Σάββατο, 20 Απριλίου 2024

Insurance Europe: Ανησυχίες για την οδηγία Ανάκτησης και Εξυγίανσης των ασφαλιστικών εταιρειών (IRRD)

Δημοσίευση: 21/01/2022
insurance europe

Η Insurance Europe δημοσίευσε χθες την απάντησή της σε διαβούλευση για βελτίωση της νομοθεσίας που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που αφορά την οδηγία για Ανάκτηση και Εξυγίανση των ασφαλιστικών εταιρειών (IRRD).

Σύμφωνα με την Insurance Europe, οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή ενός πλαισίου ανάκαμψης και εξυγίανσης υπερβαίνουν τα αναγκαία, δεδομένων των εκτεταμένων εγγυήσεων που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή για την προστασία των ασφαλισμένων.

Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των υφιστάμενων κανονισμών στο πλαίσιο της φερεγγυότητας ΙΙ, δεν υπάρχει ανάγκη για μια τόσο εκτεταμένη οδηγία.

Επιπλέον, η απλή εφαρμογή ενός καθεστώτος τραπεζικής ανάκαμψης και εξυγίανσης στον ασφαλιστικό κλάδο χωρίς να εξετάζονται οι ασφαλιστικές λεπτομέρειες είναι εξαιρετικά ακατάλληλη και θα υπονόμευε τις διαφορετικές διαδικασίες εξυγίανσης ενός προβληματικού ασφαλιστικού οργανισμού.

Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προσπαθήσει να επιτύχει ένα πλαίσιο το οποίο θα ευθυγραμμίζεται με τα διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα και θα πρέπει να φροντίζει ώστε να μην επιβαρύνει υπερβολικά τους ασφαλιστές με περιττές και δαπανηρές απαιτήσεις.

Οι ανησυχίες της Insurance Europe συνοψίζονται στους ακόλουθους τομείς:

  • Η απαίτηση κάθε ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης να καταρτίζει προληπτικά σχέδια ανάκαμψης ή να υπόκειται σε σχεδιασμό εξυγίανσης θα πρέπει να συνδέεται με τους στόχους εξυγίανσης, ιδίως εάν είναι ουσιώδεις για τη συνέχεια κρίσιμων λειτουργιών της και θα πρέπει να καθορίζεται μέσω ενός συνόλου κριτηρίων τα οποία βασίζονται στον κίνδυνο.
  • Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιβολή σε επίπεδο εθνικής αγοράς ελάχιστης κάλυψης για τον σχεδιασμό της ανάκαμψης και της εξυγίανσης κατά 80% και 70% αντίστοιχα δεν σχετίζεται με τους στόχους εξυγίανσης ή την πρόβλεψη για τις κρίσιμες λειτουργίες και δεν υποστηρίζεται από τον κλάδο.
  • Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπουν μεγάλο αριθμό νέων εξουσιών για τις εποπτικές αρχές και τις αρχές εξυγίανσης. Ενώ ο κλάδος αναγνωρίζει την ανάγκη δημιουργίας επαρκών εξουσιών για τις αρχές να εκτελούν τα καθήκοντά τους, πολλές από τις προτάσεις θα έδιναν στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) και στις εθνικές εποπτικές αρχές (ΕΑΑ) πολύ παρεμβατικές και αυθαίρετες εξουσίες.
  • Οι προτάσεις θα οδηγήσουν επίσης σε σημαντικά αυξημένο ρόλο της EIOPA στην ανάπτυξη και την εποπτεία του καθεστώτος ανάκαμψης και εξυγίανσης. Ο αυξημένος ρόλος της EIOPA είναι πιθανό να οδηγήσει σε ανεπιθύμητη μετατόπιση της ισορροπίας δυνάμεων μεταξύ αυτής και των τοπικών αρχών εξυγίανσης.

Πηγή: cyprusinsurancenews.com

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

Το MDRT Day έρχεται Θεσσαλονίκη!

Οριστικοποιήθηκε η ημερομηνία διεξαγωγής του καθιερωμένου MDRT DAY στη Θεσσαλονίκη. Φέτος έχει τίτλο “Secure Today… Thrive Tomorrow” και θα διεξαχθεί το

άρειος πάγος Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Πλαστό Προσωρινό Σήμα Ασφαλιστικής Κάλυψης και Βεβαίωση Ασφάλισης – Δεκτή η Αίτηση Αναψηλάφησης Ασφαλιστικής Εταιρείας

(Δημοσιεύεται στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Τεύχος Ιανουάριος 2024) Με την προσβαλλόμενη απόφαση του Εφετείου έγινε δεκτή η αίτηση αναψηλάφησης της

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»