Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024

Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης: Μεγαλώνουμε παραμένοντας προσηλωμένοι στις αξίες μας, με στόχο να συμβάλουμε στην οικοδόμηση ενός καλύτερου, ασφαλέστερου κόσμου για όλους

Δημοσίευση: 05/10/2022
Ιωάννης Βοτσαρίδης,
Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.

Τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας του έτους 2021 δημοσίευσε η INTERLIFE Ασφαλιστική, ο οποίος αποτυπώνει το όραμα και τις δράσεις της Εταιρείας στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και την ανταπόκρισή της στις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις της περασμένης χρονιάς.

Παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο η INTERLIFE Ασφαλιστική αλληλεπιδρά με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, το Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης, την Οικονομική της Θέση & Απόδοση Αξίας, την προσφορά της στην Αγορά, το Ανθρώπινο Δυναμικό, το Περιβάλλον και την Κοινωνία. Σύμφωνα με τον Απολογισμό, το 2021 η Εταιρεία παρήγαγε και διένειμε Κοινωνικό Προϊόν αξίας 27,42 εκατ. €, ποσό που αντιστοιχεί στο 38,66% της παραγωγής ασφαλίστρων του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Στον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας 2021, στο μήνυμά του προς τους Κοινωνικούς Εταίρους, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Μεγαλώνουμε παραμένοντας προσηλωμένοι στις αξίες μας με στόχο να συμβάλουμε στην οικοδόμηση ενός καλύτερου, ασφαλέστερου κόσμου για όλους. Η Εταιρική Υπευθυνότητα είναι το ποιοτικό χαρακτηριστικό που μας ωθεί να καινοτομούμε, να κατακτούμε τους στόχους μας και να αναπτυσσόμαστε».

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία, κατά το έτος αναφοράς του Απολογισμού, δεν υπόκειται στο νομοθετικό/κανονιστικό πλαίσιο περί Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ωστόσο, την έχει εντάξει στη λειτουργία της στο μέτρο και στο βαθμό που την αφορά σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, ενώ προσεγγίζει τις θεματικές του Απολογισμού με επιρροή από τους δείκτες GRI και ATHEX ESG.

Διαβάστε τον Απολογισμό Υπευθυνότητας 2021 εδώ.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»