Κυριακή, 14 Απριλίου 2024

Insurance Europe: Βλέπει θετικά την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας στην οδηγία Solvency II

Δημοσίευση: 27/12/2022
Insurance Europe: Βλέπει θετικά την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας στην οδηγία Solvency II

Η Insurance Europe δημοσίευσε την περασμένη βδομάδα τις θέσεις της αναφορικά με την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας στις πρόνοιες της οδηγίας «Solvency II».

Σύμφωνα με την ένωση των Ασφαλιστικών Εταιρειών της Ευρώπης, ο κλάδος υποστηρίζει την φιλόδοξη ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιωσιμότητα και δεσμεύονται να συνεχίσουν να συμβάλλουν και να αξιοποιούν τις τρέχουσες δράσεις τους για τη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη κοινωνία αλλά και να διαδραματίζουν τον δικό τους ρόλο στην επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η Insurance Europe, η βιωσιμότητα αποτελεί βασικό στοιχείο της επανεξέτασης της Φερεγγυότητας II και οι ασφαλιστικές εταιρείες υποστηρίζουν τις αλλαγές που μπορούν να συμβάλουν στην αποσαφήνιση του τρόπου με τον οποίο οι κίνδυνοι βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων για την κλιματική αλλαγή, ενσωματώνονται κατάλληλα στο πλαίσιο της οδηγίας «Φερεγγυότητα II», στον βαθμό που αυτό δεν συμβαίνει ήδη.

Αν και για τις ασφαλιστικές εταιρείες οι απαιτήσεις για ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας στις αποφάσεις τους που αφορούν τις επενδύσεις, την αναδοχή κινδύνων και τα αποθεματικά τους αποτελούν ήδη μέρος της Φερεγγυότητας II, ο κλάδος αναγνωρίζει το όφελος από την προσθήκη ορισμένων περαιτέρω διευκρινίσεων.

Σύμφωνα με την Insurance Europe, ο κλάδος υποστηρίζει τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τη βιωσιμότητα όπως:

  • Τακτική επανεξέταση και επικαιροποίηση, όπου χρειάζεται, του πεδίου εφαρμογής και της βαθμονόμησης των παραμέτρων του τυποποιημένου υποδείγματος που αφορούν τον κίνδυνο φυσικών καταστροφών που σχετίζονται με το κλίμα.
  • Η συμπερίληψη της ανάλυσης σεναρίων κλιματικής αλλαγής στο ORSA.
  • Εξουσιοδότηση της EIOPA να διερευνήσει κατά πόσον δικαιολογείται η διαφοροποιημένη προληπτική μεταχείριση για τα πράσινα/κόκκινα περιουσιακά στοιχεία όπως και για τα περιουσιακά στοιχεία με κοινωνικό στόχο, βάσει αποδεικτικών στοιχείων που αποδεικνύουν τις διαβαθμίσεις του κινδύνου.

Επιπρόσθετα, κλάδος υποστηρίζει σχέδια μετάβασης, τα οποία θα πρέπει να καταρτίσει και να δημοσιοποιήσει ένα πολύ ευρύ φάσμα εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών, όπως προβλέπονται επί του παρόντος σε διακλαδικές οδηγίες. Ως εκ τούτου, για να αποφευχθούν περιττές αλληλεπικαλύψεις και ασυνέπειες, δεν χρειάζεται να συμπεριληφθούν σχέδια μετάβασης στην ειδική για τον κλάδο νομοθεσία, όπως η Solvency II.

Πηγή: cyprusinsurancenews.com

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης: Όλες οι εξελίξεις για την πράσινη κάρτα και της διεθνή ασφάλιση αυτοκινήτων

Με μεγάλη επιτυχία το  Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης πραγματοποίησε στις 4 Απριλίου ενημερωτική συνάντηση για τις τελευταίες εξελίξεις στο Σύστημα της Διεθνούς Ασφάλισης

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»