Κυριακή, 26 Μαρτίου 2023

INTERLIFE: Νέος υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων ο Ι. Σγουρός

INTERLIFE
INTERLIFE

O Ιωακείμ Σγουρός αναλαμβάνει νέος Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της INTERLIFE Ασφαλιστική.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας στο επενδυτικό κοινό ο κ. Σγουρός αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα σύμφωνα µε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πιο αναλυτικά, η ανακοίνωση της εταιρίας αναφέρει:

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία: «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων»  ανακοινώνει  στο επενδυτικό κοινό ότι µε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, ο κος Ιωακείμ Σγουρός, ορίστηκε ως νέος Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της εταιρίας. Τα στοιχεία επικοινωνίας του έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

 

Διαβάστε Ακόμα