Κυριακή, 14 Απριλίου 2024

Ιαπωνική Ασφαλιστική Αγορά: Μια σταθερή αξία διαχρονικά

Δημοσίευση: 29/04/2022
Ιαπωνική Ασφαλιστική Αγορά: Μια σταθερή αξία διαχρονικά

Γράφει ο Δρ. Γιώργος Κ. Κασάπης, Ασφαλιστικός Πράκτορας

H ασφαλιστική αγορά της Ιαπωνίας κατέλαβε το 2018 την τρίτη θέση διεθνώς, σύμφωνα με την έκθεση World Insurance: the freat pivot east continues της Swiss Re, με μερίδιο αγοράς που ανέρχεται στο 8,49% της παγκόσμιας αγοράς..

Η ανάλυση που ακολουθεί αποτελείται από τρεις ενότητες:

1. στην πρώτη παρατίθενται τα highlights της συγκεκριμένης αγοράς για το 2018,

2. στη δεύτερη παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τον Κλάδο Ασφαλίσεων Ζωής και

3. στη τρίτη (παρουσιάζονται) αντίστοιχα στοιχεία που αφορούν στους Κλάδους Ασφαλίσεων κατά Ζημιών.

Αναλυτικά

1η ενότητα: Ηighlights 2018

H παραγωγή του κλάδου Ζωής ανέρχεται στο 11,85% του παγκόσμιου συνόλου (2η θέση παγκοσμίως), ενώ στους Κλάδους Ασφαλίσεων κατά Ζημιών στο 4,48% του αντίστοιχου συνόλου (4η θέση παγκοσμίως). Η ασφαλιστική διείσδυση (8,86%) υπερβαίνει τον παγκόσμιο μέσο όρο, ενώ η ασφαλιστική πυκνότητα ανέρχεται στα 3.466$, ποσό πολλαπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου (αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα 1).

Πίνακας1: Highlights 2018

Παραγωγή ασφαλίστρων(σε εκ. $ Η.Π.Α.)
Συνολικά% παγκόσμιας αγοράς

Παγκόσμια κατάταξη

440.648

8,49%

#3#

Ζωή (καθαρά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα)% παγκόσμιας αγοράς

Παγκόσμια κατάταξη

334.243

11,85%

#2#

Γενικοί Κλάδοι (μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα)% παγκόσμιας αγοράς

Παγκόσμια κατάταξη

106.405

4,48%

#4#

Ασφαλιστική διείσδυση

(% ασφαλίστρων επί ΑΕΠ)

ΣυνολικάΠαγκόσμιος μ.o.

Παγκόσμια κατάταξη

8,86%

6,09%

#11#

Ζωή

6,72%

Γενικοί Κλάδοι

2,14%

Ασφαλιστική πυκνότητα(κατά κεφαλήν ασφάλιστρα σε $ Η.Π.Α.)
ΣυνολικάΠαγκόσμιος μ.ο.

Παγκόσμια κατάταξη

3.466

682

#16#

Ζωή

2.629

Γενικοί Κλάδοι

837

2η ενότητα: ΚΛΑΔΟΣ ΖΩΗΣ

1. Ατομικές Ασφαλίσεις

1.1 Aσφαλίσεις Ζωής & Υγείας

Νέα παραγωγή:

Το 2018 ο αριθμός των νέων συμβολαίων ανήλθε σε 22,53 εκ., με τις ασφαλίσεις υγείας να καταλαμβάνουν την πρώτη θέση. Αναλυτικά στοιχεία για τις πρώτες 5 κατηγορίες στον πίνακα 2α που ακολουθεί.

Πίνακας 2α

Κατηγορία

Αριθμός συμβολαίων

σε εκ.

%

συνόλου

Ασφαλίσεις Υγείας

3,45

22,1

Ισόβιες Ασφαλίσεις

2,88

18,4

Απλές Ασφαλισεις (Πρόσκαιρες θανάτου)

2,63

16,8

Ασφαλίσεις κατά Καρκίνου

2,12

13,6

Ασφαλίσεις Επιβίωσης

1,07

6,9

Συμβόλαια σε ισχύ:

Το 2018 ο συνολικός αριθμός των ατομικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων ανήλθε σε 181,29 εκ., καταγράφοντας αύξηση επί 11 συνεχή έτη. Αναλυτικά στοιχεία για τις πρώτες 5 κατηγορίες στον πίνακα 2β που ακολουθεί.

Πίνακας 2β

Κατηγορία

Αριθμός συμβολαίων

σε εκ.

%

συνόλου

Ισόβιες Ασφαλίσεις

39,83

22,0

Ασφαλίσεις Υγείας

38,50

21,2

Ασφαλίσεις κατά Καρκίνου

25,00

13,8

Απλές Ασφαλισεις (Πρόσκαιρες θανάτου)

24,78

13,7

Ασφαλίσεις Επιβίωσης

13,23

7,3

1.2 Aσφαλίσεις Συνταξιοδότησης

Νέα παραγωγή:

Το 2018 εκδόθηκαν 990 χιλ. νέα συμβόλαια, εκ των οποίων

-830 χιλ. ανήκουν στη κατηγορία των συνταξιοδοτικών σταθερής απόδοσης (85,4% του συνόλου)

και

-140 χιλ. στη κατηγορία των συνταξιοδοτικών μεταβλητής απόδοσης (14,6% του συνόλου).

Συμβόλαια σε ισχύ:

Το 2018 ο συνολικός αριθμός των ατομικών συμβολαίων συνταξιοδότησης ανήλθε σε 21,42 εκ., εκ των οποίων

-19,43 εκ. ανήκουν στη κατηγορία των συνταξιοδοτικών σταθερής απόδοσης (90,7% του συνόλου)

και

-1,98 εκ. στη κατηγορία των συνταξιοδοτικών μεταβλητής απόδοσης (9,3% του συνόλου).

1.3 Νοσοκομειακή Περίθαλψη & Χειρουργικά Επιδόματα

Το 2018 ο συνολικός αριθμός των αυτοτελών (stand alone) συμβολαίων νοσοκομειακής περίθαλψης ανήθε σε 38,50 εκ., ενώ ο αντίστοιχος αριθμός των συμβολαίων ασφάλισης κατά του καρκίνου (ανήλθε) σε 25,00 εκ.

Πέραν αυτών, υπάρχουν συμπληρωματικές καλύψεις υγείας (riders) οι οποίες καλύπτουν

-έξοδα ατυχημάτων (78,40 εκ. συμβόλαια σε ισχύ),

-έξοδα περίθαλψης (79,34 εκ. συμβόλαια σε ισχύ)

και

-έξοδα χειρουργικών επεμβάσεων (106,10 εκ. συμβόλαια σε ισχύ).

1.4 Στατιστικά Ατομικών ασφαλίσεων

-% νέων συμβολαίων (2018) ανά φύλο

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

50,8

49,2

-% νέων συμβολαίων (2018) ανά φύλο και τύπο ασφάλισης

ΦΥΛΟ

ΤΥΠΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ισόβιος

Απλή

Επιβίωση

Άλλο

Άνδρες

16,4

21,6

6,4

55,5

Γυναίκες

23,0

12,2

7,4

57,4

-% νέων συμβολαίων συνταξιοδότησης (2018) ανά φύλο

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

47,3

52,7

-% νέων συμβολαίων (2018) ανά ηλικιακή ομάδα

<20

20-30

30-40

40-50

50-60

60+

12,2

18,6

18,9

17,7

13,1

19,5

-% νέων συμβολαίων (2018) ανά ηλικιακή ομάδα και τύπο ασφάλισης

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΤΥΠΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ισόβιος

Απλή

Επιβίωση

Άλλο

<20

6,3

14,3

7,9

71,5

20-30

12,1

21,6

6,5

59,9

30-40

15,3

23,0

6,2

55,5

40-50

16,1

21,5

7,1

55,2

50-60

23,1

15,2

6,9

54,8

60+

40,4

5,5

7,1

47,0

-% νέων συμβολαίων συνταξιοδότησης (2018) ανά ηλικιακή ομάδα

<20

20-30

30-40

40-50

50-60

60+

5,1

18,0

19,1

19,2

15,9

22,8

2. Ομαδικές Ασφαλίσεις

2.1 Τύποι ομαδικών ασφαλίσεων

-Group term insurance (1): πρόκειται για εθελοντική ασφάλιση που παρέχεται από τον εργοδότη και καλύπτει τον εργαζόμενο, ο οποίος και υποχρεούται να καταβάλλει το ασφάλιστρο (18,6% του συνόλου για το 2018, 28,1% του συνόλου των συμβολαίων σε ισχύ).

-General welfare group term insurance (2): πρόκειται για υποχρεωτική ασφάλιση που παρέχεται από τον εργοδότη, ο οποίος και υποχρεούται να καταβάλλει το ασφάλιστρο (η συγκεκριμένη ασφάλιση είναι απλή ετήσιας διάρκειας, η οποία ανανεώνεται αυτόματα) (35,7% του συνόλου για το 2018, 23,4% του συνόλου των συμβολαίων σε ισχύ).

-Group credit life insurance (3): πρόκειται για υποκατηγορία της ασφάλισης ενυποθήκων δανείων (45,7% του συνόλου για το 2018, 48,4% του συνόλου των συμβολαίων σε ισχύ).

2.2 Oμαδικές συνταξιοδοτικές ασφαλίσεις

To 2018 o αριθμός των πρωτοασφαλισθέντων ανήλθε σε 668 χιλ. εργαζόμενους, με τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων-καλυπτομένων με ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα να ανέρχεται στα 16,04 εκ.

