Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024

Η Κύπρος κινείται ηλεκτρικά! Δείτε τα νέα σχέδια επιχορήγησης για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων

Δημοσίευση: 26/11/2021

Τις βασικές πρόνοιες του «Σχεδίου Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτρικών Οχημάτων» και του «Σχεδίου Απόσυρσης Ρυπογόνων Οχημάτων και Παραχώρησης Κινήτρων για Εναλλακτικούς, Χαμηλών Εκπομπών, Τρόπους Διακίνησης», τα οποία εγκρίθηκαν χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο, παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος, στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο.

Στη συνέντευξη Τύπου απεύθυνε σύντομο χαιρετισμό η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος κα Νιόβη Παρισινού, η οποία ανέφερε ότι τα Σχέδια χρηματοδοτούνται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλώνοντας ότι «το Σχέδιο Κύπρος το Αύριο είναι μια κορυφαία πρόκληση ώστε η χώρα μας να συμβαδίζει με τις επιταγές της σύγχρονης εποχής σε ένα περιβάλλον ανταγωνιστικότητας, περιβαλλοντικής και ψηφιακής προσαρμογής και ανάπτυξης».

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανέφερε ότι τα δύο Σχέδια που ετοίμασε το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων έχουν ως στόχο την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και τη διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων στο στόλο των οχημάτων που κυκλοφορούν εντός της Δημοκρατίας, και την προώθηση οχημάτων με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. «Επιπρόσθετα, μέσα από τα δύο αυτά Σχέδια προωθούνται εναλλακτικοί τρόποι διακίνησης, πέραν της διακίνησης με αυτοκίνητο» είπε ο κ. Καρούσος, τονίζοντας ότι «η επιδίωξη που αναμένεται να επιτευχθεί μέσα από την αξιοποίηση των δύο πιο πάνω Σχεδίων Χορηγιών είναι η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών και συγκεκριμένα, η μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και των αέριων ρύπων».

Απαριθμώντας μερικά από τα πολλαπλά οφέλη που μπορεί να επιφέρει η ηλεκτροκίνηση στην καθημερινότητα μας, ο κ. Καρούσος κατέδειξε τη μείωση ρύπων, το χαμηλό κόστος φόρτισης που φτάνει μέχρι και 64% μείωση σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα, την χαμηλή  συντήρηση του οχήματος, τη δωρεάν στάθμευση σε δημοτικούς μη ελεγχόμενους  δημόσιους χώρους στάθμευσης και την απουσία οποιουδήποτε κόστους που αφορά την άδεια κυκλοφορίας. «Εθνικός Στόχος είναι όπως το 2030 το 25% των νέων εγγραφών οχημάτων να είναι ηλεκτρικά με απώτερο σκοπό όπως, μέχρι το 2035 το ποσοστό αυτό να αυξηθεί στο 100%» δήλωσε ο κ. Καρούσος. Συγκεκριμένα, ενώ το 2021 έχουν εγγραφεί 250 ηλεκτρικά οχήματα, αναμένεται όπως μέχρι και το τέλος του 2030 να έχουν εγγραφεί  36.000 ηλεκτρικά οχήματα.

Σημειώνεται ότι, τα πιο πάνω Σχέδια, τα οποία χρηματοδοτούνται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου, ετοιμάστηκαν κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους και ενδιαφερόμενους φορείς, καθώς επίσης κατόπιν επαφών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αξιοποιώντας βέλτιστες πρακτικές από εμπειρίες άλλων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Με τα Σχέδια αυτά κινούμαστε σταθερά υλοποιώντας την πολιτική της Κυβέρνησης για μετάβαση στις πράσινες μεταφορές» δήλωσε εμφαντικά ο κ. Υπουργός.

Τα Σχέδια εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο της Κύπρου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΔΕΚ), ενώ το Σχέδιο Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτρικών Οχημάτων εντάσσεται και στο Γενικό Πλαίσιο Πολιτικής για την Προώθηση της Χρήσης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Παράλληλα με τα εν λόγω Σχέδια, προβλέπεται να προωθηθεί μια σειρά δράσεων, μέτρων και κινήτρων για την προώθηση οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών εκπομπών και τον καθορισμό ειδικών ρυθμίσεων για μείωση των διακινήσεων με ρυπογόνα μέσα μεταφοράς, για καθορισμό περιοχών χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών και για γενικές ρυθμίσεις κυκλοφορίας, με κριτήριο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών, τα οποία περιλαμβάνονται στο ΕΣΔΕΚ και το πιο πάνω Γενικό Πλαίσιο Πολιτικής.

