Σάββατο, 20 Απριλίου 2024

Η Ιδιωτική Ασφάλιση στην Ελλάδα: Πως λειτουργεί και πως συνεισφέρει στην Οικονομία και στην Κοινωνία;

Δημοσίευση: 27/02/2024
ιδιωτική ασφάλιση, ανάπτυξη

Η Ιδιωτική Ασφάλιση αποτελεί μια αναπόσπαστη δύναμη στην καρδιά της ελληνικής οικονομίας, συνεισφέροντας εκτενώς στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) με ποσό που υπολογίζεται στα 2,5 δισ. ευρώ. Η πρόσφατη έκθεση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) φέρνει στο φως την πολυδιάστατη συνεισφορά του κλάδου, αναδεικνύοντας την οικονομική αλλά και την κοινωνική αξία του κλάδου.

Με βάση τα στοιχεία του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), η ασφαλιστική βιομηχανία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, όχι μόνο από άποψη δημιουργίας πλούτου αλλά και στην πρόσθετη αξία που δημιουργεί στην ελληνική οικονομία. Κάθε ευρώ προστιθέμενης αξίας του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης αντιστοιχεί σε τρία ευρώ επιπλέον στο οικονομικό σύστημα, αποτελώντας έναν ισχυρό μοχλό ανάπτυξης.

Η ιδιωτική ασφάλιση µέσω της συγκέντρωσης και διαχείρισης των κινδύνων, παρέχει ουσιαστική υποστήριξη στην κοινωνία και την οικονομία. Η ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του ασφαλιστικού κλάδου αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη πλήθους δραστηριοτήτων στη βιομηχανία, στον τουρισμό, στις μεταφορές και στο διεθνές εμπόριο.

Οι οικονομικές επιδόσεις της ασφαλιστικής αγοράς εκτείνονται επίσης στη συνεισφορά της στα δημόσια οικονομικά, με το ποσό του 1,12 δισ. ευρώ να κατευθύνεται στα δημόσια ταμεία. Η αξία της ιδιωτικής ασφάλισης δεν περιορίζεται όμως μόνο στις οικονομικές συνεισφορές, καθώς η επίδρασή της στην απασχόληση είναι εξίσου σημαντική. Περίπου 49,7 χιλιάδες θέσεις εργασίας υποστηρίζονται άμεσα και έμμεσα από τον κλάδο, παρέχοντας σταθερότητα και ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη.

Η πιο σημαντική συνεισφορά του κλάδου ωστόσο, έγκειται στην κοινωνική αποστολή του, δηλαδή να προστατεύσει ολικά και αποτελεσματικά τη δημόσια σφαίρα μέσω των ασφαλιστικών προγραμμάτων και προϊόντων που προσφέρει. Στη χώρα μας υφίστανται 50 ασφαλιστικές εταιρείες με καθεστώς εγκατάστασης από τις οποίες υπολογίζεται περίπου ότι καταβάλλονται κάθε χρόνο αποζημιώσεις ύψους 2,17 δισ. ευρώ.

Ποιος ελέγχει τις ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα;

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις στην χώρα μας όπως και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, λειτουργούν κάτω από πολύ αυστηρά πρότυπα και κανόνες Solvency II (δείτε περισσότερα εδώ). Το Solvency II είναι το πλέον σύγχρονο σύστημα χρηματοοικονομικής εποπτείας στον κόσμο και έχει στόχο την κεφαλαιακή θωράκιση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων µέσω ακραίων σεναρίων.

Ωστόσο σε τοπικό επίπεδο η ασφαλιστική βιομηχανία εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) σύμφωνα με το εθνικό νομικό πλαίσιο (δείτε εδώ). Στόχος της εποπτείας είναι πρωτίστως η προστασία των καταναλωτών ασφαλιστικών προϊόντων. Η Τράπεζα της Ελλάδος, στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης εποπτεύει:

  • την χρηματοοικονομική κατάσταση και φερεγγυότητα των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων
  • τις επιχειρηματικές πρακτικές των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα
  • τους διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων (ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, ασφαλιστικοί πράκτορες)
  • την πιστοποίηση και επαναπιστοποίηση των γνώσεων των διανομέων η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο
  • την εποπτεία των Πανευρωπαϊκών Ατομικών Συνταξιοδοτικών Προϊόντων (PEPPs – Pan-European Personal Pension Product)

 

Ακόμα, η Τράπεζα της Ελλάδος συμμετέχει στο Συμβούλιο Εποπτών (Board of Supervisors) της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), συμβάλλει στην ανάπτυξη των κατευθυντήριων γραμμών που αυτή εκδίδει και μεριμνά για την ενσωμάτωση αυτών στο ελληνικό κανονιστικό πλαίσιο.

Τέλος, οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα διαθέτουν έναν από τους υψηλότερους δείκτες φερεγγυότητας στην Ευρώπη, της τάξης του 184,6%.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

HDI

Η HDI Global υποστηρίζει τους πελάτες στην εκπλήρωση των ρυθμιστικών τους απαιτήσεων με εξατομικευμένες υπηρεσίες

Ενόψει της κλιματικής αλλαγής, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερο φυσικούς κλιματικούς κινδύνους που σχετίζονται με την τοποθεσία και απειλούν

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»