Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2023

ΙNTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.: Ανακοίνωση δημοσίευσης εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης 2023

ΙNTERLIFE

Η Ασφαλιστική Εταιρία ΙNTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α ανακοίνωσε σήμερα και δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της (www.interlife.gr) και στην αντίστοιχη του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Εξαμηνιαία Οικονομική της Έκθεση για τη Χρήση 2023 (01/01/2023 – 30/06/2023), συνταχθείσα βάσει του άρθρου 5 του ν. 3556/2007.

Η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2023 εδώ

 

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα