Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024

Insurance Europe: Τα 6 σημεία που απαιτούν συμμόρφωση στη Λιανική Επενδυτική Στρατηγική – RIS

Δημοσίευση: 31/08/2023
Insurance Europe, Λιανική Επενδυτική Στρατηγική, RIS, insurance forum

Η Insurance Europe υποστηρίζει πλήρως τους στόχους της Λιανικής Επενδυτικής Στρατηγικής (RIS) που δημοσιεύθηκε τον Μάιο του τρέχοντος έτους: να αντιμετωπιστεί το χαμηλό επίπεδο συμμετοχής λιανικών επενδύσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές, προστατεύοντας παράλληλα τους επενδυτές από πρακτικές κακής πώλησης. 

Ωστόσο, ο κλάδος ανησυχεί ότι ορισμένες από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα κάνουν πολύ πιο περίπλοκο για τους καταναλωτές να επενδύσουν και, στη συνέχεια, θα τους αποθαρρύνουν από το να το κάνουν ή θα κατευθύνουν τους καταναλωτές προς την αγορά του φθηνότερου, αντί του καλύτερου, προϊόντος.

Η Insurance Europe υπέβαλε την απάντησή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διαβούλευση με το Have your Say, τονίζοντας τις συστάσεις του κλάδου για να καταστεί το RIS κατάλληλο για τον σκοπό του.

1. Η δέσμη προτείνει πολλαπλές απαγορεύσεις στα κίνητρα που έρχονται σε αντίθεση με τον στόχο του RIS να καταστήσει τις επενδύσεις χωρίς αποκλεισμούς, καθώς θα είναι δύσκολο, ή ακόμα και αδύνατο, για τους καταναλωτές να εξετάσουν το ενδεχόμενο να αγοράσουν και να λάβουν επενδυτικές αποφάσεις χωρίς να χρειάζεται να πληρώσουν προκαταβολή . Η Insurance Europe συνιστά τη διατήρηση της επιλογής και της ευελιξίας των καταναλωτών για τα κράτη μέλη της ΕΕ να εφαρμόζουν και να αποφασίζουν αυστηρότερες απαιτήσεις για την καταβολή τίτλων κινήτρων, εάν το θεωρούν απαραίτητο.

2. Μολονότι η αρχή της σχέσης ποιότητας/τιμής είναι ευπρόσδεκτη από τον κλάδο, η προσέγγιση των κριτηρίων αναφοράς κόστους και απόδοσης πρέπει να επανεξεταστεί. Αυτό αντιβαίνει στην ελευθερία της αγοράς να σχεδιάζει προϊόντα και θα οδηγούσε σε ελέγχους τιμών και άλλες ανεπιθύμητες αρνητικές συνέπειες τόσο για τους ασφαλιστές όσο και για τους καταναλωτές.

3. Πολλές διατάξεις θα κάνουν το επενδυτικό ταξίδι των καταναλωτών πιο μακροχρόνιο και πιο επαχθές. Αντίθετα, είναι σημαντικό να διασφαλιστούν πιο λιτές, πιο βελτιωμένες και πιο οικονομικά αποδοτικές διαδικασίες πωλήσεων, διατηρώντας παράλληλα τα συμφέροντα των μικροεπενδυτών και καθιστώντας τις παρεχόμενες πληροφορίες σαφέστερες και ουσιαστικές.

4. Οι προτάσεις RΙS θα ωθήσουν τους καταναλωτές προς το φθηνότερο προϊόν, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι έχουν λιγότερες ή καθόλου εγγυήσεις ή χαμηλότερη ασφαλιστική κάλυψη και λιγότερη ευελιξία, κάτι που μπορεί να μην είναι προς το συμφέρον τους. Οι τρέχουσες προτάσεις θα πρέπει να λαμβάνουν καλύτερα υπόψη την ποικιλομορφία των συστημάτων διανομής ασφαλίσεων και τα χαρακτηριστικά των IBIP.

5. Μπορούν να γίνουν περισσότερα για να εξορθολογιστούν οι πληροφορίες και να γίνουν πιο φιλικές προς το χρήστη. Το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID) πρέπει να παραμείνει ένα τυποποιημένο έγγραφο και να αποτυπώνει καλύτερα τα χαρακτηριστικά ασφάλισης.

6. Θα αναπτυχθούν πάρα πολλές απαιτήσεις σε τεχνικό επίπεδο της ΕΕ – συγκεκριμένα στο Επίπεδο 2 και στο Επίπεδο 3 – και θα αφαιρεθούν από την πολιτική συζήτηση. Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή, το Επίπεδο 1 πρέπει να είναι επαρκώς σαφές και να αφήνει κάποια ευελιξία για τις εθνικές προσαρμογές.

Σε επόμενο στάδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ξεκινήσουν τη συζήτηση και τη διαπραγμάτευση των προτάσεων RΙS ως μέρος της νομοθετικής διαδικασίας. Στις 5 Σεπτεμβρίου, η ομάδα εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και την Τραπεζική Ένωση θα συνεδριάσει.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»