύνων, την πώληση ασφαλιστηρίων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, την παροχή συμβουλών στις κυβερνήσεις κατά τη λήψη των επενδυτικών τους αποφάσεων. Η κυβέρνηση περιορίζει την έκθεσή της και οι ασφαλιστές αναλαμβάνουν κινδύνους σε επίπεδο που είναι εντός των δυνατοτήτων τους.

Mαρία Φράγκου (MINETTA): Η νοοτροπία του Έλληνα πολίτη θα αλλάξει με σωστή πληροφόρηση και ανάλυση των αναγκών και των όρων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων

Ποια είναι τα πιο γνωστά προγράμματα της ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστικής και σε ποια σημεία θεωρείτε ότι υπερέχουν έναντι των ανταγωνιστικών πακέτων ασφάλισης;

Τα Προγράμματα ασφάλισης της ΜΙΝΕΤΤΑ στον Κλάδο Περιουσίας, είναι πλούσια σε ότι αφορά το πλήθος τους. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι μόλις προ ημερών διαθέσαμε το νέο πρόγραμμα HOME Pack βραχυχρόνιας μίσθωσης για την ασφάλιση Κατοικιών τύπου bnb. Αντίστοιχα πλούσια είναι τα προγράμματά μας και σε ότι αφορά τις καλύψεις τους, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σήμερα.

Για παράδειγμα η ΜΙΝΕΤΤΑ συμπεριλαμβάνει στην  κάλυψη πυρκαγιάς και τη δασική πυρκαγιά, χωρίς να χρειάζεται η επιλογή επιπλέον προαιρετικής κάλυψης από τον ασφαλισμένο. 

Η Εταιρεία προσφέρει κυρίως προγράμματα παραμετρικής τιμολόγησης, για μια περισσότερη δίκαιη και σωστή εκτίμηση των κινδύνων.

Σημαντικοί παράγοντες αξιολόγησης είναι το έτος και τα υλικά κατασκευής της οικοδομής, η θέση που λαμβάνει ο προς ασφάλιση κίνδυνος στο κτίριο, η χρήση, η ασφάλιση με απαλλαγές ή χωρίς απαλλαγές, καθώς επίσης και τα μέτρα προστασίας του κινδύνου ή/ και το ιστορικό ζημιών των τελευταίων ετών.

Αξιόλογη είναι η προσέγγισή μας, στην αύξηση του ανώτατου ορίου ευθύνης της εταιρίας μας προς τους ασφαλισμένους μας, καθώς όλες οι καλύψεις με υποόριο (πχ αστικές ευθύνες, αποκομιδή ερειπίων κτλ.), συμπεριλαμβάνονται στο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο και το προσαυξάνουν. Η τιμολόγηση, όμως, γίνεται μόνο στα ασφαλιζόμενα κεφάλαια οικοδομής και περιεχομένου. Στην πράξη δηλαδή η αποζημίωση σε περίπτωση ζημίας με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 100.000€ μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 167.000€!

Mαρία Φράγκου (MINETTA): Η νοοτροπία του Έλληνα πολίτη θα αλλάξει με σωστή πληροφόρηση και ανάλυση των αναγκών και των όρων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων

Γνωρίστε τα στεγαστικά προγράμματα ασφάλισης κύριας και εξοχικής κατοικίας της ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστικής πατώντας εδώ

Συστημικά, εφαρμόζονται συνδυαστικές εκπτώσεις, όπως με την ασφάλιση οχήματος όπου παρέχεται έκπτωση στην κατοικία ή με την ασφάλιση της κύριας κατοικίας όπου παρέχεται έκπτωση στην εξοχική κατοικία κτλ.

Πρόσφατα, στις άλλες σημαντικές καλύψεις και παροχές των προγραμμάτων μας,  προστέθηκε και η ασφάλιση εξόδων διαμόρφωσης γης, δεντροφυτεύσεων και φυτά κήπων.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρουμε ορισμένες από τις σημαντικές καλύψεις και παροχές, όπως είναι η ασφάλιση υπερβάλλουσας αξίας στεγαστικού δανείου, προστασία από υπασφάλιση, ασφάλιση σε αξία καινούριου, check up του ασφαλισμένου, κάρτα προνομίων ΜΙΝΕΤΤΑ, οικονομικές/χρηματικές απώλειες και ασφαλίσεις ευθύνης έναντι τρίτων, αναλογία κοινόχρηστων/κοινόκτητων χώρων, προσωπικό ατύχημα, ασφάλιση μεταφοράς αντικειμένων.

Επιπροσθέτως, αξίζει να αναφερθεί και η δημιουργία προγραμμάτων σταθερής τιμολόγησης, με ανταγωνιστικά ασφάλιστρα και καλύψεις,  σε κατοικίες αλλά και σε εμπορικούς κινδύνους όπως το πρόγραμμα φαρμακείων (στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης των φαρμακοποιών και λοιπών ειδικοτήτων του φαρμακείου,  η ασφάλιση πρωτότυπων συνταγών και η μεταφορά τους προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

Η online έκδοση προσφορών και ασφαλιστηρίων, που παρέχεται στους συνεργάτες μας, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο και βοήθημα στο έργο τους και στην άμεση ανταπόκριση και εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μας.

Αντίστοιχα, online έκδοση προσφορών και ασφαλιστηρίων, παρέχεται και στους Κλάδους Αστικής Ευθύνης και Σκαφών Αναψυχής.

Κλείνοντας, να εστιάσουμε στο ότι τα προτιμολογημένα προγράμματα ασφάλισης στοχεύουν στην αμεσότητα και συχνά παρέχουν καλύψεις τις οποίες ορισμένοι από τους  ασφαλισμένους πιστεύουν ότι δε θα χρειάζονταν. Σίγουρα, μπορεί να γίνει ασφάλιση συγκεκριμένων καλύψεων, σύμφωνα με τις ανάγκες του ασφαλισμένου στα «δικά του μέτρα» σύμφωνα με την δική του επιλογή και πάντα με τη βοήθεια του εξειδικευμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα ασφάλισης της ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας πατώντας εδώ

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»