3. Καταβληθείσες παροχές Κλάδου Ζωής

Οι καταβληθείσες παροχές το 2018 ανήλθαν σε 28,76 τρισ.γιεν, και επιμερίζονται ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΡΟΧΩΝ

ΠΟΣΟ

σε τρισ. γιεν

Αποζημιώσεις (συνολικά)εξ αυτών

αιτία θανάτου +

λόγω ωρίμανσης

10,28

(5,90)

Συνταξιοδοτικές παροχές

4,60

Παροχές (συνολικά)

εξ αυτών

νοσοκομειακή περίθαλψη + χειρουργικά επιδόματα

3,89

(1,16)

Αξίες εξαγορών

6,31

Λοιπές χρηματοδοτήσεις

1,22

Αντασφάλιστρα

2,,46

4. Εταιρείες – Δίκτυα πωλήσεων

To 2018 ασκούσαν τον κλάδο ζωής συνολικά 43 εταιρείες, οι οποίες προωθούν τα συγκεκριμένα προιόντα μέσα από διάφορα κανάλια διανομής, όπως διαμεσολαβητές αποκλειστικής ή μη συνεργασίας, ανεξάρτητες εταιρείες διαμεσολάβησης διαφόρων εταιρικών τύπων και κανάλια direct sales.

H εποπτική αρχή της ιαπωνικής ασφαλιστικής αγοράς, η FSA/Financial Services Agency (https://www.fsa.go.jp/en/index.html)  είναι αρμόδια για το σύνολο των θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία της συγκεκριμένης αγοράς (σε θεσμικό/νομοθετικό/κανονιστικό/εκπαιδευτικό κ.λ.π. επίπεδο).

Πηγή: LIAJ (Life Insurance Association of Japan), αναλυτικά στοιχεία: Life Insurance Fact Book 2019

3η ενότητα: ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ

1. Μεγέθη αγοράς

1.1 Αριθμός εταιρειών

Το 2018 λειτουργούσαν στη χώρα συνολικά 53 εταιρείες, 32 εκ των οποίων ημεδαπές και 21 αλλοδαπές (θυγατρικές/υποκαταστήματα ξένων ασφαλιστικών ομίλων) σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί.

Κατηγορία δραστηριότητας

Κατηγορία εταιρείας

Ημεδαπές

Αλλοδαπές

Ασφαλιστικές εργασίες

30

10

Ασφαλιστικές & αντασφαλιστικές εργασίες

2

6

Ασφαλίσεις P&I

5

ΣΥΝΟΛΟ

32

21

1.2 Αριθμός εργαζομένων

Το 2018 ασκούσαν ασφαλιστική διαμεσολάβηση 180.319 διαμεσολαβητές (μείωση 3,4% έναντι του 2017), ενώ το απασχολούμενο συνολικά στην ασφαλιστική αγορά προσωπικό ανήλθε σε 2.064.308 εργαζόμςνους καταγράφοντας μείωση 0,4% έναντι του 2017.

1.3 Ασφάλιστρα

Το 2018 τα ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις ανήλθαν σε 9.414,0 δισ. γιεν και τα αντίστοιχα καθαρά σε 8.392,8 δισ. γιεν.

-Direct premiums: gross direct premiums (including the savings portion of maturity- refund type insurance premiums) – various returns other than maturity refunds (including return premiums for cancellation,

no claim returns, and return premiums resulting from the decrease of insurable risks)

-Net premiums: direct premiums written + inward reinsurance net premiums – outward reinsurance net premiums – savings portion of maturity-refund type insurance premiums

1.4 Αποζημιώσεις

Το 2018 οι καταβληθείσς αποζημιώσεις ανήλθαν σε 5.324,2 δισ. γιεν, καταγράφοντας αύξηση 13,2% έναντι του 2017 (4.702,3 δισ.γιεν).

Η αύξηση αποδιδεται στις φυσικές καταστροφές, συνεπεία των οποίων η ασφαλιστική αγορά κατέβαλε υψηλές αποζημιώσεις (σεισμοί [Northern Osaka, Hokkaido Eastern Iburi ] και τυφώνες [Τyphoon No. 21 / Jebi, Typhoon No. 24 / Trami]).

1.5 Μικτός (συνδυαστικός) δείκτης

Το 2018 ο δείκτης εξόδων κατέγραψε ελαφρά μείωση (0,1%), όμως η επιβάρυνση του αντίστοιχου δείκτη ζημιών κατά 7,6% είχε ως συνέπεια την συνολική επιβάρυνση του μικτού δείκτη (αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα που ακολουθεί).

Δείκτης

2017

2018

Εξόδων

61,50%

69,10%

Ζημιών

32,60%

32,50%

1.6 Ενεργητικό

Το 2018 το ενεργητικό της συγκεκριμένης αγοράς ανήλθε σε 31.510,8 δισ. γιεν, καταγράφοντας μείωση 2,5% έναντι του 2017 (32.314,4 δισ. γιεν), λόγω της πτώσης των τιμών των μετοχών και των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων.

1.7 Εποπτεία

Ένα πολύπλοκο πλέγμα νόμων και κανονισμών (αφορά και στα θέματα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης) που αναθεωρήθηκε, συμπληρώθηκε και επεκτάθηκε το 2016, ρυθμίζει το σύνολο των θεμάτων που αφορούν στα θέματα των ασφαλίσεων κατά Ζημιών στη χώρα.

Πηγή: GIAJ (General Insurance Association of Japan), αναλυτικά στοιχεία: Fact Book 2018-2019, General Insurance in Japan

Aναδημοσίευση: giorgoskassapis.wordpress.com

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»