Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024

KPMG – 2023 Global Mining and Metals Outlook: Αισιοδοξία για την μείωση των εκπομπών του άνθρακα

Δημοσίευση: 26/07/2023
KPMG - 2023 Global Mining and Metals Outlook

Αισιοδοξία εκφράζεται στον κλάδο εξόρυξης και μετάλλων για ανάπτυξη και μείωση των εκπομπών άνθρακα σύμφωνα με την έκθεση “2023 Global Mining and Metals Outlook: Executive insights on decarbonization” της KPMG.

Στην πιο πρόσφατη έκδοση της έκθεσης της KPMG “2023 Global Mining and Metals Outlook: Executive insights on decarbonization” υπογραμμίζεται η εμπιστοσύνη των στελεχών του κλάδου στην ικανότητά τους να επιτύχουν τόσο τους στόχους ανάπτυξης όσο και απαλλαγής από τον άνθρακα.

Η έκθεση εξετάζει τα σχετικά πεδία ευκαιριών, με την τεχνολογία και την καινοτομία να ξεχωρίζουν. Ένα βασικό εύρημα είναι η ικανότητα του κλάδου να διατηρεί τις ισχυρές προοπτικές ανάπτυξής του ενώ ταυτόχρονα υιοθετεί τους στόχους ESG και κατακτά τους στόχους μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα.

«Ο παγκόσμιος τομέας μετάλλων προσπαθεί να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις του για την απαλλαγή από τον άνθρακα, ενώ επενδύει σημαντικά σε τεχνολογίες που θα θέσουν τις εταιρείες σε μια νέα περιβαλλοντική τροχιά – σίγουρα θα είναι δύσκολο, αλλά τα στελέχη θα ανταποκριθούν στο ύψος των περιστάσεων», αναφέρει ο Ugo Platania, Global Head of Metals, KPMG International.

«Η έκθεσή μας αναδεικνύει το γεγονός ότι τα στελέχη των εταιρειών μετάλλων και εξόρυξης επιδιώκουν να συμβιβάσουν τους φιλόδοξους στόχους ανάπτυξης με τους αυστηρούς στόχους μείωσης των εκπομπών άνθρακα, σχεδιάζοντας το μοντέλο λειτουργίας τους έτσι ώστε να ικανοποιούνται και οι δυο σκοποί. Η επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών άνθρακα έως το 2040 ή το 2050 μπορεί να φαντάζει ως μακρινό μέλλον, ωστόσο τώρα είναι η ώρα να ενσωματωθούν αυτές οι φιλοδοξίες στην επιχειρηματική στρατηγική».

«Η παγκόσμια βιομηχανία εξόρυξης γνωρίζει ότι χρειάζεται σκληρή δουλειά για την επίτευξη των στόχων μηδενικού άνθρακα – και αυτός ο χρόνος είναι ουσιαστικός», λέει ο Trevor Hart, Global Mining Leader της KPMG.

Παρακάτω κάποια από τα βασικά ευρήματα της έκθεσης:

  • Συνολικά, ο κλάδος μετάλλων και εξόρυξης εκφράζει αισιοδοξία ότι μπορεί να συμβιβάσει την ταχεία ανάπτυξη της παραγωγής με τους στόχους βιωσιμότητας. Η αναλογία των αισιόδοξων προς τους απαισιόδοξους είναι τέσσερις προς ένα. Υπάρχει όμως μια αξιοσημείωτη διαφορά με τους παραγωγούς των υλικών που είναι κρίσιμα για ένα μέλλον μηδενικού άνθρακα, στους οποίους περιλαμβάνονται οι προμηθευτές αλουμινίου, κοβαλτίου, χαλκού, γραφίτη, λιθίου, μαγγανίου και νικελίου. Οι περισσότεροι από αυτούς εκφράζουν επίσης αισιοδοξία ότι θα αναπτυχθούν γρήγορα με «πράσινο» τρόπο, η αναλογία όμως συγκλίνει περισσότερο: 64% προς 37%.
  • Είναι ζωτικής σημασίας για τις εταιρείες του κλάδου να ενσωματώσουν τους στόχους ESG και μηδενικού άνθρακα στη μακροπρόθεσμη στρατηγική τους, με 34% ωστόσο να αναφέρουν ότι η εταιρεία τους μόλις ξεκίνησε να το υλοποιεί. Επιπλέον, μόνο 28% των εταιρειών έχουν ολοκληρώσει το έργο της ενσωμάτωσης.
  • Η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών εκφράζει αισιοδοξία για τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας τους και του κλάδου συνολικά, σύμφωνα με την έρευνα. Ένας λόγος για τον οποίο τα στελέχη αισθάνονται σιγουριά για το μέλλον είναι ότι θεωρούν τα σχέδια απαλλαγής από τον άνθρακα ως πηγή κέρδους και όχι απλώς ως κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.
  • Η ταχεία πρόοδος που ήδη σημειώνουν οι εταιρείες εξόρυξης ως προς τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα τις ενθαρρύνει να επενδύσουν περισσότερα στις προσπάθειες απαλλαγής από τον άνθρακα. Η έρευνα δείχνει ότι η βελτίωση της αποδοτικότητας της κατανάλωσης ενέργειας αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εξόρυξης και της επεξεργασίας μετάλλων.
  • Τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι η υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητά τους για την αντιμετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων της εξόρυξης και της επεξεργασίας μετάλλων είναι η παροχή υγειονομικής περίθαλψης, αδειών μετ’ αποδοχών και συντάξεων στους εργαζόμενους. Η προσφορά μη μισθολογικών παροχών θεωρείται σημαντικός τρόπος προσέλκυσης και διατήρησης των εργαζομένων.

