Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024

Η NP Ασφαλιστική ενημερώνει για την έκπτωση στον ΕΝ.Φ.Ι.Α

Δημοσίευση: 02/04/2024
NP Ασφαλιστική

Η NP Ασφαλιστική μέσα απο την εταιρική της ιστοσελίδα ενημερώνει τους καταναλωτές για τη διαδικασία που αφορά την έκπτωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Όσοι πολίτες φυσικά πρόσωπα έχουν ασφαλισμένη την κατοικία τους και πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία, δικαιούνται έκπτωση έως 10% στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. τους.

Για να δικαιούστε την έκπτωση θα πρέπει:

  • Το συμβόλαιο σας να περιέχει τις καλύψεις πυρκαγιάς, σεισμού και πλημμύρας
  • Το ελάχιστο κεφάλαιο ασφάλισης να είναι 1.000 €/ τ.μ.. Κατ’ εξαίρεση για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2024 το ελάχιστο κεφάλαιο ασφάλισης θα πρέπει να είναι 900 €/ τ.μ.
  • Tα δηλωμένα τ.μ. στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα πρέπει να συμφωνούν με τα δηλωμένα τ.μ. στο Ε9 και να συμπεριλαμβάνουν το σύνολο των κύριων και βοηθητικών χώρων του ακινήτου
  • Η ελάχιστη διάρκεια ασφάλισης να είναι οι τρείς (3) μήνες ανά έτος. Εαν η διάρκεια ασφάλισης είναι μικρότερη του ενός (1) έτους, τότε η μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. προσαρμόζεται αναλογικά
  • Στο συμβόλαιό σας να υπάρχουν καταχωρημενα τα σωστά ΑΦΜ όλων των ασφαλισμένων

Διαδικασία και ενέργειες για τη χορήγηση της έκπτωσης 10% στον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Η διαδικασία για την χορήγηση της έκπτωσης γίνεται μέσω αίτησης του ασφαλισμένου σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε., ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται εδώ.

Οι πολίτες θα πρέπει έως τις 22/02/2024, να υποβάλλουν αίτηση, επιλέγοντας τον/τους ΑΤΑΚ της ασφαλισμένης κατοικίας τους, συσχετίζοντας με τα διαθέσιμα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου τους.

Στις περιπτώσεις ασφάλισης για λογαριασμό τρίτου ή ιδίου και για λογαριασμό τρίτου, το πρόσωπο που έχει συνάψει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα πρέπει να συμπληρώσει στην εφαρμογή τα ΑΦΜ των προσώπων που έχουν δικαίωμα στο ακίνητο, προκειμένου η ΑΑΔΕ να τα ενημερώσει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να υποβάλουν κι εκείνα αίτηση έως τις 22/02/2024.

Αίτηση χορήγησης μείωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α ασφαλισμένων κατοικιών

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο ή με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο e-mail: customer-service@np-asfalistiki.gr ή στο τηλέφωνο 210 – 4173777, από Δευτέρα έως Παρασκευή & ώρες 8:30 -17:00, προκειμένου να ενημερωθείτε για την έκπτωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και για τα ασφαλιστικά προϊόντα του κλάδου Περιουσίας της Εταιρείας μας.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»