Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

Ισχύει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο μου σε περίπτωση πολέμου;

Δημοσίευση: 25/02/2022
Ισχύει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο μου σε περίπτωση πολέμου;

Ο πόλεμος καθιστά έναν από τους ελάχιστους κινδύνους που δεν καλύπτει η ασφαλιστική βιομηχανία, αποτελώντας έναν απρόβλεπτο παράγοντα ικανό να παύσει την κάλυψη των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του βασικού νόμου 2496 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/16.5.1997) «Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις», σε περίπτωση που στη χώρα μας τεθεί επίσημα σε καθεστώς πολέμου οι καλύψεις των ασφαλιστηρίων συμβολαίων πρόκειται να παγώσουν.

Όπως αναφέρει το Άρθρο 13 “Εξαιρέσεις της κάλυψης”:

  1. Δεν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη στο μέτρο που η πραγματοποίηση του ασφαλιστικού κινδύνου προέρχεται από πολεμικά γεγονότα ή ενέργειες, εμφύλιο πόλεμο, στάση ή λαϊκές ταραχές.
  2. Στην ασφάλιση πραγμάτων δεν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη στο μέτρο που η πραγματοποίηση του ασφαλιστικού κινδύνου προέρχεται από φυσική απομείωση των πραγμάτων αυτών.
  3. Με το ασφαλιστήριο μπορεί να συμφωνηθεί η διεύρυνση των εξαιρέσεων κάλυψης, εφόσον υπαγορεύεται από δικαιολογημένες τεχνικές ανάγκες του ασφαλιστή.

 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η εν λόγω εξαίρεση συμπεριλαμβάνεται στο σύνολο των ασφαλιστηρίων συμβολαίων σε όλους τους κλάδους, στο πεδίο των «γενικών εξαιρέσεων», στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά η έννοια πολεμικά γεγονότα.

 

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»