Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2022

Κύπρος: Οι εταιρείες του Κλάδου Ζωής που κυριάρχησαν το πρώτο εννιάμηνο!

Παραμένοντας σε ανοδική πορεία ο Κλάδος Ζωής στην χώρα μας, κατέγραψε παραγωγή ασφαλίστρων άνω των 323 εκατομμυρίων ευρώ κατά τους πρώτους 9 μήνες του περασμένου χρόνου χωρίς να υπολογίζουμε τα ασφάλιστρα των εταιρειών του κλάδου που αφορούν συμβόλαια Υγείας & Ατυχημάτων. Με αύξηση της τάξης του 10.5% σε σχέση με το 2020 ο κλάδος όχι μόνο κατάφερε να αυξήσει την παραγωγή του αλλά και να απορροφήσει την μείωση που σημείωσε ο κλάδος Υγείας και Ατυχημάτων.

Σε επίπεδο εταιρειών τα πράγματα όσο αφορά την πρώτη πεντάδα παρέμειναν αναλλοίωτα ενώ εντυπωσιακό είναι ότι με εξαίρεση μόνο μία εταιρεία, όλες οι υπόλοιπες κατάφεραν να ενισχύσουν τα ασφάλιστρα τους σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Στην κορυφή του κλάδου παραμένει η εταιρεία Eurolife με παραγωγή ασφαλίστρων άνω των 92 εκατομμυρίων όσο αφορά τα συμβόλαια ζωής και σχεδόν 18 εκατομμύρια στον κλάδο Υγείας. Η εταιρεία κατέγραψε αύξηση παραγωγής 14,3% και κατέχει αυτή την στιγμή το 28,5% της αγοράς στον κλάδο ζωής.

Στην δεύτερη θέση συναντάμε την CNP Cyprialife με παραγωγή άνω των 77 εκατομμυρίων στον κλάδο ζωής και περισσότερα από 12 εκατομμύρια στον κλάδο Υγείας. Η CNP κατάφερε να ενισχύσει την παραγωγή της κατά 4,2% έχοντας τώρα μερίδιο αγοράς 24% (κλάδος ζωής).

Στην Τρίτη θέση επίσης σταθερά η εταιρεία Universal Life με ασφάλιστρα πέραν των 47 εκατομμυρίων στον κλάδο Ζωής και άνω των 30 εκατομμυρίων στον κλάδο Υγείας όπου κατέχει και την πρωτιά. Η εταιρεία είχε αύξηση ασφαλίστρων 18,5% στον κλάδο ζωής και κατέχει το 14,7% της αγοράς.

Στην τέταρτη και Πέμπτη θέση συναντάμε τις εταιρείες Metlife και Hellenic Life αντίστοιχα.

Η Metlife με παραγωγή στον κλάδο ζωής σχεδόν 23 εκατομμύρια και άνω των 17 στον κλάδο Υγείας ενώ η Hellenic Life πάνω από 20 εκατομμύρια στον κλάδο ζωής και μόλις 472 χιλιάδες στον κλάδο Υγείας.

Πιο κάτω μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα όλων των εταιρειών του κλάδου.

Πίνακας 1 – Εξαιρουμένων των ασφαλίστρων του κλάδου Υγείας & Ατυχημάτων

ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΑΣΦΆΛΙΣΤΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑΊΩΝ ΖΩΉΣ ΑΣΦΆΛΙΣΤΡΑ ΟΜΑΔΙΚΏΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΏΝ ΠΛΆΝΩΝ ΣΎΝΟΛΟ ΕΝΙΑΜΉΝΟΥ 2021 ΣΎΝΟΛΟ ΕΝΙΑΜΉΝΟΥ 2020 % ΑΛΛΑΓΉ ΜΕΡΊΔΙΟ ΑΓΟΡΆΣ ΕΝΙΑΜΉΝΟΥ 2021 ΜΕΡΊΔΙΟ ΑΓΟΡΆΣ ΕΝΙΑΜΉΝΟΥ 2020
EUROLIFE 90,093,265 1,986,271 92,079,536 80,524,600 14.3% 28.5% 27.5%
CNP CYPRIALIFE 77,060,336 442,567 77,502,903 74,359,129 4.2% 24.0% 25.4%
UNIVERSAL LIFE 44,806,075 2,769,159 47,575,234 40,149,774 18.5% 14.7% 13.7%
METLIFE 22,829,239 0 22,829,239 20,233,187 12.8% 7.1% 6.9%
HELLENIC 20,651,721 0 20,651,721 20,282,733 1.8% 6.4% 6.9%
PRIME 18,239,826 0 18,239,826 18,202,905 0.2% 5.6% 6.2%
ANCORIA 2,223,648 15,302,024 17,525,671 14,559,738 20.4% 5.4% 5.0%
ALTIUS 16,098,430 0 16,098,430 14,078,342 14.3% 5.0% 4.8%
ETHNIKI INSURANCE 10,589,267 0 10,589,267 9,835,179 7.7% 3.3% 3.4%
MINERVA 250,461 0 250,461 267,408 -6.3% 0.1% 0.1%
ALLIANZ 15,894 0 15,894 10,795 47.2% 0.0% 0.0%

Πίνακας 2 – Συμπεριλαμβάνομενων των ασφαλίστρων του κλάδου Υγείας & Ατυχημάτων

ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΑΣΦΆΛΙΣΤΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑΊΩΝ ΖΩΉΣ ΑΣΦΆΛΙΣΤΡΑ ΟΜΑΔΙΚΏΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΏΝ ΠΛΆΝΩΝ ΣΎΝΟΛΟ ΕΝΙΑΜΉΝΟΥ 2021 ΣΎΝΟΛΟ ΕΝΙΑΜΉΝΟΥ 2020 % ΑΛΛΑΓΉ ΜΕΡΊΔΙΟ ΑΓΟΡΆΣ ΕΝΙΑΜΉΝΟΥ 2021 ΜΕΡΊΔΙΟ ΑΓΟΡΆΣ ΕΝΙΑΜΉΝΟΥ 2020
EUROLIFE 107,983,100 1,986,271 109,969,372 99,882,562 10.1% 27.4% 26.2%
CNP CYPRIALIFE 89,744,990 442,567 90,187,557 88,065,353 2.4% 22.4% 23.1%
UNIVERSAL LIFE 75,225,145 2,769,159 77,994,304 76,167,798 2.4% 19.4% 20.0%
METLIFE 39,982,584 0 39,982,584 39,001,319 2.5% 9.9% 10.2%
HELLENIC 21,123,421 0 21,123,421 20,676,792 2.2% 5.3% 5.4%
PRIME 18,239,826 0 18,239,826 18,202,905 0.2% 4.5% 4.8%
ANCORIA 2,223,648 15,302,024 17,525,671 14,559,738 20.4% 4.4% 3.8%
ALTIUS 16,098,430 0 16,098,430 14,078,342 14.3% 4.0% 3.7%
ETHNIKI INSURANCE 10,589,267 0 10,589,267 9,835,179 7.7% 2.6% 2.6%
MINERVA 250,461 0 250,461 267,408 -6.3% 0.1% 0.1%
ALLIANZ 15,894 0 15,894 10,795 47.2% 0.0% 0.0%

Πηγή: www.cyprusinsurancenews.com

Διαβάστε Ακόμα