Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024

Insurancemarket: Έλεγχος διασφάλισης της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας των υπηρεσιών και των διαδικασιών του

Δημοσίευση: 24/10/2023
insurancemarket

Το insurancemarket προέβει σε έλεγχο διασφάλισης ανεξαρτησίας & αντικειμενικότητας από πιστοποιημένη ελεγκτική εταιρεία.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, επισκοπήθηκαν οι εσωτερικοί μηχανισμοί και οι εσωτερικές διαδικασίες της εταιρείας με σκοπό την επιβεβαίωση της ανεξαρτησίας και αντικειμενικότητας της, ως προς τις ασφαλιστικές εταιρείες των οποίων είναι διαμεσολαβητής για ασφαλιστικά προϊόντα. Ο έλεγχος διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 «Έργα Διασφάλισης Πέραν του Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης» το οποίο έχει εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων και Προτύπων Διασφάλισης (IAASB).

Αναλυτικότερα, εξετάστηκε σε δειγματοληπτική βάση το τεκμηριωτικό υλικό που συλλέχθηκε με σκοπό την παροχή περιορισμένης διασφάλισης.  Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι ενέργειες:

  • Αξιολόγηση της σχεδιαστικής αποτελεσματικότητας και καταλληλότητας των δικλείδων ασφαλείας με τη μελέτη μιας περίπτωσης.
  • Εξέταση της επάρκειας και πληρότητας των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν κατά τον σχεδιασμό των δικλείδων ασφαλείας.
  • Διενέργεια συνεντεύξεων με τη Διοίκηση και τα εμπλεκόμενα στελέχη για παροχή πληροφοριών, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο.

Ο Μανώλης Μαρσέλλος, Γενικός Διευθυντής του insurancemarket, δηλώνει σχετικά “ Το insurancemarket είναι η πρώτη online υπηρεσία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην Ελλάδα που πιστοποιεί, μέσω μίας μεγάλης ελεγκτικής εταιρείας, την αντικειμενικότητα και διαφάνεια των διαδικασιών και υπηρεσιών της. Οι παραπάνω αρχές αποτελούν τον πυλώνα όλων μας των αποφάσεων και θεμελιακές αιτίες στην εδραίωσή μας ως τη μεγαλύτερη online υπηρεσία σύγκρισης και αγοράς ασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα. Η έκθεση αυτή επιβεβαιώνει και ενισχύει ουσιαστικά, την πολυετή αποστολή μας ως μία αμιγώς αντικειμενική, ανεξάρτητη, διαφανής και υπέρ του καταναλωτή υπηρεσία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.”

H έκθεση είναι διαθέσιμη προς κάθε ενδιαφερόμενο στον ιστότοπο της εταιρείας:

https://www.insurancemarket.gr/about-us

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

Παρουσίαση του Κώδικα Δεοντολογίας ‘RTBF’ της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς για τους επιζώντες από καρκίνο στις ασφαλίσεις ζωής που συνδέονται με δάνεια

Στις 15 Απριλίου 2024  το Υπουργείο Οικονομικών, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) και η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) παρουσίασαν

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»