Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021

Insurance Europe: Η ΕΕ πρέπει να αποσαφηνίσει τους κανόνες ασφάλειας στον κυβερνοχώρο προστατεύοντας τους ασφαλιστές

Η Insurance Europe δημοσίευσε ανακοίνωση σχετικά με την αναθεώρηση της Οδηγίας για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων (NIS2).

Η αρχή της ελάχιστης εναρμόνισης της Οδηγίας διαμόρφωσε ένα κατακερματισμένο τοπίο για τους ασφαλιστές της Ευρώπης. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι επιχειρήσεις σε τρία κράτη μέλη έχουν αναγνωριστεί ως φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών και, ως εκ τούτου, ορισμένες από αυτές έχουν γίνει έρμαιο επιβεβλημένων επαχθών και δαπανηρών απαιτήσεων.

Ο ειδικός για τον χρηματοπιστωτικό τομέα νόμος για την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα (DORA), που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2020, αποτελεί μια ευκαιρία για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Συγκεκριμένα, οι κανόνες ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για τους ασφαλιστές θα πρέπει να καλύπτονται μόνο από το DORA. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι σημαντικό να βελτιωθούν ορισμένες πτυχές της οδηγίας NIS2, καθώς και η σχέση μεταξύ αυτής και της DORA. Αυτό θα εξασφαλίσει ασφάλεια δικαίου, επιτρέποντας ταυτόχρονα στους ασφαλιστές να συμβάλουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας στον κυβερνοχώρο του ασφαλιστικού τομέα.

Πέρα από τη δική τους ασφάλεια, οι ασφαλιστές, ως πάροχοι προϊόντων ασφάλειας στο διαδίκτυο, διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην αύξηση της ανθεκτικότητας της ΕΕ στον κυβερνοχώρο. Η πρόσβαση σε δεδομένα περιστατικών στο διαδίκτυο που αναφέρονται σύμφωνα με την οδηγία NIS2, θα βοηθούσε σημαντικά τους ασφαλιστές να παρέχουν απτές λύσεις για τα cyberattacks. Οι ασφαλιστές ζητούν επίσης αυξημένη εναρμόνιση της αναφοράς πληροφοριών μεταξύ χωρών βάσει της οδηγίας NIS2, προκειμένου να προωθηθεί η ομοιόμορφη και κοινή κατανόηση των απειλών και των συμβάντων στον κυβερνοχώρο σε ολόκληρη την ΕΕ.

Διαβάστε την ανακοίνωση της Insurance Europe εδώ

Διαβάστε Ακόμα