Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024

Ιδρύεται Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων στην Ελλάδα

Δημοσίευση: 05/01/2024
Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο για την ίδρυση μίας Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το σχέδιο του νόμου με τίτλο «Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» έχει ως στόχο την υλοποίηση και τον συντονισμό Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνoασφάλειας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων στην Ελλάδα.

Καθώς παγκοσμίως αλλά και σε εθνικό επίπεδο οι κυβερνοεπιθέσεις αυξάνονται ραγδαίως, το σχέδιο προβλέπει στη δημιουργία αλλά και διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου ασφαλείας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Με το εν λόγω σχέδιο νόμου επιχειρείται:

α) η οργάνωση ενός λειτουργικού συστήματος σχετικά με την κυβερνoασφάλεια, μέσω του εκσυγχρονισμού και της ενίσχυσης των δυνατοτήτων της αρμόδιας εθνικής αρχής κυβερνoασφάλειας, η οποία καθίσταται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερη η άσκηση των καθηκόντων της,

β) η διατήρηση και ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στις ψηφιακές υπηρεσίες, μέσω του καθορισμού ενός διαφανούς πλαισίου ρόλων, ευθυνών και λογοδοσίας για την εμπιστευτικότητα, διαθεσιμότητα και ακεραιότητα των δεδομένων κρίσιμων ψηφιακών συστημάτων.

Το σχέδιο αποτελεί μετεξέλιξη της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του ΥΨΔ και θα εποπτεύεται από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτριο Παπαστεργίου. Παράλληλα, θα λειτουργεί ως Εθνική Αρχή Πιστοποίησης και ως Εθνικό Κέντρο Συντονισμού για την Κυβερνoασφάλεια.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 17/1/2024.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»