Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

Ισχυρό και κερδοφόρο το Α’ Εξάμηνο του 2021 της «NP Ασφαλιστική»

NP Ασφαλιστική

Πολύ ικανοποιητικά κινήθηκαν τα μεγέθη της ‘’NP Ασφαλιστική’’ στο Α’ εξάμηνο 2021, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα αλλά και με το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς. Τα θεμελιώδη μεγέθη της Εταιρίας επιδεικνύουν σημαντική αντοχή απέναντι στην κρίση, συνέπεια στα καλά αποτελέσματα και αυξημένη παραγωγικότητα στις ασφαλιστικές εργασίες.  H ‘’NP Ασφαλιστική’’ διατήρησε στο Α’ εξάμηνο του έτους τους πολύ υψηλούς  Δείκτες Φερεγγυότητας της και ενίσχυσε σημαντικά τα ίδια κεφάλαια του οργανισμού.

Συνοπτικά τα κυριότερα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ εξάμηνο της ‘’NP Ασφαλιστική’’:

  • Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων αυξήθηκε κατά 7,6% σε σχέση με τον Ιούνιο 2020.
  • Ο Κλάδος Αυτοκινήτων είναι θετικός +4,5% και οι Λοιποί Κλάδοι (κυρίως οι Κλάδοι Περιουσίας, ΓΑΕ, Μεταφορών και τα Έργα) σημειώνουν σημαντική αύξηση +29,2%!!
  • Το Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ξεπέρασε τα 118,0 εκατ. Ευρώ.
  • Το Λειτουργικό Αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στα 6,8 εκατ. Ευρώ, με τα Κέρδη προ φόρων να υπερβαίνουν τα 5,7 εκατ. Ευρώ βάσει των
  • Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας ανήλθαν σε 78,9 εκατ. Ευρώ, αυξημένα κατά +7,6%.

Διαβάστε Ακόμα