Επεξηγώντας τα Σχέδια, ο κ. Καρούσος ανέφερε ότι θα έχουν διάρκεια μέχρι το τέλος του 2025 και προγραμματίζεται να υλοποιηθούν σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση θα λήξει στο τέλος του 2023 και η δεύτερη στο τέλος του 2025. «Το συνολικό ποσό της χορηγίας που εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου και προβλέπεται να καταβληθεί μέσω του παρόντος Σχεδίου και των σχεδίων που θα ακολουθήσουν είναι €30.000.000 για το Σχέδιο Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτρικών Οχημάτων, €15.000.000 για το Σχέδιο Απόσυρσης Παλαιών Ρυπογόνων Οχημάτων και €4.000.000 για τη δημιουργία 1000 Σταθμών Επαναφόρτισης σε δημόσιους προβάσιμους χώρους » είπε ο κ. Υπουργός.

Το Σχέδιο Απόσυρσης Ρυπογόνων Οχημάτων και Παραχώρηση Κινήτρων για Εναλλακτικούς, Χαμηλών Εκπομπών Τρόπους Διακίνησης, για το οποίο προβλέπεται συνολικό ποσό χορηγιών μέχρι 4.000.000 ευρώ για τη Φάση Α, αφορά τη χορηγία για απόσυρση οχημάτων από την κυκλοφορία και:

(α)       αντικατάσταση τους με καινούργια οχήματα με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (με όριο εκπομπών CO2 τα 50g/km), ή

(β)       την αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου, ή

(γ)        την παραχώρηση εισιτηρίων λεωφορείου.

Τα οχήματα που μπορούν να αποσυρθούν πρέπει να είναι κατηγορίας σαλούν ή βαν ή διπλοκάμπινο, να ήταν εγγεγραμμένα στην Κύπρο για τα τελευταία επτά συνεχή χρόνια και η ημερομηνία κατασκευής τους να είναι άνω των δώδεκα ετών. Θα πρέπει επίσης όπως, για το συγκεκριμένο όχημα να υπάρχει εν ισχύ άδεια κυκλοφορίας ή να ήταν δηλωμένο ως ακινητοποιημένο με ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας εντός των τελευταίων δεκαοχτώ μηνών και να μην έχει ακυρωμένη εγγραφή την ημέρα έναρξης των αιτήσεων.

Τα ποσά που θα διατεθούν για σκοπούς απόσυρσης παλαιού οχήματος και αντικατάστασής του με καινούριο όχημα κυμαίνονται από €7.500 μέχρι €12.000.  Συγκεκριμένα, για την απόσυρση και αντικατάσταση με καινούριο όχημα ιδιωτικής χρήσης με μάζα εκπομπών ≤50 gr/km – CO2 η επιχορήγηση ανέρχεται στα €7.500, για την απόσυρση και αντικατάσταση με καινούριο όχημα ταξί με μάζα εκπομπών ≤50 gr/km – CO2 η επιχορήγηση ανέρχεται στα €12.000, για την απόσυρση και αντικατάσταση με καινούριο αναπηρικό όχημα με μάζα εκπομπών ≤50 gr/km – CO2 η επιχορήγηση ανέρχεται στα €10.000 και για την απόσυρση και αντικατάσταση με καινούριο όχημα πολύτεκνης οικογένειας με μάζα εκπομπών ≤50 gr/km – CO2 η επιχορήγηση ανέρχεται στα €10.000.

Όσον αφορά την απόσυρση παλαιού οχήματος και αντικατάστασής του με καινούριο ηλεκτρικό ποδήλατο η επιχορήγηση ανέρχεται στα €1.000 ενώ για την απόσυρση παλαιού οχήματος έναντι παροχής δωρεάν εισιτηρίων για χρήση στις τακτικές γραμμές λεωφορείων η επιχορήγηση θα ανέρχεται στα €750.

Ως ημερομηνία έναρξης για υποβολή αιτήσεων για το Σχέδιο Απόσυρσης έχει οριστεί η 6η Δεκεμβρίου 2021 και θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2021.