Ο Αλέξανδρος Βελδέκης, Partner, Audit, KPMG στην Ελλάδα, σημειώνει σχετικά με την έκθεση «Παραμένει ζωτικής σημασίας η συνεισφορά του κλάδου μετάλλων και εξόρυξης της παγκόσμιας οικονομίας στην επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας, «ενός Πράσινου Περιβάλλοντος».

Η διασφάλιση της επιτυχούς πορείας προς το «Καθαρό Μέλλον» βασίζεται πρωτίστως στη χάραξη στρατηγικής που θέτει διακριτούς «Καθαρούς» στόχους, στη δέσμευση των Διοικήσεων και των στελεχών των εταιριών του κλάδου προς τους στόχους αυτούς, στην ύπαρξη κατάλληλης δομής διακυβέρνησης που θα επιτρέπει την υλοποίηση των στόχων και τη δημιουργία δίαυλων επικοινωνίας που θα ενημερώνουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την πρόοδο που έχει συντελεστεί. Είναι αξιοσημείωτες οι προσπάθειες που έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση μέχρι σήμερα, σίγουρα όμως απαιτείται ακόμα μεγάλη προσπάθεια και θυσίες από όλο το ανθρώπινο δυναμικό των εταιριών του κλάδου».

KPMG - 2023 Global Mining and Metals Outlook: Αισιοδοξία για την μείωση των εκπομπών του άνθρακα

«Η επιδίωξη της απεξάρτησης από τον άνθρακα οδηγεί σε επαναχάραξη του χάρτη του κλάδου μετάλλων και εξόρυξης», σχολιάζει ο Ugo Platania. «Οι μεταλλοβιομηχανίες πρέπει να επανασχεδιάσουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα προς ένα νέο, παγκόσμιο περιβάλλον που αντανακλά το πραγματικό κόστος της μείωσης του άνθρακα».

«Ένας από τους λόγους για τους οποίους τα στελέχη εξόρυξης και μετάλλων εκφράζουν αισιοδοξία για το μέλλον είναι ότι θεωρούν τα σχέδια απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα ως ευκαιρία ανάπτυξης και όχι απλώς ως κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας», υπογραμμίζει ο Trevor Hart. «Η ευκαιρία συγκεκριμένα για τα επόμενα πέντε χρόνια είναι να μετασχηματίσουν το αποτύπωμα άνθρακα των δραστηριοτήτων τους μέσω επενδύσεων στην τεχνολογία, και σε αυτό θα παίξει ρόλο η καινοτομία».

Μπορείτε να βρείτε την έκθεση “2023 Global Mining and Metals Outlook: Executive insights on decarbonization” εδώ.

Σχετικά με την έκθεση

Στην έκθεση της KPMG International συμμετείχαν περισσότερα από 430 στελέχη του εξορυκτικού και μεταλλευτικού κλάδου από εταιρείες σε όλο τον κόσμο, τα οποία ερωτήθηκαν σχετικά με τις προσδοκίες τους για ένα μέλλον χωρίς άνθρακα.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»