Το Σχέδιο Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτρικών Οχημάτων, για το οποίο, για την Φάση Α, προβλέπεται συνολικό ποσό χορηγιών μέχρι 8.000.000 ευρώ αφορά τη χορηγία για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων ή την αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου (υποβοηθούμενης ποδηλάτησης), με τη μορφή χορήγησης «οικολογικής επιβράβευσης» για την αγορά οχημάτων μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων), με ταυτόχρονη προαιρετική, επιδοτούμενη απόσυρση παλαιών οχημάτων.

Τα ποσά που θα διατεθούν για σκοπούς αγοράς καινούριου ηλεκτρικού οχήματος κυμαίνονται, από €9.000 συν €1.000 με την ταυτόχρονη απόσυρση παλαιού οχήματος, μέχρι €19.000 συν €1.000 με την ταυτόχρονη απόσυρση παλαιού οχήματος. Συγκεκριμένα, για τα οχήματα ιδιωτικής χρήσης θα παρέχεται χορηγία €9.000 συν €1.000 για ταυτόχρονη απόσυρση, για ταξί €19.000 συν €1.000 για ταυτόχρονη απόσυρση, και για τα αναπηρικά ή τα οχήματα πολύτεκνης οικογένειας η επιχορήγηση θα ανέρχεται στα €11.000 συν €1.000 για απόσυρση παλαιού οχήματος.

Θα παρέχεται επίσης η επιλογή επιχορήγησης μεταχειρισμένου ηλεκτρικού οχήματος και για αυτό τον σκοπό τα ποσά που θα διατεθούν ανέρχονται, από €4.000 συν €1.000 με την ταυτόχρονη απόσυρση παλαιού οχήματος, μέχρι €12.000 συν €1.000 με την ταυτόχρονη απόσυρση παλαιού οχήματος. Ενώ για την αγορά καινούργιου οχήματος που θα χρησιμοποιηθεί σαν ταξί η επιχορήγηση θα ανέρχεται στις €19.000 συν €1.000 με ταυτόχρονη απόσυρση, οι επαγγελματίες του χώρου θα μπορούν επίσης να επιχορηγηθούν για την αγορά μεταχειρισμένου ηλεκτρικού οχήματος ταξί με το ποσό των €12.000 συν €1.000 με ταυτόχρονη απόσυρση παλαιού οχήματος. Η επιχορήγηση αγοράς μεταχειρισμένου ηλεκτρικού οχήματος για χρήση από πολύτεκνη οικογένεια ή από τους ανάπηρους ανέρχεται στα €7.000 συν €1.000 με την ταυτόχρονη απόσυρση παλαιού οχήματος.

Το Σχέδιο αγοράς προβλέπει επίσης για τα ακόλουθα: την αγορά καινούριου ηλεκτρικού μεγάλου λεωφορείου με ποσό που ανέρχεται στα €100.000, την αγορά καινούριου ηλεκτρικού μικρού λεωφορείου με ποσό που ανέρχεται στα €40.000, την αγορά καινούριου ηλεκτρικού εμπορικού οχήματος με ποσό που ανέρχεται σε €20.000, καθώς επίσης την αγορά καινούριου ηλεκτρικού ποδηλάτου ή τετράτροχου μικρο-αυτοκινήτου, ή μοτοποδηλάτου, ή τρίκυκλου, ή μοτοσυκλέτας ή ελαφρού τετράκυκλου οχήματος.

Ως ημερομηνία έναρξης για υποβολή αιτήσεων για το Σχέδιο Επιχορήγησης αγοράς ηλεκτρικού οχήματος έχει οριστεί η 20η Δεκεμβρίου 2021 και θα διαρκέσει μέχρι τις 3 Ιανουαρίου 2022. Για το συγκεκριμένο Σχέδιο θα ακολουθηθεί η μέθοδος «Κατά σειρά προτεραιότητας».

Τέλος, επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο προώθησης της ηλεκτροκίνησης στα ταξί η Αρχή Αδειών θα προχωρήσει με διαδικασία για χορήγηση νέων Αδειών Οδικής Χρήσης (ΑΟΧ).  Συγκεκριμένα για κάθε μία από τις έξι αστικές τροχαίες περιοχές θα χορηγούνται δύο (2) νέες Άδειες Οδικής Χρήσης που θα αφορά τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα. Παράλληλα, θα καθοριστούν νέοι χώροι στάθμευσης των ταξί (πιάτσες ταξί), όπου μόνο αμιγώς ηλεκτρικά ταξί και ταξί χαμηλών εκπομπών (με όριο εκπομπών CO2 τα 50g/km) θα μπορούν να σταθμεύουν. Οι δώδεκα (12) νέοι αδειούχοι που θα λάβουν τις Άδειες Οδικής Χρήσης θα έχουν εξασφαλισμένη τη χορηγία για την αγορά ηλεκτρικού ταξί. Όσον αφορά στα καινούρια ηλεκτρικά ταξί η χορηγία ανέρχεται στα €20.000 και στα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ταξί η χορηγία ανέρχεται στα €13.000.

Τα υπό αναφορά Σχέδια θα συνδυαστούν με το αναθεωρημένο “Σχέδιο χορηγιών για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος για τη φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in” το οποίο αναμένεται να προκηρυχθεί σύντομα από το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε). Το εν λόγω Σχέδιο θα απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα, στα οποία θα προσφέρεται σημαντικό ποσό χορηγίας για την εγκατάσταση στην οικία τους υποδομής φόρτισης του ηλεκτρικού οχήματος από ανανεώσιμες πηγές (φωτοβολταϊκό σύστημα, έξυπνος μετρητής και φορτιστής). Κατά συνέπεια, τα πρόσωπα που θα λάβουν τελική έγκριση για αγορά αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος ή υβριδικού με ρευματολήπτη («hybrid – plug-in») βάσει των υπό αναφορά Σχεδίων, θα μπορούν παράλληλα να επωφεληθούν από το Σχέδιο Χορηγιών του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο σημαντικά το κόστος χρήσης του οχήματος.

Ο κ. Καρούσος κάλεσε όλους όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν και όλους όσοι θέλουν να υποβάλουν αιτήσεις για τα συγκεκριμένα Σχέδια όπως επισκεφθούν την ιστοσελίδα http://www.ev.gov.cy η οποία έχει δημιουργηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.

Απαριθμώντας μερικά από τα πολλαπλά οφέλη που μπορεί να επιφέρει η ηλεκτροκίνηση στην καθημερινότητα μας, ο κ. Καρούσος σημείωσε τη μείωση ρύπων, το χαμηλό κόστος φόρτισης, την μηδαμινή συντήρηση του οχήματος, τη δωρεάν στάθμευση σε δημοτικούς μη ελεγχόμενους χώρους στάθμευσης και την απουσία οποιουδήποτε κόστους που αφορά την άδεια κυκλοφορίας.

Ο κ. Καρούσος επεσήμανε επίσης ότι τα συγκεκριμένα Σχέδια μπορούν να θεωρηθούν ως τα πλέον ολοκληρωμένα, ελκυστικά και φιλόδοξα σχέδια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.  «Τα Σχέδια» είπε ο κ. Υπουργός «μπορούν να αξιοποιηθούν από όλους, ήτοι τους ιδιώτες, τους επαγγελματίες και τα νομικά πρόσωπα καθότι καλύπτουν την επιδότηση για αγορά καινούργιων και μεταχειρισμένων οχημάτων, καθώς επίσης καλύπτουν την επιχορήγηση για εναλλακτικούς τρόπους διακίνησης όπως είναι τα λεωφορεία και τα ηλεκτρικά ποδήλατα».

«Σκοπός μας είναι η μετάβαση στις πράσινες μεταφορές και στη βιώσιμη κινητικότητα και ως εκ τούτου ο Σχεδιασμός των διαφόρων Δράσεων, όπως το Πλαίσιο Πολιτικής Προώθησης της Ηλεκτροκίνησης, καθώς και τα Σχέδια Προώθησης της Βιώσιμης Κινητικότητας, βρίσκονται στο επίκεντρο των στόχων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για επίτευξη της Πράσινης Πολιτικής και της μείωσης των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα» ανέφερε ο κ. Καρούσος. «Οι πράσινες και βιώσιμες μεταφορές και γενικότερα το περιβάλλον είναι πλέον στο DNA του Υπουργείου. Η Κύπρος προχωρεί μπροστά, κινείται ηλεκτρικά» κατέληξε εμφαντικά ο κ. Υπουργός.

Πηγή: www.cyprusinsurancenews.com

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»